Follow
Лілія Якимишин (Liliya Yakymyshyn)
Лілія Якимишин (Liliya Yakymyshyn)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Економіка логістики: навч. посібник
ЛЯЯ Є.В. Крикавський, О.А. Похильченко, Н.В. Чорнописька, О.С. Костюк, Н.Б ...
Львів: Вид- во Національного університету «Львівська політехніка», 2014
39*2014
Економіка логістичних систем: монографія
М Васелевський, І Білик, О Дейнега, Є Крикавський, Л Якимишин
Львів: Вид-во" Львівська політехніка, 2008
302008
Логістика ланцюгів поставок товарів повсякденного попиту: Монографія
Л Якимишин
Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017
25*2017
Комплементарність стратегій маркетингу та логістики в ланцюгу поставок товарів повсякденного попиту
ВК Крикавський, ЛЯ Якимишин, ВК Криковский, ЛЯ Якимишин
Маркетинг і цифрові технології 2 (1), 21-32, 2018
24*2018
Економiка логiстичних систем: монографiя та iн.; за наук. ред. Е. Крикавського та С. Кубiва
М Васелевський, I Бiлик, О Дейнега, М Довба, О Костюк, Е Крикавський, ...
23*2008
Modern marketing to scale the business
О Sadchenko, I Davydova, L Yakymyshyn, S Kovalchuk, D Chernenko, ...
International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology …, 2020
152020
Формування ланцюга поставок на основі ідентифікації споживчих потреб
ЛЯ Якимишин
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Логістика, 245-258, 2017
102017
Реконструкція бізнес-процесів в ланцюгу поставок у контексті аутсорсингу
ЛЯ Якимишин
Технологический аудит и резервы производства 1 (5 (21)), 4-9, 2015
102015
Метод ієрархій в обгрунтуванні прийняття рішення підприємством про аутсорсинг
ЛЯ Якимишин
Економічний форум, 169-178, 2014
102014
Інноваційність як засіб забезпечення розвитку емерджентних якостей в ланцюгах поставок інвестиційних товарів
ВА Фалович, ЛЯ Якимишин
Інтелект XXI, 129-132, 2018
92018
Ekonomika lohistyky
YV Krykavskyi, OA Pokhylchenko, NV Chornopyska, OS Kostiuk, ...
Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2014
92014
Електронні ланцюги поставок товарів повсякденного попиту
ЛЯ Якимишин
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011
92011
Research of the global market of logistics services: world tendencies and influence on Ukraine
O Shandrivska, L Yakymyshyn
Bulletin of the National University" Lviv Polytechnic 892 (339.188), 2018
82018
Стратегічний вимір логістичних операторів у ланцюгах поставок товарів повсякденного попиту
ЛЯ Якимишин
Економічний аналіз, 238-244, 2015
82015
Дослідження глобального ринку логістичних послуг: світові тенденції та вплив на Україну
ОЄ Шандрівська, ЛЯ Якимишин
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Логістика, 212-221, 2018
72018
Управління відносинами в ланцюгу поставок на засадах vеsted
ЛЯ Якимишин, НБ Савіна, ЛЮ Шевців
Науковий вісник НЛТУ України 24 (3), 309-315, 2014
62014
Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій
РВ Федорович, НМ Бакуліна, ОП Бурліцька, МП Галущак, ОЯ Галущак, ...
ФО-П Шпак ВБ, 2017
42017
Маркетингові стратегії формування попиту на товари та послуги на ринках України
РВ Федорович, ОМ Загородна, ВМ Серединська, ОІ Краузе, ...
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013
42013
Support System of Solutions for Planning Sales Actavaties in the Tourizm Industry.
PV Gudz, D Iryna, S Olga, Y Liliya
Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication (BEIESP), 2019
32019
Business scaling using the latest marketing tools
OV Sadchenko, L Yakymyshyn, S Kovalchuk, D Chernenko, A Zaitseva, ...
32019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20