Лілія Якимишин (Liliya Yakymyshyn)
Лілія Якимишин (Liliya Yakymyshyn)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Логістика ланцюгів поставок товарів повсякденного попиту: Монографія
Л Якимишин
Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017
62017
Економiка логiстичних систем: монографiя та iн.; за наук. ред. Е. Крикавського та С. Кубiва
М Васелевський, I Бiлик, О Дейнега, М Довба, О Костюк, Е Крикавський, ...
62008
Реконструкція бізнес-процесів в ланцюгу поставок у контексті аутсорсингу
ЛЯ Якимишин
Технологический аудит и резервы производства, 4-9, 2015
52015
Ekonomika lohistyky
YV Krykavskyi, OA Pokhylchenko, NV Chornopyska, OS Kostiuk, ...
Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2014
52014
Електронні ланцюги поставок товарів повсякденного попиту
ЛЯ Якимишин
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011
42011
Оцінювання впливу управління ризиком у логістичних процесах на додану вартість товарів повсякденного попиту
ЛЯ Якимишин
Видавництво Львівської політехніки, 2010
42010
Логістика як інструмент антикризового управління підприємством.–[Цит. 2006, 15 лютого]
ЛЯ Якимишин
Доступно з: http://www. rusnauka. com/Econom/206. html, 0
3
Специфіка ланцюгів поставок органічної продукції
ЛЯ Якимишин
Видавництво Львівської політехніки, 2014
22014
Особливості логістичного обслуговування клієнта при поверненнях товару
Л Якимишин
Галицький економічний вісник, 256-261, 2013
22013
Інфраструктура дистрібуційної логістики термолабільної фармацевтичної продукції
ЛЯ Якимишин
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 54-60, 2013
22013
Формалізація мережевих ланцюгів поставок товарів повсякденного попиту
Л Якимишин
Львів: ЛРІДУНАДУ, 319-327, 2011
22011
Інноваційність як засіб забезпечення розвитку емерджентних якостей в ланцюгах поставок інвестиційних товарів
ВА Фалович, ЛЯ Якимишин
Інтелект XXI, 129-132, 2018
12018
Комплементарність стратегій маркетингу та логістики в ланцюгу поставок товарів повсякденного попиту
ВК Крикавський, ЛЯ Якимишин
Маркетинг і цифрові технології 2 (1), 21-32, 2018
12018
Стратегічне маркетингове управління у формуванні конкурентних переваг підприємства
ЛЯ Якимишин
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих …, 2017
12017
Інтеграція контролінгу та логістики на підприємстві
ЛЯ Якимишин
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 2016
12016
Метод ієрархій в обгрунтуванні прийняття рішення підприємством про аутсорсинг
ЛЯ Якимишин
Економічний форум, 169-178, 2014
12014
Маркетинговий інструментарій формування попиту на товари та послуги на ринках України
РВ Федорович, ОП Бурліцька, НМ Голда, ОМ Загородна, ОІ Краузе, ...
12013
Інтегроване використання модифікованих інструментів 5S в удосконаленні процесного управління
ЛЯ Якимишин
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 197-204, 2012
12012
СТРАТЕГІЧНІ РІШЕННЯ У СФЕРІ ЛОГІСТИКИ ДИСТРИБУЦІЇ ПРОДУКТІВ, ЩО ШВИДКО ПСУЮТЬСЯ STRATEGIC LOGISTICS DISTRIBUTION SOLUTIONS
Л Якимишин
Матеріали Ⅹ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих …, 2019
2019
Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі.–Матеріали X Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів
ОІ Краузе, ІЛ Піняк, ОП Бурліцька, НЯ Рожко, СВ Шпилик, БА Оксентюк, ...
Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20