Світлана Чукут/ Svitlana Chukut
Світлана Чукут/ Svitlana Chukut
professor, National Technical University of Ukraine / Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
Verified email at kpi.ua - Homepage
TitleCited byYear
Інформаційна політика: навч. посіб.
ГГ Почепцов, СА Чукут
К.: Знання, 665, 2006
2622006
Гуманітарна політика в Україні: навч. посіб.
В Скуратівський, В Трощинський, С Чукут
К.: Вид-во УАДУ, 32-33, 2002
662002
Генеза духовної культури:(управлінський вимір): Монографія
СА Чукут
К.: вид-во УАДУ, 256, 1999
511999
Проект навчального посібника «Концептуальні засади розвитку електронного урядування в Україні»
ОА Баранов
Місніков, Отт Арво, ТВ Попова, ІА Рубан, АІ Семенченко, СА Чукут, 2009
26*2009
Сутність електронного уряду та принципи його організації
С Чукут
Вісн. НАДУ, 429-433, 2003
222003
Iнформацiйна полiтика: навч. посiб.
ГГ Почепцов, СА Чукут
К.: Знання, 2006
202006
Інформаційна політика: навч. посіб.
С Чукут, О Литвиненко
К.: Вид-во НАДУ, 2003
19*2003
Інформаційна політика: Навч. посіб./ГГ, Почепцов., СА Чукут–2-ге вид., стер
ГГ Почепцов, СА Чукут
К.: Знання, 2008
18*2008
Інформаційна політика [Електронний ресурс]
ГГ Почепцов, СА Чукут
Режим доступу: http://pidruchniki. ws/15840720/politologiya …, 2008
18*2008
Смарт-сіті чи електронне місто: сучасні підходи до розуміння впровадження е-урядування на місцевому рівні
СА Чукут, ВІ Дмитренко
Інвестиції: практика та досвід 13, 2016
17*2016
Вітчизняний і зарубіжний досвід впровадження електронного урядування
СА Чукут, ОВ Загвойська
Збірник матеріалів "День електронного урядування - 2008", 128, 2008
15*2008
Гуманітарна політика в Україні: Навчальний посібник
В Скуратівський, В Трощинський, С Чукут
К.: Вид-во НАДУ, 2002
15*2002
Чого не вистачає правлячій еліті України
С Чукут
Віче, 1999
91999
Відтворення генераційної цілісності духовної культури (управлінський аспект)
СА Чукут
Світлана Чукут—К, 1999
81999
Електронний уряд
СА Чукут, ІВ Клименко, КО Линьов
К.: НАДУ, 70, 2007
72007
Інформаційна політика: навч. посіб./Г. Почепцов, С. Чукут; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України
ГГ Почепцов, СА Чукут
К.: Вид-во УАДУ, 2005
7*2005
Впровадження електронного урядування в умовах мережевої війни
СА Чукут
Публічне управління та адміністрування, 105-112, 2016
6*2016
Європейські виміри підготовки магістрів з електронного урядування для забезпечення сумісності е-послуг
СА Чукут, ОВ Загвойська
Вісник державної служби України 1, 78-81, 2009
6*2009
Електронна демократія: сутність та основні етапи
СА Чукут
Вітчизняний і зарубіжний досвід впровадження електронного урядування: зб …, 2008
62008
Роль сучасних засобів масової інформації в процесах державотворення
С Чукут
Вісник УАДУ, 271-279, 1999
61999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20