Подписаться
Андрій Юрійович Гайдусь Andrii Gaidus
Андрій Юрійович Гайдусь Andrii Gaidus
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Роль фізики в підготовці фахівців агропромислового комплексу: Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти/Олександр Спольнік, Андрій …
ОІ Спольнік
збірник наукових праць ІIІ міжнар. наук.-метод. конф 4, 150-153, 2019
32019
Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: матеріали ІV всеукр. наук.-метод. конф
ОІ Спольнік, АЮ Гайдусь, ЛМ Каліберда
Суми, 2019
22019
Особенности протекания релаксационных процессов при ферромагнитном резонансе в условиях скин-эффекта
АИ Спольник, АЮ Гайдусь, ЛМ Калиберда
Системи обробки інформації, 48-50, 2015
22015
ТЕОРЕТИКО–МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ У ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ
ОІ Спольнік, АЮ Гайдусь, ЛМ Каліберда
Рекомендовано до друку радою фізико-математичного факультету Сумського …, 2019
12019
ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ОСНОВ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В ІНТЕРНЕТІ
АЮ Гайдусь, СС Щербак
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2022
2022
ОЦИФРУВАННЯ ТА КОДУВАННЯ ЗВУКУ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ
АЮ Гайдусь, МВ Кравцов
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2022
2022
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ МАЙБУТНІМИ УЧИТЕЛЯМИ ІНФОРМАТИКИ ОСНОВ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ЯВ Носова, НО Пономарьова, АЮ Гайдусь
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2022
2022
ВИКОРИСТАННЯ WEBEX ЯК ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ
АЮ Гайдусь, ВС Талалай
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2022
2022
ВЕБ-ЗАСТОСУНОК ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ
АЮ Гайдусь, МО Прихода
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2022
2022
РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННОГО ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ОСНОВ ПРОГРАМУВАННЯ НА JAVA
АЮ Гайдусь, ПО Пугачов
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2022
2022
ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ
АЮ Гайдусь
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2022
2022
Застосуванння електронних посібників у навчанні школярів
В Захаров, А Гайдусь
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2022
2022
Розробка хмарно-орієнтованого конструктора тренувальних вправ
А Курганський, Н Олефіренко, А Гайдусь
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2022
2022
РОЗГЛЯД СИСТЕМ НАЛАШТУВАННЯ АПАРАТНОЇ ЧАСТИНИ КОМП’ЮТЕРІВ ТА ІХ ФУНКЦІОНАЛ
АЮ Гайдусь, МВ Кравцов
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2021
2021
Визначення тиску в бульбашках гелію та поверхневої енергії нікелю методом феромагнетного резонансу
ОІ Спольнік, АЮ Гайдусь, ЛМ Каліберда
Metallofizika i Novejsie Tehnologii 43 (6), 2021
2021
Сучасні методи викладання фізики в вузах
O Spolnik, A Gaidus, L Kaliberda
New Collegium 1 (103), 77-83, 2021
2021
Определение давления в пузырьках гелия и поверхностной энергии никеля методом ферромагнитного резонанса
ЛМК А. И. Спольник, А. Ю. Гайдусь
Металлофизика и новейшие технологии 43 (6), 843-851, 2021
2021
Математична модель задачі оптимізації параметрів джерел викидів шкідливих речовин підприємствами
К Зонова
Харків: ХНТУСГ, 2020
2020
Рішення оптимізаційної задачи викідів агропідприємств
М Гдульська
Харків: ХНТУСГ, 2020
2020
Організація компетентнісного-орієнтованого навчання в технічному ЗВО
М Гдульська
Харків: ХНТУСГ, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20