Ірина Чеховська / I Chekhovska
Ірина Чеховська / I Chekhovska
завідувач кафедри УДФСУ
Підтверджена електронна адреса в nusta.edu.ua
НазваПосиланняРік
Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія
ПВ Мельник, ІВ Чеховська, та ін.
К.: Знання України, 2008
310*2008
Економічна безпека: навч. посіб.
ЗС Варналій, ІВ Чеховська, та ін.
К.: Знання, 647 с., 2009
812009
Реформування податкової системи України: теорія, методологія, практика: монографія за заг. ред. МЯ Азарова
ФО Ярошенко, ПВ Мельник, АІ Мярковський, ІВ Чеховська, та ін.
К.: Міністерство фінансів України, 2011
61*2011
Державна сімейна політика в Україні: теорія та практика реалізації
ІВ Чеховська
ТОВ „Друкарня „Рута”, 2013
282013
Podatkova polityka Ukrainy: stan, problemy ta perspektyvy [Tax policy in Ukraine: state, problems and prospects]
PV Melnyk, LL Tarantul, ZS Varnalii
Kyiv: Znannia Ukrainy [in Ukrainian], 2008
212008
Податкова політика України : Навч. посібник / За заг. ред. П.В. Мельника.
ПВ Мельник, ЛЛ Тарангул, ЗС Варналій, КІ Швабій, ІВ Чеховська, ...
К.: Знання України, 2010.–505 с, 656 с., 2011
19*2011
Бюджетна підтримка та податкове стимулювання національної економіки України
ЛЛ Тарангул, та ін в тч Чеховська ІВ
Національний університет державної податкової служби України, 2012
15*2012
Співвідношення соціальної і сімейної політики: деякі теоретичні і практичні аспекти
ІВ Чеховська
Право та управління, 465-474, 2011
132011
Адміністративно-правовий режим детінізації відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг
ІВ Чеховська
Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана.–Київ., 2006
132006
Теоретико-методологічні аспекти дослідження проблем сучасної сімейної політики України
ІВ Чеховська
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2010
122010
Правові підстави запровадження сімейного оподаткування в Україні
ІВ Чеховська
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2011
112011
Адміністративно-правове забезпечення державної сімейної політики в Україні: дис.… доктора юридичних з наук, спец. 12.00. 07" Адміністративне право і процес; фінансове право …
ІВ Чеховська
Ірпінь, 2014
102014
Державна матеріальна підтримка сімей в Україні: проблеми та напрями реформування
ІВ Чеховська
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ, 342, 2012
102012
Світовий досвід сімейної політики
ІВ Чеховська
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2010
82010
Соціальний захист одиноких матерів: аналіз основних положень законодавства
ІВ Чеховська
Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та …, 2017
72017
Навчально-методичний посібник для фахівців, які впроваджують програми підготовки до подружнього життя
колектив авторів, в тч Чеховська ІВ
К.: Ліга-Прес,, 2014
7*2014
Державна соціальна допомога сім’ям в Україні: аналіз правозастосовної практики
ІВ Чеховська
Університетські наукові записки, 2011
72011
Податковий потенціал регіонів України: теорія, методологія, оцінка, практика: монографія/[за заг. ред. П. В Мельника]
ПВ Мельник, ЛЛ Тарангул, та ін в тч Чеховська ІВ
Ірпінь: Національний університет ДПС України, 212, 2008
7*2008
Механізм адміністрування єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб: переваги та проблемні аспекти реалізації
АМ Новицький, ІВ Чеховська
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право, 66-72, 2014
52014
Міжнародний досвід правового регулювання сімейного оподаткування
ІВ Чеховська
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2012
52012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20