Кафедра англійської мови / Department of the English Language
Кафедра англійської мови / Department of the English Language
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна / V.N. Karazin Kharkiv National University
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вербалізація концепту ВЛАДА у сучасному британському газетному дискурсі
ОО Чорновол-Ткаченко
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 04 «Германські мови»/ОО Чорновол …, 2007
162007
Excess conductivity and the pseudogap state in Hf-doped YBa2Cu3O 7− δ ceramics
SV Savich, AV Samoilov, RV Vovk, OV Dobrovolskiy, SN Kamchatna, ...
Modern Physics Letters B 30 (04), 1650034, 2016
142016
Науково-дослідницька діяльність студентів у ВНЗ України: зміст та завдання
ОО Чорновол-Ткаченко
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2009
82009
Еволюція підходів до визначення поняття мовна гра
ОГ Пєшкова
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
22014
Використання лінгвокогнітивних технологій в межах курсу «Англійська для науковців»
ОО Чорновол-Ткаченко
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2011
22011
Основи наукових досліджень: навчальний посібник
ОО Чорновол-Ткаченко
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2014
12014
Міжнародна наукова публікація: ефективна назва
ОО Чорновол-Ткаченко
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання …, 2015
2015
Мовна гра в науково-популярних текстах
ОГ Пєшкова
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2015
2015
ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА МЕТАТЕКСТА В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ
ОА Черновол-Ткаченко, ОГ Пешкова
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 220, 2014
2014
Шляхи запобігання порушенням принципів наукової та академічної етики студентами ВНЗ
ОО Чорновол-Ткаченко
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2014
2014
Основи наукових досліджень. Лекція 1: Наука і наукове дослідження
ОО Чорновол-Ткаченко
2012
Голови
ОО Чорновол-Ткаченко
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–12