Follow
Олександра Васильчишин
Олександра Васильчишин
д.е.н., професор, професор кафедри безпеки та правоохоронної діяльності
Verified email at wunu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансова безпека банківської системи України: філософські детермінанти
ОБ Васильчишин
ТНЕУ, 2017
222017
Лізинг в Україні: минуле і перспективи
О Васильчишин, О Тулай
ТДЕУ, 2006
192006
Лізинг у діяльності комерційних банків
Васильчишин
Вісник НБУ, 55-57, 2003
14*2003
Bitcoin Response to Twitter Sentiments
AK Svitlana Galeshchuk, Oleksandra Vasylchyshyn
Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, 160-168, 2018
13*2018
Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання
А Васильчишин, Дзюблюк, Балянт
Тернопіль: ТНЕУ, 2010
122010
Лізинг як пріоритетний напрям економічного зростання України
О Васильчишин
Економічний аналіз.–2011.–Вип 8, 355-359, 2011
11*2011
Злиття та поглинання в банківській системі України
ОБ Васильчишин
ScienceRise 6 (3 (11)), 43-50, 2015
82015
Шляхи підвищення рівня фінансової безпеки банківської системи України в умовах політико-економічних дисбалансів
Васильчишин
Причорноморські економічні студії, 29-35, 2016
62016
Комерційні банки та лізиновий бізнес в Україні
Васильчишин
ТНЕУ, 2004
62004
Current state of labour protection in Ukraine in the context of ensuring and innovative development
O Nipialidi, O Vasylchyshyn
Actual problems of law 1 (1), 164-169, 2020
52020
Формалізація впливу державного регулювання та нагляду на фінансову безпеку банківської системи
ОБ Васильчишин
Інтелект XXI, 28-44, 2016
52016
Ліквідність та фінансова стійкість як основні індикатори фінансової безпеки банківської системи України
Васильчишин
Економічний аналіз 24 (2), 7-14, 2016
52016
Аналіз існуючих моделей оцінки фінансової безпеки банків та банківської системи і напрями їх удосконалення
Васильчишин
Регіональна економіка, 156-164, 2016
52016
Факторинг як перспективний напрям розвитку банківського бізнесу
ОБ Васильчишин, НЯ Гринчак
Вісник університету банківської справи Національного банку України, 162-169, 2010
52010
Рейдерство як окремий вид організованої злочинної діяльності у фінансовій сфері.
БІІ Васильчишин, О.Б.
Економічний аналіз 30 (1 (2)), 216-221, 2020
4*2020
Лізинг як вид підприємницької діяльності
Васильчишин
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені …, 2002
42002
Фінансова безпека банківської системи України в умовах загрозливих тенденцій виведення капіталу
ОБ Васильчишин
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2018
32018
Концентрація банківської діяльності та її вплив на фінансову безпеку банківської системи України
OB Vasyl'chyshyn
Український журнал прикладної економіки 2 (1), 28-40, 2017
32017
Влив банків з іноземним капіталом на фінансову безпеку банківської системи України
Васильчишин
Наука молода, 29-40, 2016
32016
Сучасний стан охорони праці в Україні у контексті забезпечення її інноваційного розвитку
ОБ Васильчишин, ОЮ Ніпіаліді
Актуальні проблеми правознавства, 164-169, 2020
2*2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20