VIKTOR MYRONENKO
VIKTOR MYRONENKO
STATE UNIVERSITY FOR INFRASTRUCTURE AND
Підтверджена електронна адреса в duit.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сімейне право України
ВП Мироненко, СА Пилипенко
К.: Правова єдність, 2008
232008
Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності
ВП Мироненко
Юридична наука, 24-30, 2011
212011
Міжнародне приватне право
ІВ Мироненко
Алерта, 2013
162013
Сім’я як головний інститут соціалізації дитини
ВП Мироненко
Юридична наука, 49-54, 2013
162013
Об'єкти медіа-дизайну в контексті формування громадського середовища міста
НФ Сбітнєва, ВП Мироненко, ДВ Бородаєв
152008
Право інтелектуальної власності: схеми та роз’яснення: Навч. посібник
ОВ Ієвіня, ВП Мироненко, НВ Павловська, СА Пилипенко
К.: КНТ, 2007
152007
Перспективи розвитку національної системи іпотечного кредитування з урахуванням зарубіжного досвіду
В Мироненко, В Мироненко
Вісник Національного банку України, 38-41, 2011
132011
Шляхи розвитку транспортно-дорожнього комплексу України в освоєнні зовнішньоекономічних зв’язків
АМ Новікова, ВП Мироненко, ОГ Заставнюк, ТВ Головко
Автошляховик України, 2-4, 2007
122007
Реорганізація роботи сортувальних станцій та систем підведення вагонопотоків
ВК Мироненко
Залізничний транспорт України, 6-7, 2003
122003
Mathematical models of ecologically hazardous rail traffic accidents
MD Katsman, VK Myronenko, VI Matsiuk
Reliability: theory & applications 10 (1 (36)), 2015
112015
Удосконалення системи розвозу місцевих вагонів в залізничному вузлі
ВІ Мацюк
ступеню канд. техн. наук: спец. 05.22. 01 «Транспортні системи, 2008
112008
Удосконалення економічного механізму кредитування сільськогосподарських товаровиробників
ВП Мироненко, АМ Москаленко
Облік і фінанси АПК, 122-127, 2006
112006
Цінові інструменти інвестиційних тарифів на підприємствах залізничного транспорту
ВК Мироненко, ВМ Кислий, ВП Ільчук, ЄМ Сич
112001
Сімейне право України: підручник для студ. вищ. навч. закладів/за заг. ред
ВП Мироненко, СА Пилипенко
ВП Мироненко. Київ: Правова єдність, 2008
92008
Патронат як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
ВП Мироненко
Бюлетень міністерства юстиції України, 56-63, 2013
82013
Поняття матеріальної відповідальності працівників у трудовому праві
ВП Мироненко
Юридична наука, 52-58, 2012
82012
Профілактична діяльність кримінальної міліції у справах неповнолітніх: методичні рекомендації
ОД Запорожець, ВГ Овчаренко, ОВ Бакаев, ОС Врублевський, ...
К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002
72002
Универсальная математическая модель генератора переменного тока
ЛВ Вишневский, ВП Мироненко
Изв. ВУЗ Электромеханика, 33-40, 1986
71986
Improvement of efficiency in the organization of transfer trains at developed railway nodes by implementing a flexible model
V Matsiuk, V Myronenko, V Horoshko, A Prokhorchenko, Т Hrushevska, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 32-39, 2019
62019
Дизайн мультимедійних презентацій: стильові напрямки і засоби формування візуально-образної мови
МЛ Опалєв
автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. мистецтвознавства: спец …, 2010
62010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20