Подписаться
Александр Яковенко
Александр Яковенко
Херсонский политехнический колледж ОНПУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене te.net.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Прогнозування стану системи керування якістю діяльності навчального закладу = doi.org\10.13140/RG.2.1.2877.1282
ВД Яковенко, ВД Гогунський
Системні дослідження та інформаційні технології - 2, 50-57, 2009
40*2009
Використання компонентів мислення експертними системами, як фактору адаптивного впливу в автоматизованих навчальних системах
ПС Носов, ОЄ Яковенко, ВМ Тонконогий
Тр. Одес. политехн. ун-та, 101-106, 2005
402005
Стратегия принятия решений в условиях адаптивного обучения = doi.org\10.13140/RG.2.1.3946.1842
АЕ Яковенко, АВ Нарожный, ВД Гогунский
Восточно-европейский журнал передових технологий.– 2 (2/14), 105-110, 2005
362005
Комп’ютерна реалізація системи автоматизованого управління навчальним процесом = doi.org\10.13140/RG.2.1.4843.2088
ВД Яковенко, ВД Гогунський, ГФ Сафонова
Моделир. в прикл. науч. исслед. Матер. ХVІ семинара, 16, 27-30, 2008
242008
Перспективні напрями розвитку зеленого туризму в Україні
ЮВ Арбузова, ВД Яковенко
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 120-128, 2013
162013
ЗАСТОСУВАННЯ АДАПТИВНИХ ФУНКЦІЙ ДЛЯ ВПЛИВУ НА МОДЕЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТА
ПС Носов, ВМ Тонконогий, АЕ Яковенко
Труды Одесского политехнического университета, 2006, вып. 1(25), 2006
142006
Алгоритм визначення узагальненого показника ефективності якості навчання
ВД Яковенко, АФ Ускач, ПС Носов
Міжнародна науково-практична конференція «Наука в інформаційному просторі …, 2007
132007
Моделі та методи контролю знань в автоматизованій системі управління навчальним процесом
ОЄ Яковенко
Авто-реф. дис... канд. техн. наук.–Одеса, 2006
112006
Використання ланцюгів Маркова для прогнозування колективної мотивації студентів
ЮІ Косенко, ПС Носов, ЄО Яковенко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (4 (45)), 2010
102010
Перспективні напрями розвитку зеленого туризму в Україні
ВД Яковенко, ЮВ Арбузова
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві.–2013.–Вип 3 (4), 121-125, 2013
82013
Формалізація вимог до системи автоматизованого управління навчальним закладом
ВД Яковенко, ВД Гогунський, ОВ Нарожный
Материалы XVI Семинара «моделирование в прикладных научных исследованиях …, 2008
82008
Наукові основи контролю знань при реалізації кредитно-модульної системи навчання
ОЄ Яковенко, ВД Гогунський, ВМ Тонконогий
Високі технології в машинобудуванні. Зб. наук. пр. НТУ “ХПІ”.—Харків, 447-450, 2005
82005
Проектирование автоматизированных систем принятия решений в условиях адаптивного обучения с учетом требований Болонского процесса
АЕ Яковенко
Автоматика. Автоматизация. Электротехн. комплексы и системы.—Херсон: ХНТУ, 14, 2004
82004
кредитно-модульна системи організації навчального процесу: терміни і поняття
ОЄ Яковенко, ЮВ Арбузова, ВМ Тонконогий
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ …, 2011
7*2011
Оцінювання рівня організаційних знань
ЄО Яковенко, ВД Гогунський, ПС Носов
НТУ" ХПІ", 2010
72010
Основні напрямки розвитку систем комп’ютерного тестування
ВД Гогунський, ОЄ Яковенко, ВВ Хмельницький
Тр, 136-142, 2005
7*2005
Стан та перспективи розвитку туризму в Херсонській області
ЮВ Арбузова, ВД Яковенко
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві: зб. наук. пр./Одес …, 2013
52013
МЕТОД НЕЧЕТКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРЕДПОЧТЕНИЙ СУБЪЕКТА ОБУЧЕНИЯ
PS Nosov, VM Tonkonogy, OE Yakovenko
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві,, 89-96, 2012
5*2012
Модели задачи распределения в теории расписания
АФ Ускач, ВД Гогунский, АЕ Яковенко
Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи, 98-104, 2006
52006
Организация адаптивного обучения с учетом требований Болонского процесса
АЕ Яковенко
Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы.”—Херсон …, 2004
52004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20