Олександра Васильчишин
Олександра Васильчишин
д.е.н., професор кафедри безпеки, правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань, юридичний
Verified email at tneu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Лізинг в Україні: минуле і перспективи
О Васильчишин, О Тулай
ТДЕУ, 2006
14*2006
Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання
А Васильчишин, Дзюблюк, Балянт
Тернопіль: ТНЕУ, 2010
112010
Лізинг у діяльності комерційних банків
Васильчишин
Вісник НБУ, 55-57, 2003
11*2003
Лізинг як пріоритетний напрям економічного зростання України
О Васильчишин
Економічний аналіз.–2011.–Вип 8, 355-359, 2011
7*2011
Злиття та поглинання в банківській системі України
ОБ Васильчишин
ScienceRise, 43-50, 2015
62015
Bitcoin Response to Twitter Sentiments
AK Svitlana Galeshchuk, Oleksandra Vasylchyshyn
Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, 160-168, 2018
5*2018
Аналіз існуючих моделей оцінки фінансової безпеки банків та банківської системи і напрями їх удосконалення
Васильчишин
Регіональна економіка, 156-164, 2016
52016
Факторинг як перспективний напрям розвитку банківського бізнесу
ОБ Васильчишин, НЯ Гринчак
ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ, 162, 2010
52010
Комерційні банки та лізиновий бізнес в Україні
Васильчишин
ТНЕУ, 2004
52004
Фінансова безпека банківської системи України: філософські детермінанти
ОБ Васильчишин
ТНЕУ, 2017
42017
Лізинг як вид підприємницької діяльності
Васильчишин
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені …, 2002
42002
Формалізація впливу державного регулювання та нагляду на фінансову безпеку банківської системи
ОБ Васильчишин
Інтелект XXI, 28-44, 2016
32016
Основні напрямки впливу криптовалют на монетарну політику та фінансову безпеку банківських систем
OB Vasylchyshyn
Економічний аналіз 27 (4), 152-160, 2017
22017
Основні напрямки впливу криптовалют на монетарну політику та фінансову безпеку банківських систем
ОБ Васильчишин
Економічний аналіз 27 (4), 152-160, 2017
2*2017
Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави: монографія [Електронний ресурс]
АІ Крисоватий
Тернопіль: ТНЕУ, 2016
12016
Вплив євроінтеграції на фінансову безпеку національної банківської системи
ОБ Васильчишин
Причорноморські економічні студії, 113-119, 2016
12016
Кредитні ризики як індикатор фінансової безпеки банківської системи України
ОБ Васильчишин
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 124-128, 2016
12016
Ліквідність та фінансова стійкість як основні індикатори фінансової безпеки банківської системи України
Васильчишин
Економічний аналіз 24 (2), 7-14, 2016
1*2016
АН ЛІЗ СУЧ СНОГО СТ НУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІЗИНГОВОГО РИНКУ УКР ЇНИ
В Фридель, О Васильчишин
Наука молода, 122-127, 2008
12008
Впровадження лізингових відносин в структуру холдингу
Васильчишин
Науковий вісник Чернівецького університету., 86-88, 2002
1*2002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20