Микола Гаврись
Микола Гаврись
старший викладач кафедри економічного аналізу та обліку Національного технічного університету
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Класифікація основних засобів підприємств України після ухвалення Податкового кодексу
МО Гаврись
Економіка. Підприємництво. Менеджмент: зб. наук. праць, 1, 2012
72012
Аналіз впливу факторів нестабільності на процеси відтворення основних засобів підприємств
МО Гаврись
НТУ" ХПІ", 2014
32014
Проблеми розвитку земельного ринку в Україні
ОМ Гаврись, ПО Гаврись, ОО Гаврись
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
12018
Оптимізація систем теплопостачання із використанням економіко-математичного моделювання
ОМ Гаврись, ОБ Білоцерківський, ОО Замула, ВО Шведун, МО Гаврись, ...
НТУ" ХПІ", 2015
12015
Проблеми класифікації основних засобів в бухгалтерському та податковому обліку
МО Гаврись
НТУ" ХПІ", 2012
12012
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 …
МО Гаврись
http://www.hduht.edu.ua/images/hduht/nauka/zahisty/2021/d_gavr.pdf, 2021
2021
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
МО Гаврись
http://www.hduht.edu.ua/images/hduht/nauka/zahisty/2021/aref_gavr.pdf, 2021
2021
Актуальні проблеми створення ринку земель сільскогосподарського призначення в Україні
ОМ Гаврись, ПО Гаврись, МО Гаврись
Видавничий центр" Global Scientific Trends", 2021
2021
Розвиток методів економічної оцінки технічних рішень і якості промислових виробів
ОМ Гаврись, МО Гаврись, ОО Гаврись
ТОВ" Планета–Принт", 2021
2021
Особливості обліку основних засобів на підприємствах готельного бізнесу
МО Гаврись
ФОП Томенко ЮІ, 2020
2020
Features of risk management and organization of Internal audit at industrial enterprises
PO Gavrys, MO Gavrys, OM Gavrys
Видавничий дім" Інжек", 2020
2020
Вплив коронавірусної інфекції COVID-19 і падіння цін на нафту на Українську і світову економіку у 2020 році
МО Гаврись, ОМ Гаврись
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
2020
Analysis of economic activity
MO Havrys, OO Havrys
2019
Проблеми визначення строків корисного використання основних засобів в обліку
МО Гаврись
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Напрямки розвитку ринку та встановлення ціни на землю
ПО Гаврись, МО Гаврись, ОМ Гаврись
2019
Методи оцінки та контролю витрат у промисловості
ПО Гаврись, МО Гаврись, ОМ Гаврись
2019
Особливості обліку надходження основних засобів на підприємство
МО Гаврись
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Методичні вказівки до виконання курсового проекту" Управління якістю товарів та послуг у торгівлі"
ОМ Гаврись, ОО Гаврись, МО Гаврись
2019
Економічна безпека у системі діяльності підприємств
ОО Гаврись, ЮС Алексєнко, МО Гаврись
Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2019
2019
Інноваційне управління персоналом як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств
ОО Гаврись, МО Гаврись
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20