Ярослав Васильєв / Yaroslav Vasylyev / Yaroslav Vasyliev
Ярослав Васильєв / Yaroslav Vasylyev / Yaroslav Vasyliev
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (Petro Mohyla Black Sea National University)
Verified email at chmnu.edu.ua
TitleCited byYear
Футурреальная психология личности
ЯВ Васильев
Илион, 2007
322007
Надситуативность в структуре личности
ЯВ Васильев
Николаев: Темп, 1994
111994
Футурреальная психология и цикличное развитие личности
ЯВ Васильев
Илион, 2005
72005
Уровневая структура психологии/Ярослав Васильев
ЯВ Васильев
Николаев: Издательство “Илион, 2005
62005
Футурреальный подход в психологии
ЯВ Васильев
Мир психологии, 20, 1999
61999
Футурреальная психология личности:[Монография]/ВЯ Васильев
ЯВ Васильев
Николаев: Изд-во «Илион, 2007
52007
Целевая направленность личности (футурреальный подход)
ЯВ Васильєв
Palmarium Academic Publishing, Німеччина, 2015
22015
Целевая направленность личности (футурреальный подход)
ЯВ Васильєв
Palmarium Academic Publishing, Німеччина, 2015
22015
Уровневая структура психологии
ЯВ Васильев
Илион, 2005
22005
Загальна психологія (футурреальний підхід) [навчальний посібник]
ЯВ Васильєв
Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили, 2012
12012
ЦЕЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ И САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
ЯВ Васильев, ВИ Каневский
Studia Humanitatis, 2018
2018
Виникнення металюбові
ЯВ Васильєв
«Інноваційний потенціал соціокультурних змін у сучасній Україні», 49-51, 2016
2016
Целевая направленность личности: характеристика целей и жизненных циклов
ЯВ Васильев
Studia Humanitatis, 2016
2016
Психология личности в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». (футурреальний подход
ЯВ Васильєв
Palmarium Academic Publishing, Німеччина, 2014
2014
Теоретичні підходи до аналізу рольних відносин у сім’ї
ГС Венгер
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2013
2013
Целевая направленность личности: теория и метод
ЯВ Васильєв
Проблеми емпіричних досліджень у психології., 94-107, 2013
2013
Вікова психологія (футурреальний підхід) [монографія]
ЯВ Васильєв
Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013
2013
Цільова спрямованість та саморозвиток майбутніх соціальних працівників
ЯВ Васильєв
Науковий часопис. НПУ ім. М. П. Драгоманова 177 (165), 3-10, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18