Подписаться
Яремко Надія Олександрівна
Яремко Надія Олександрівна
Інститут садівництва НААН України
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Посухостійкість сортів фундука (Corylus maxima L.) в маточнику в умовах Правобережного Лісостепу України
НО Яремко
Садівництво, 167-176, 2015
32015
Розмноження та укорінення клонових підщеп сливової групи в умовах культури in vitro
УКМ Яремко Н.О., Медведєва Т.В., Натальчук Т.А., Запольський Я.С.
Садівництво, 120-127, 2023
2023
ЕЛІМІНАЦІЯ ВІРУСА БОРОЗНИСТОСТІ ДЕРЕВИНИ ЯБЛУНІ МЕТОДОМ ХЕМОТЕРАПІЇ
КМ Удовиченко, НО Яремко
Рекомендовано до друку Науково-технічною радою Дослідної станції «Маяк …, 2023
2023
Мікроклональне розмноження брусниці (Vaccinium vitis-idaea L)
Яремко Н.О., Медведєва Т.В., Удовиченко К.М., Натальчук Т.А.
Садівництво, 100-107, 2022
2022
Ініціація культури in vitro підщеп видів Prunus
НО Яремко, КМ Удовиченко
Харків: ДБТУ, 2022
2022
ІНІЦІАЦІЯ ТА ПРОЛІФЕРАЦІЯ АКТИНІДІЇ В УМОВАХ INVITRO
НО Яремко, КМ Удовиченко
Рекомендовано до друку Науково-технічною радою Дослідної станції «Маяк …, 2021
2021
Вплив субстратів на якість відсадків фундука (Corylus maxima) в маточнику вегетативного розмноження
ЯНО Карась А.Я., Соболь В.А.
Садівництво, 89-97, 2018
2018
Качество корневой системы отводков фундука (CorylusmaximaMill.) выращенных в маточнике вегетативного размножения с использованием различных субстратов
Н Яремко
Ştiinţa Agricolă, 71-76, 2016
2016
Морозостійкість кореневої системи відсадків фундука (Corylus Maxima Mill) при штучному створенні низьких температур
НО Яремко, ОІ Китаєв
Садівництво, 167-173, 2016
2016
Позакореневе підживлення відсадків різних сортів фундука (Corylus maxima Mill.) у маточнику вегетативного розмноження горизонтальним способом
НО Яремко
Plant varieties studying and protection, 66-72, 2015
2015
ВПЛИВ КОНСТРУКЦІЙ ТА СХЕМ САДІННЯ НА ВИХІД СТАНДАРТНИХ ВІДСАДКІВ ФУНДУКА СОРТУ СВЯТКОВИЙ В МАТОЧНИКУ ВЕГЕТАТИВНОГО РОЗМНОЖЕННЯ
НО Яремко
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Агрономія, 119-124, 2015
2015
Foliar feeding of rootstocks of various cultivars of hazelnuts (Corylus maxima Mill.) in the mother plantation for horizontal vegetative propagation
НО Яремко
2015
Вплив позакореневого підживлення на біометричні показники відсадків фундука (Corulus maxima L.), вирощених у маточнику вегетативного розмноження вертикальним способом
НО Яремко
Садівництво, 115-122, 2015
2015
Результати вивчення айви звичайної (Суdonіа oblonga Mill.) у маточнику
ВО Сіленко, ВА Трохимчук, НО Яремко
Plant varieties studying and protection, 38-41, 2013
2013
Summary of quince (Суdonіа oblonga Mill.) development in nursery
ВО Сіленко, ВА Трохимчук, НО Яремко
2013
Результаты изучения айвы обыкновенной (Cydonia oblonga Mill.) у маточнику
ВО Силенко, ВА Трохимчук, НО Яремко
Plant Varieties Studying and Protection, 38-41, 2013
2013
Біометричні показники вертикальних відсадків айви звичайної в маточнику
ВО Сіленко, НО Яремко, ВА Трохимчук
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
2013
ДИНАМІКА РОСТУ ВІДСАДКІВ ФУНДУКА ПРИ ПОЗАКОРЕНЕВОМУ ПІДЖИВЛЕННІ
НО Яремко, ВА Соболь, АЯ Карась
Сучасний рух науки: тези доп. IX міжнародної науково-практичної інтернет …, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18