Воронцова Тамара Олександрівна, Vorontsova Tamara
Воронцова Тамара Олександрівна, Vorontsova Tamara
доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Тернопільського державного медичного університету
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Нові методи у профілактиці та лікуванні йододефіцитних захворювань у дітей
ВН Корзун, ТО Воронцова, ТВ Болохнова, АВ Деркач
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 128-130, 2011
112011
Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей Тернопільської області
ОЄ Федорців, ЛІ Патра, УМ Цідилко, ТО Воронцова
Вісник наукових досліджень, 163-165, 2004
22004
Особливості симуляційного навчання при вивченні педіатричних дисциплін
ОР Боярчук, ІБ Чорномидз, ТО Воронцова, МІ Кінаш
Медична освіта, 28-30, 2016
12016
Лікувальна тактика в доопераційному та ранньому післяопераційному періоді у дітей з гастрошизисом
ІО Крицький, ПВ Гощинський, ТО Воронова, МІ Кінаш, ІВ Кубей, ...
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 58-60, 2011
12011
Використання у спеціальних харчових продуктів лікуванні функціональних захворювань гепатобіліарної системи та кишечнику в дітей
ТО Воронцова, ІВ Кубей, ВВ Стеценко, ЛМ Шульгай, СО Нікитюк, ...
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 106-108, 2011
12011
Аналіз деяких аспектів способу життя у дітей із затримкою фізичного розвитку
ТО Воронцова
Перинатология и педиатрия, 42, 2010
12010
Організаційні аспекти педагогічної практики «Показові, пробні заняття та інші види діяльності з дітьми дошкільного віку»
М Роганова, Ю Сирова, Л Єфименко, М Ярославцева, Л Притуляк, ...
2020
Вплив природних і техногенних чинників на функцію щитоподібної залози (огляд літератури)
ВН Корзун, ТО Воронцова
Довкілля та здоров’я, 2019
2019
АКТУАЛЬНІСТЬ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ-ВИХОВАНЦІВ БУДИНКУ ДИТИНИ
ІВ Кубей, ЛБ Семків, ТО Воронцова, ТГ Бакалюк
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА РІЗНИХ РІВНЯХ …, 2019
2019
ОСучАСнЕння КОнСуЛьТАТиВнО-ЛІКАрСьКОї дОпОмОги дІТям нА пЕрВиннОму рІВнІ
SY Zaporozhan, TO Vorontsova, LA Volyanska, IO Krytsky, VO Sinitska, ...
2018
A MODERN APPROACH OF ADVISORY AND MEDICAL ASSISTANCE TO CHILDREN ON THE PRIMARY LEVEL
SY Zaporozhan, TO Vorontsova, LA Volyanska, IO Krytsky, VO Sinitska, ...
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2018
2018
THE PECULIARITIES AND CORRECTION OF NUTRITIONAL STATUS IN CHILDREN WITH PHYSICAL DEVELOPMENT RETARDATION
TO Vorontsova, IO Bahirian, OM Shulhai, OM Nachas, HY Dubrovina, ...
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2018
2018
FETUS ENDOTOXIC CUNDROM AS A RESULT OF FETOPLACENTAL INSUFFICIECE AND RISK OF INTRAUTERINE INFECTION
IO Bahirian, TO Vorontsova, HA Pavlyshyn, VV Stetsenko, IV Kubei, ...
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2018
2018
Психолого-педагогічний інструментарій діагностики дітей дошкільного віку
Х Шапаренко, А Чаговець, С Пєхарєва, М Андрусенко, І Апрєлєва, ...
2018
Использование фитоцилиндров профилактических с липофильным комплексом плодов шиповника и экстрактом ромашки для лечения анальных трещин и запоров у детей
ІО Крицький, ПВ Гощинський, ТІ Крицький, ТО Воронцова, ...
Хирургия детского возраста, 98-100, 2018
2018
Лікування анальних тріщин у дітей фітоциліндрами з плодів шипшини й екстракту ромашки
ІО Крицький, ПВ Гощинський, ТО Воронцова, ВО Синицька, ГА Крицька, ...
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 15-17, 2018
2018
Шляхи оптимізації практичної підготовки майбутніх лікарів під час проходження літньої виробничої практики
ЯВ Рогальська, ІВ Кубей, ТО Воронцова, ЛА Волянська, УМ Мудрик, ...
Медична освіта, 89-92, 2018
2018
Використання фітоциліндрів профілактичних з ліпофільним комплексом плодів шипшини та екстрактом ромашки для лікування анальних тріщин та запорів у дітей
IO Kritskyi, PV Goshchinskyi, TI Kritskyi, TO Vorontsova, VO Synytska, ...
Хірургія дитячого віку, 98-100, 2018
2018
Осучаснення консультативно-лікарської допомоги дітям на первинному рівні
СЙ Запорожан, ТО Воронцова, ЛА Волянська, ІО Крицький, ...
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 9-14, 2018
2018
PECULIARITIES OF SIMULATION TEACHING OF PEDIATRIC DISCIPLINES
OR Boyarchuk, IB Chornomydz, TO Vorontsova, MI Kinash
Ternopil State Medical University, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20