Сергій Якович Федоренко ORCID ID: 0000-0003-1253-845X
Сергій Якович Федоренко ORCID ID: 0000-0003-1253-845X
Харківська державна зооветеринарна академія, факультет ветеринарної медицини, кафедра акушерства
Подтвержден адрес электронной почты в домене hdzva.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Озономістські препарати та їх використання у ветеринарній репродуктології: методичні рекомендації
ВП Кошевой, СЯ Федоренко, СВ Науменко
Методичні рекомендації.–2014.–81 с, 2014
72014
Физическая реабилитация больных остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника методами нетрадиционной медицины
Г Верич, Е Лазарева, С Федоренко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2003
72003
Використання наночастинок СeO2 та GdEuVO4 спільно з каплаестролом для реабілітації гонад у корів
ВП Кошевий, СЯ Федоренко, СВ Науменко, ММ Іванченко, В Клочков, ...
Департамент ветеринарної медицини, 2014
32014
Озонотерапія в акушерстві, гінекології та андрології
ВП Кошевой, СЯ Федоренко, СВ Науменко, ММ Іванченко, ...
Ветеринарна медицина України, 22-25, 2014
22014
Ультрасонографія та термографія у ветеринарній гінекології/Кошевой ВП, Федоренко СЯ
ВП Кошевой
Науково–виробничий щомісячник державного Департаменту ветеринарної медицини …, 2012
22012
Перспективи використання нанопрепарату “Каплаестрол+ OV” у ветеринарній репродуктології
СЯ Федоренко, ПМ Скляров, ОВ Хірна
Дніпропетровський ДАЕУ, 2017
12017
Использование озоносодержащих препаратов для лечения репродуктивных патологий овец и коз
ПН Скляров, ВП Кошевой, СЯ Федоренко
Ветеринария, зоотехния и биотехнология, 26-31, 2015
12015
Органiзацiя навчально-виховного процесу у початкових народних школах Полтавської єпархiї у ХІХ столiттi
С Федоренко
Сiверянський лiтопис, 2006
12006
Особливості змін обмежень у трудовій діяльності пацієнтів з ортопедичними порушеннями в шийному відділі, верхній кінцівці чи її поясі впродовж амбулаторної програми фізичної …
С Федоренко, В Вітомський, О Лазарєва, М Вітомська
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2019
2019
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ ТА СИСТЕМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ
С Федоренко, М Балаж, В Вітомський, О Лазарєва, М Вітомська
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 81-86, 2019
2019
Аналіз міжнародного досвіду організації систем реабілітаційної допомоги та фізичної терапії
С Федоренко, О Лазарєва, В Вітомський, М Балаж, М Вітомська
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова, 2019
2019
Управління та мотивація пацієнта, як шляхи підвищення результативності фізичної терапії при ортопедичних порушеннях
С Федоренко, О Лазарєва, В Вітомський, М Вітомська
Український журнал медицини, біології та спорту, 2019
2019
Кооперація держави та приватного сектору як шлях до розбудови сучасної системи фізичної терапії в Україні
С Федоренко, О Лазарєва, В Вітомський, М Балаж, М Вітомська
Теорія і методика фізичного виховання і спорту: наук.-теор. журн., 2019
2019
Характеристика стану рухової активності військовослужбовців із наслідками вогнепальних переломів кісток гомілки
С Грін, С Федоренко
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2018
2018
Аналіз динаміки функціональних показників скелетно-м’язової системи учасників АТО з вогнепальними переломами кісток гомілки
С Грін, С Федоренко
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2018
2018
Роль фізичної терапії у покращенні функціонування та якості життя при болю у спині
С Федоренко, І Онопрієнко, О Лазарєва, В Вітомський, М Вітомська
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова, 2018
2018
Особливості пацієнта як споживача послуг фізичної терапії ортопедичного профілю
С Федоренко, О Лазарєва, В Вітомський, М Вітомська
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2018
2018
Урахування особливостей сторін взаємовідносин «фізичний терапевт–пацієнт» як фактор підвищення якості послуг у системі фізичної терапії хворих ортопедичного профілю
С Федоренко, ОЛ Лазарєва, В Вітомський, М Вітомська
Спортивна медицина і фізична реабілітація, 80-87, 2018
2018
Антибактеріальні властивості озонвмісних препаратів у лікуванні корів та кіз із гонадо-та метропатіями
СЯ Федоренко, ВП Кошевой, ПМ Скляров
Дніпровський ДАЕУ, 2018
2018
Методичні рекомендації з написання дипломної роботи для студентів зі спеціальності 211–«Ветеринарна медицина» ОКР «магістр»
ВО Головко, ЮО Приходько, ІВ Яценко, ОВ Митрофанов, ДВ Сарбаш, ...
РВВ ХДЗВА, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20