Лілія Якимишин (Liliya Yakymyshyn)
Лілія Якимишин (Liliya Yakymyshyn)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Економiка логiстичних систем: монографiя та iн.; за наук. ред. Е. Крикавського та С. Кубiва
М Васелевський, I Бiлик, О Дейнега, М Довба, О Костюк, Е Крикавський, ...
62008
Реконструкція бізнес-процесів в ланцюгу поставок у контексті аутсорсингу
ЛЯ Якимишин
Технологический аудит и резервы производства, 4-9, 2015
52015
Ekonomika lohistyky
YV Krykavskyi, OA Pokhylchenko, NV Chornopyska, OS Kostiuk, ...
Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2014
42014
Електронні ланцюги поставок товарів повсякденного попиту
ЛЯ Якимишин
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011
42011
Оцінювання впливу управління ризиком у логістичних процесах на додану вартість товарів повсякденного попиту
ЛЯ Якимишин
Видавництво Львівської політехніки, 2010
32010
Логістика як інструмент антикризового управління підприємством.–[Цит. 2006, 15 лютого]
ЛЯ Якимишин
Доступно з: http://www. rusnauka. com/Econom/206. html, 0
3
Логістика ланцюгів поставок товарів повсякденного попиту: Монографія
Л Якимишин
Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017
22017
Особливості логістичного обслуговування клієнта при поверненнях товару
Л Якимишин
Галицький економічний вісник, 256-261, 2013
22013
Інфраструктура дистрібуційної логістики термолабільної фармацевтичної продукції
ЛЯ Якимишин
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 54-60, 2013
22013
Формалізація мережевих ланцюгів поставок товарів повсякденного попиту
Л Якимишин
Львів: ЛРІДУНАДУ, 319-327, 2011
22011
Інноваційність як засіб забезпечення розвитку емерджентних якостей в ланцюгах поставок інвестиційних товарів
ВА Фалович, ЛЯ Якимишин
Інтелект XXI, 129-132, 2018
12018
Стратегічне маркетингове управління у формуванні конкурентних переваг підприємства
ЛЯ Якимишин
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих …, 2017
12017
Інтеграція контролінгу та логістики на підприємстві
ЛЯ Якимишин
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 2016
12016
Метод ієрархій в обгрунтуванні прийняття рішення підприємством про аутсорсинг
ЛЯ Якимишин
Економічний форум, 169-178, 2014
12014
Специфіка ланцюгів поставок органічної продукції
ЛЯ Якимишин
Видавництво Львівської політехніки, 2014
12014
Маркетинговий інструментарій формування попиту на товари та послуги на ринках України
РВ Федорович, ОП Бурліцька, НМ Голда, ОМ Загородна, ОІ Краузе, ...
12013
Інтегроване використання модифікованих інструментів 5S в удосконаленні процесного управління
ЛЯ Якимишин
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 197-204, 2012
12012
Економічні, соціальні та психологічні аспекти сучасних маркетингових технологій. Колективна монографія
ВА Фалович, ГП Баб'як, НМ Бакуліна, ОП Бурліцька, НМ Голда, ...
Економічні, соціальні та психологічні аспекти сучасних маркетингових технологій, 2019
2019
Реінжиніринг підвищення ефективності ланцюга поставок
ЛЯ Якимишин, Ю Стос
Матеріали Ⅸ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих …, 2018
2018
Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі.–Матеріали IX Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів.
ОП Бурліцька, ОІ Краузе, НМ Голда, ІЛ Піняк, БА Оксентюк, НЯ Рожко, ...
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20