Ирина Ивченко
Ирина Ивченко
ОНПУ, институт бизнеса, экономики и информационных технологий
Verified email at opu.ua
TitleCited byYear
Економічні ризики: навчальний посібник
ИЮ Ивченко
К: Центр навчальної літератури, 2004
2292004
Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій: навчальний посібник
ИЮ Ивченко
К.: Центр навчальної літератури, 2007
1752007
Економічні ризики: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів
ІЮ Івченко
К.: Центр навчальної літератури, 2004
122004
Економічні ризики: мультимедійний підручник
ІЮ Івченко
К.:«Центр навчальної літератури, 2004
112004
Моделирование предприятия в задачах оптимальной синхронизации производства и инновационной деятельности и их финансирования/АБ Алёхин, ИЮ Ивченко
ИЮ Ивченко
Вісник Хмельницького національного університету (Економічні науки) 1 (4), 18-22, 2008
102008
Математичне програмування: навчальний посібник
ИЮ Ивченко
К.: ЦУЛ, 2007, 2007
102007
Управление в модели синхронизации производственной, воспроизводственной, инновационно-инвестиционной и финансовой деятельности предприятия
ИЮ Ивченко
Вісник Хмельницького університету: збірник наукових праць. Економічні науки …, 2009
72009
Побудова динамічної оптимізаційної моделі фінансових потоків підприємства
ВКМ Івченко І. Ю.
Економіка: реалії часу. Науковий журнал., С. 190-196., 2013
62013
Оптимізація інноваційно-інвестиційної програми підприємства
ІЮ Івченко
Збірник наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень», С. 190-197., 2014
52014
Математичне програмування
ІЮ Івченко
навчальний посібник/ІЮ Івченко.–К.: Центр учбової літератури, 2007
52007
Существующие подходы к моделированию предприятия и проблема синхронного планирования производства, инноваций и финансирования
ИЮ Ивченко
Materiali Miedjdzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji „Actualne …, 2008
42008
Математичне моделювання інвестиційної програми підприємства з урахуванням виробничої діяльності
ІЮ Івченко, ОІ Івченко
Вісник ХНУ. Серія: економічна, С. 246 - 251, 2014
32014
Вербальная модель синхронизации производственной, инвестиционной и финансовой деятельности промышленного предприятия
ИЮ Ивченко
Вісник Одеського державного екологічного університету: збірник наукових …, 2008
32008
Розробка моделі розподілу ІТ-проектів на підприємствах галузі інормаційних технологій
ІЮ Івченко, ТЛ Будорацька
МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 2 (3), 64-76, 2018
22018
Математичне та комп’ютерне моделювання економічних процесів: [Монографія]
ЗМ Соколовська, ВМ Андрієнко, ІЮ Івченко, ОА Клепікова, НВ Яценко, ...
Одеса: "Астропринт", 2016
22016
Экономическое моделирование как инструмент управления ИТ-предприятием
ИЮ Ивченко, АА Чугунов, ОИ Ивченко
Науково-практична інтернет-конференція «Економічна кібернетика: теорія …, 2015
22015
Апробация имитационно-оптимизационного подхода на примере задачи синхронизации инвестиционной и производственной деятельности предприятия
ИЮ Ивченко
Науковий журнал «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка, С …, 2011
22011
Планирование эксперимента при поиске решений в имитационно-оптимизационной модели
ИЮ Ивченко
Материалы VI Международной научно-практической конференции «Актуальные …, 2009
22009
Разработка комплексной модели функционирования промышленного предприятия с учетом инвестиционной и финансовой деятельности
ИЮ Ивченко
Экономика Крыма: cб. науч.тр., С. 54-57, 2009
22009
Особенности моделирования предприятия как сложной экономической системы [Електронний ресурс] / Івченко І.Ю., Ноздрачова М.А. // . – Одеса, 2013. – № 3 (8). – С. 187-193 …
ВКМ Ивченко, Ирина Юрьевна
Економіка: реалії часу. Науковий журнал, С. 190-196., 2013
1*2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20