Сергій Якович Федоренко ORCID ID: 0000-0003-1253-845X
Сергій Якович Федоренко ORCID ID: 0000-0003-1253-845X
Харківська державна зооветеринарна академія, факультет ветеринарної медицини, кафедра акушерства
Подтвержден адрес электронной почты в домене hdzva.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Озономістські препарати та їх використання у ветеринарній репродуктології (методичні рекомендації)/[ВП Кошевой, СЯ Федоренко, СВ Науменко та ін.]
ВП Кошевой
Методичні рекомендації.–2014.–81 с, 2014
72014
Використання наночастинок СeO2 та GdEuVO4 спільно з каплаестролом для реабілітації гонад у корів
ВП Кошевий, СЯ Федоренко, СВ Науменко, ММ Іванченко, В Клочков, ...
Департамент ветеринарної медицини, 2014
32014
Озонотерапія в акушерстві, гінекології та андрології
ВП Кошевой, СЯ Федоренко, СВ Науменко, ММ Іванченко, ...
Ветеринарна медицина України, 22-25, 2014
22014
Ультрасонографія і термографія у ветеринарній гінекології/Кошевой ВП, Федоренко СЯ
ВП Кошевой
Науково–виробничий щомісячник державного Департаменту ветеринарної медицини …, 2012
22012
Перспективи використання нанопрепарату “Каплаестрол+ OV” у ветеринарній репродуктології
СЯ Федоренко, ПМ Скляров, ОВ Хірна
Дніпропетровський ДАЕУ, 2017
12017
Использование озоносодержащих препаратов для лечения репродуктивных патологий овец и коз
ПН Скляров, ВП Кошевой, СЯ Федоренко
Ветеринария, зоотехния и биотехнология, 26-31, 2015
12015
Інноваційні розробки школи ветеринарних репродуктологів професора ВП Кошевого
ПМ Скляров, СЯ Федоренко, СВ Науменко, ММ Іванченко, ...
Харківська держ. зооветеринарна акад., 2019
2019
Антибактеріальні властивості озонвмісних препаратів у лікуванні корів та кіз із гонадо-та метропатіями
СЯ Федоренко, ВП Кошевой, ПМ Скляров
Дніпровський ДАЕУ, 2018
2018
Методичні рекомендації з написання дипломної роботи для студентів зі спеціальності 211–«Ветеринарна медицина» ОКР «магістр»
ВО Головко, ЮО Приходько, ІВ Яценко, ОВ Митрофанов, ДВ Сарбаш, ...
РВВ ХДЗВА, 2018
2018
Вплив препарату Каплаэстрол+ OV на показники прооксидантно-антиоксидантного статусу корів за гонадопатій
СЯ Федоренко
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 201-204, 2017
2017
Ефективність терапії корів та кіз з гіпогонадизмом за використання нано-препарату «Каплаестрол+ OV»
СЯ Федоренко, ПМ Скляров, ВП Кошевой
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій …, 2017
2017
Препараты «Карафест+ ОV и «Каплаэстрол+ ОV» и их использование в репродукции коров и овец
СЯ Федоренко, ПМ Скляров, ІО Островерхова, Ф Насібов, Л Вердієва
2017
ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ СТАТУС КОРІВ ТА ОВЕЦЬ ЗА ГІПОГОНАДИЗМУ
С Федоренко, В Кошевой, П Скляров
Аграрна наука та освіта Поділля, 2017
2017
Эффективность терапии коров и коз с гипогонадизмом при использовании нанопрепарата «Каплаэстрол+ ov»
СЯ Федоренко, ПН Скляров, ВП Кошевой
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
2017
ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС КОРОВ И КОЗ ПРИ ОВАРИОДИСТРОФИИ
СЯ Федоренко, ВП Кошевой, ПН Скляров
Гродно: ГГАУ, 2017
2017
ПРЕПАРАТИ НА ОСНОВІ НАНОБІОМАТЕРІАЛІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В РЕПРОДУКЦІЇ ЖУЙНИХ ТВАРИН
СЯ Федоренко, ПМ Скляров, ВП Кошевой
ББК 48 С 91, 69, 2016
2016
Проокидантно-антиоксидантний статус корів за оваріодистрофії
СЯ Федоренко
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 79-82, 2016
2016
Прооксидантно–антиоксидантний статус корів за гонадопатій
СЯ Федоренко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
Разработка способа озонотерапии коров и коз с послеродовым гнойно-катаральным эндометритом
СЯ Федоренко, ВП Кошевой, ПН Скляров
Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства, 3, 2016
2016
Спосіб терапії корів з гонадодистрофією
СЯ Федоренко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20