Yevhen Lytvynovskyi (Литвиновський Євген, Літвиновський, Літвіновський, Литвіновський, Литвиновский
Yevhen Lytvynovskyi (Литвиновський Євген, Літвиновський, Літвіновський, Литвіновський, Литвиновский
Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захистуері цивільного захисту
Verified email at dsns.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування в офіцерів структури виховної роботи Збройних Сил України вмінь проектування виховного процесу
ЄЮ Литвиновський
252003
Педагогічні аспекти управління процесом виховання військовослужбовців: навч.-метод. посібник
ОВ Бойко, ЄЮ Литвиновський, МВ Руденко
Київ: НАОУ, 2004
102004
Виховна робота: методологія, організація і методика. Навчально-методичний посібник
МС Бабенко, МП Ротань, ВВ Стасюк, ЄЮ Литвиновський
К.: ВГІ НАОУ, 2002
62002
Моделювання професійної діяльності фахівців ЗС України
ЄЮ Литвиновський
Вісник Національної академії оборони України, С.170-177, 2007
42007
Офіцер структури виховної роботи – менеджер виховного процесу в Збройних Силах України.
ЄЮ Литвиновський
Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. пр., 167-171, 2002
42002
Застосування дисперсійного аналізу для оцінювання ефективності експериментальної технології навчання слухачів Національної академії оборони України.
ЄЮ Литвиновський
Теорія та практика управління соціальними системами: Щокварт. науково …, 2003
32003
Морально - психологічне за безпечення підготовки та ведення бойових дій: Навчально - методичний посібник
СВВ Литвиновський Євген Юрійович, Попович Олександр Іванович, Савінцев ...
ВГІ НАОУ 1, 207, 2002
32002
Кластерний підхід до проектування системи навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях
ЄЮ Литвиновський
Безпека життя і діяльності людини — освіта, наука, практика: Збірник …, 2016
22016
Аналіз результатів моніторингового дослідження якості програмно-методичного забезпечення освітньої діяльності навчально-методичних центрів цивільного захисту
ЄЮ Литвиновський, НМ Романюк, СС Павлов
Матеріали 17-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників …, 2015
22015
Теоретичні аспекти здійснення моніторингових досліджень якості освітньої діяльності навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту
ЄЮ Литвиновський, ВМ Михайлов, ІС Талан
V Міжнародна науково-методична конференція «Освітні вимірювання -2015 …, 2015
2*2015
Проблеми професійної освіти військових фахівців та шляхи їх вирішення
ЄЮ Литвиновський
Збірник наукових праць “Військова освіта, 25, 2012
22012
Проблеми професійної освіти офіцерів структури виховної роботи та шляхи їх вирішення.
ЄЮ Литвиновський
Зб. наук. пр. Військового гуманітарного інституту НАОУ., 26-35, 2002
22002
Методологія оцінювання діяльності навчальнонаукового комплексу „Мережа освітніх установ сфери цивільного захисту”/ЗНО як інструмент забезпечення рівного доступу до вищої освіти …
ЄЮ Литвиновський
Матеріали ІV Міжнародної науково-методичної конференції, 01-05, 0
2
Дисперсійний аналіз як критерій оцінювання значущості впливу експериментального фактору в навчанні студентів/ЄЮ Литвиновський./Нові технології навчання: наук. зб./Ін-т …
ЄЮ Литвиновський
Спецвипуск М 59, 44-49, 2009
1*2009
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТИ З БЕЗПЕКИ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА
ЛФ Коженьовскі, ЄЮ Литвиновський, ЛФ Віннікова
НАУКОВИЙ ЗБІРНИК ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, 87, 2019
2019
Безпека культури громади: системно - синергетичний підхід до проектування системи
Є Литвиновський
Розвиток цивільного захисту в сучасних безпекових умовах: 21 Всеукраїнська …, 2019
2019
Трансформація цілепокладання в освіті — шлях до сталого розвитку суспільства
Є Литвиновський
инок освітніх послуг: виклики сучасності: науково-практична конференція з …, 2019
2019
Прикладне значення науково-дослідної роботи “Наукове обґрунтування змісту навчання керівників і працівників штатних підрозділів (посадових осіб) з питань цивільного захисту …
Є Литвиновський
Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження: ІІІ …, 2019
2019
Теоретичний аналіз наукових досліджень з проблеми підготовки фахівців для сфери цивільної безпеки
ЄЮ Литвиновський
Наукове забезпечення освітньої діяльності у сфері цивільного захисту …, 2019
2019
КОМПЕТЕНТНІСТЬ З ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ – СУСПІЛЬНО НЕОБХІДНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦЯ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ У СВІТІ VUCA
ЄЮ Литвиновський
Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: матеріали ХVІI …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20