Лілія Якимишин (Liliya Yakymyshyn)
Лілія Якимишин (Liliya Yakymyshyn)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка логістики: навч. посібник
ЛЯЯ Є.В. Крикавський, О.А. Похильченко, Н.В. Чорнописька, О.С. Костюк, Н.Б ...
Львів: Вид- во Національного університету «Львівська політехніка», 2014
24*2014
Економiка логiстичних систем: монографiя та iн.; за наук. ред. Е. Крикавського та С. Кубiва
М Васелевський, I Бiлик, О Дейнега, М Довба, О Костюк, Е Крикавський, ...
21*2008
Логістика ланцюгів поставок товарів повсякденного попиту: Монографія
Л Якимишин
Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017
17*2017
Реконструкція бізнес-процесів в ланцюгу поставок у контексті аутсорсингу
ЛЯ Якимишин
Технологический аудит и резервы производства, 4-9, 2015
92015
Modern marketing to scale the business
О Sadchenko, I Davydova, L Yakymyshyn, S Kovalchuk, D Chernenko, ...
International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology …, 2020
62020
Інноваційність як засіб забезпечення розвитку емерджентних якостей в ланцюгах поставок інвестиційних товарів
ВА Фалович, ЛЯ Якимишин
Інтелект XXI, 129-132, 2018
62018
Ekonomika lohistyky
YV Krykavskyi, OA Pokhylchenko, NV Chornopyska, OS Kostiuk, ...
Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2014
62014
Управление отношениями в цепи поставок на принципах Vеsted
ЛЯ Якимишин, НБ Савина, ЛЮ Шевцив
Науковий вiсник НЛТУ України, 309, 2014
5*2014
Електронні ланцюги поставок товарів повсякденного попиту
ЛЯ Якимишин
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011
52011
Оцінювання впливу управління ризиком у логістичних процесах на додану вартість товарів повсякденного попиту
ЛЯ Якимишин
Видавництво Львівської політехніки, 2010
42010
Компліментарність стратегій маркетингу та логістики в ланцюгу поставок товарів повсякденного попиту
ЄВ Крикавський, ЛЯ Якимишин
Маркетинг і цифрові технології, 21-32, 2018
32018
Стратегічний вимір логістичних операторів у ланцюгах поставок товарів повсякденного попиту
ЛЯ Якимишин
Економічний аналіз, 238-244, 2015
32015
Метод ієрархій в обгрунтуванні прийняття рішення підприємством про аутсорсинг
ЛЯ Якимишин
Економічний форум, 169-178, 2014
32014
Специфіка ланцюгів поставок органічної продукції
ЛЯ Якимишин
Видавництво Львівської політехніки, 2014
32014
Логістика як інструмент антикризового управління підприємством.–[Цит. 2006, 15 лютого]
ЛЯ Якимишин
Доступно з: http://www. rusnauka. com/Econom/206. html, 0
3
Support System of Solutions for Planning Sales Actavaties in the Tourizm Industry.
PV Gudz, D Iryna, S Olga, Y Liliya, G Olena
Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication (BEIESP), 2019
22019
ОСОБЛИВОСТІ ГАРМОНІЗАЦІЇ СТАНДАРТІВ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК УКРАЇНИ З ВИМОГАМИ ЄС THE SPECIFIC OF SUPPLY CHAINS’STANDARDS HARMONIZATION OF UKRAINE WITH EU REQUIREMENTS
СВ Леонова, ЛЯ Якимишин, І Петецький
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ, 202, 2018
22018
Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій
РВ Федорович, НМ Бакуліна, ОП Бурліцька, МП Галущак, ОЯ Галущак, ...
ФО-П Шпак ВБ, 2017
22017
Інтеграція контролінгу та логістики на підприємстві
ЛЯ Якимишин
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 2016
22016
Особливості логістичного обслуговування клієнта при поверненнях товару
Л Якимишин
Галицький економічний вісник, 256-261, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20