Borys Koval Борис Коваль
Borys Koval Борис Коваль
старший викладач медичної інформатики, National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya
Verified email at vnmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Медичні знання та прийняття рішень в медицині
ІІ Хаїмзон
Вінниця: ВНТУ, 2007
72007
Організація дистанційної форми навчання лікарів-інтернів у Вінницькому національному медичному університеті ім. МІ Пирогова
БФ Коваль, СА Пойда
Проблеми сучасної освіти, 2017
12017
SYNERGETIC PRINCIPLES OF MODERNIZATION OF TEACHING NATURAL DISCIPLINES FORMS IN HIGHER MEDICAL EDUCATION
A Chalyi, O Sysoiev, K Chalyy, I Kryvenko, A Kryshtopa, B Koval
The Modern Higher Education Review, 31-38, 2020
2020
Improvement of Learning Outcomes in Educational Process of Interns-Pharmacists using Distance Learning Elements.
В Погорілий, Л Дудікова, О Якименко, С Пойда, Б Коваль
2020
Попередні результати впровадження електронного журналу успішності студентів у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова
БФ Коваль, ЛД Коваль, ВВ Мосьондз
Сучасні методичні технології керування навчальним процесом у вищих медичних …, 2018
2018
Особливості бачення підготовки медичних кадрів в умовах конкурентоспроможності
ОЄ Каніковський, ВВ Мосьондз, БФ Коваль
Сучасні методичні технології керування навчальним процесом у вищих медичних …, 2018
2018
Визначення енергетичних характеристик сигналів передавання інформації для задач телемедицини
АЯ Кулик, БФ Коваль, ТГ Ревіна, МВ Боднар
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 52-58, 2018
2018
Експеримент в медицині. Комп'ютерні системи та інформаційні технології: монографія
АЯ Кулик, ТЄ Вуж, БФ Коваль
ВНМУ, 2018
2018
Обгрунтування критеріїв юзабіліті навчального веб-ресурсу з медичної та біологічної фізики
БФ Коваль, КО Чалий
Матеріали Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції "Актуальні …, 2018
2018
Розробка електронної системи моніторингу успішності студентів у закладах вищої медичної освіти
Ю Гумінський, А Кулик, Б Коваль
Педагогіка безпеки 3 (2), 110-119, 2018
2018
Інтегроване використання традиційних та інноваційних форм навчання та обліку успішності студентів
БФ Коваль
Підготовка медичних кадрів у сучасних умовах реформи системи охорони здоров …, 2017
2017
Покращення умов формування медичного працівника на етапі реформування системи охорони здоров’я України
ОЄ Каніковський, ВВ Мосьондз, БФ Коваль
Підготовка медичних кадрів у сучасних умовах реформи системи охорони здоров …, 2017
2017
Визначення енергетичних характеристики інформативних сигналів для забезпечення їх стійкої ідентифікації в задачах телемедицини
АЯ Кулик, БФ Коваль, ТГ Ревіна, МВ Боднар
Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї 34 (2), 2017
2017
Об'єктивний спосіб визначення кольору для потреб судово-медичної практики
АЯ Кулик, БФ Коваль, ЛД Коваль, ЛО Єкеніна, АГ Попелнуха, ...
Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів …, 2016
2016
Адаптація принципів інформаційного дизайну при розробці електронного навчального контенту з медичної фізики
БФ Коваль, КО Чалий
Педагогічні науки, 92-98, 2016
2016
Дистанційне навчання як складова післядипломної підготовки та освіти лікарів
ІА Марчук, ТЄ Вуж, БФ Коваль
Реорганізація методики післядипломної підготовки лікарів в умовах пілотного …, 2012
2012
Застосування тестового контролю рівня знань студентів у рамках кредитно-модульної системи болонського процесу
ТЄ Вуж, ІА Марчук, БФ Коваль
ТДМУ" Укрмедкнига", 2012
2012
Проблеми та перспективи використання електронного обліку перевірки знань студентів ВНМУ
БФ Коваль, МД Зорич
Перший з’їзд “Медична та біологічна інформатика і кібернетика”, тези, 105, 2010
2010
Метод проектів в організації науково-дослідної роботи студентів-медиків
СС Пудова, ГТ Михайлюк, БФ Коваль
Проблеми сучасної педагогічної освіти 3 (26), 231-237, 2010
2010
Використання інформаційних технологій у процесі викладання математики студентам фармацевтичних факультетів медичних університетів
РФ Юрій, БФ Коваль
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20