Александр Яковенко
Александр Яковенко
Херсонский политехнический колледж ОНПУ
Verified email at te.net.ua
TitleCited byYear
Прогнозування стану системи керування якістю діяльності навчального закладу = doi.org\10.13140/RG.2.1.2877.1282
ВД Яковенко, ВД Гогунський
Системні дослідження та інформаційні технології - 2, 50-57, 2009
44*2009
Стратегия принятия решений в условиях адаптивного обучения = doi.org\10.13140/RG.2.1.3946.1842
АЕ Яковенко, АВ Нарожный, ВД Гогунский
Восточно-европейский журнал передових технологий.– 2 (2/14), 105-110, 2005
442005
Комп’ютерна реалізація системи автоматизованого управління навчальним процесом = doi.org\10.13140/RG.2.1.4843.2088
ВД Яковенко, ВД Гогунський, ГФ Сафонова
Моделир. в прикл. науч. исслед. Матер. ХVІ семинара, 16, 27-30, 2008
352008
Формалізація вимог до системи автоматизованого управління навчальним закладом
ВД Яковенко, ВД Гогунський, ОВ Нарожный
Материалы XVI Семинара «моделирование в прикладных научных исследованиях …, 2008
132008
Використання компонентів мислення експертними системами, як фактору адаптивного впливу в автоматизованих навчальних системах
ПС Носов, ОЄ Яковенко, ВМ Тонконогий
Тр. Одес. политехн. ун-та, 101-106, 2005
132005
Моделі та методи контролю знань в автоматизованій системі управління навчальним процесом
ОЄ Яковенко
Авто-реф. дис... канд. техн. наук.–Одеса, 2006
122006
Використання ланцюгів Маркова для прогнозування колективної мотивації студентів
ЮІ Косенко, ПС Носов, ЄО Яковенко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (4), 30-32, 2010
102010
Алгоритм визначення узагальненого показника ефективності якості навчання
ВД Яковенко, АФ Ускач, ПС Носов
Міжнародна науково-практична конференція «Наука в інформаційному просторі …, 2007
102007
ЗАСТОСУВАННЯ АДАПТИВНИХ ФУНКЦІЙ ДЛЯ ВПЛИВУ НА МОДЕЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТА
ПС Носов, ВМ Тонконогий, АЕ Яковенко
Труды Одесского политехнического университета, 2006, вып. 1(25), 2006
92006
Перспективні напрями розвитку зеленого туризму в Україні
ВД Яковенко
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві.–2013.–Вип 3 (4), 121-125, 0
9
Создание програмно-инструментальных средств для автоматизированной системы принятия решений в условиях дистанционного обучения
АВ Нарожный
Матер. міжнар. наук.-практ. конф.„Інформаційні технології: наука, техніка …, 2005
82005
Проектирование автоматизированных систем принятия решений в условиях адаптивного обучения с учетом требований Болонского процесса
АЕ Яковенко
Автоматика. Автоматизация. Электротехн. комплексы и системы.—Херсон: ХНТУ, 14, 2004
82004
Программно-инструментальные средства для системы принятия решений в условиях дистанционного обучения
АВ Нарожный, АЕ Яковенко
Труды Одесского политехнического университета. Спецвыпуск, 145-149, 2006
72006
Проектирование структуры автоматизированной системы в условиях дистанционного обучения
АВ Нарожный, АЕ Яковенко, ВД Гогунский
Вестник ХНТУ “ХПИ”—Харьков: ХНТУ “ХПИ, 62-67, 2005
72005
Наукові основи контролю знань при реалізації кредитно-модульної системи навчання/Яковенко ОЄ, Гогунський ВД, Тонконогий ВМ
ОЄ Яковенко
Високі технології в машинобудуванні. Зб. наук. пр. НТУ “ХПІ”.—Харків, 447-450, 2005
72005
Определение объема тестовых заданий для объективной оценки знаний студентов
ЕВ Колесникова, АЕ Яковенко, СА Крутина
Моделир. в прикл. научн. исслед.: Матер 13, 30-33, 0
7
ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІ В КЕ РУВАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗА ЦІЇ ПОТОКІВ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖЕВИХ БАЗАХ ДАНИХ З РІЗНОЮ АРХІТЕКТУРОЮ
МС Сафонов, ОЄ Яковенко, СО Савченко
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві., 60-62, 2012
62012
Основні напрямки розвитку систем комп’ютерного тестування
ВД Гогунський, ОЄ Яковенко, ВВ Хмельницький
Тр, 136-142, 2005
6*2005
Перспективні напрямки розвитку зеленого туризму в Україні
ЮВ Арбузова, ВД Яковенко
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 120-128, 2013
52013
Модели задачи распределения в теории расписания
АФ Ускач, ВД Гогунский, АЕ Яковенко
Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи, 98-104, 2006
52006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20