Ольга Колодницька _ Olha Kolodnytska
Ольга Колодницька _ Olha Kolodnytska
викладач кафедри іноземних мов, Тернопільський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Стимулювання професійного саморозвитку майбутнього вчителя гуманітарного профілю засобами проектних технологій
ОД Колодницька
Хмельницький: Хмельницький нац. ун-т, 2012
172012
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
МІ Бобак, ОД Колодницька, МІ Зуляк
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай, 83, 2016
22016
Проектні технології у контексті загальнопедагогічної підготовки викладачів
О Колодницька
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 66-71, 2011
22011
Загальні аспекти використання методу проектів у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземних мов
ОД Колодницька
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 121-125, 2008
22008
Сутність педагогічного професіоналізму
ОД Колодницька
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
12011
ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
О Колодницька
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 84-91, 2018
2018
Reading as a Tool of Developing Language Habits
KOD Bobak H.R., Bobak M.I.
Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики, 163-164, 2017
2017
Кейс-метод (Case study) як форма інтерактивного навчання майбутніх медиків
ОДК М.І. Бобак
Cучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні" (присвяченій 60-річчю …, 2017
2017
MOTIVATION LEARNING AND THE USAGE OF PROJECT METHOD
OD Kolodnytska
INNOVATIVE SOLUTIONS IN MODERN SCIENCE 3 (3), 2016
2016
Мотиваційне забезпечення студентів-медиків при професійно орієнтованому вивченні англійської мови
ОД Колодницька
Педагогіка в системі гуманітарного знання, 102-104, 2016
2016
Використання методу проектів у вивченні англійської мови
ОД Колодницька
Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації : зб. матеріалів ІІ …, 2016
2016
Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів-медиків засобами проектних технологій
МІЗ М. І. Бобак, О. Д. Колодницька
Відповідальний за випуск: проф. А.Г. Шульгай 2, 364, 2016
2016
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ В МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ
О Колодницька
Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць, C. 194-200., 2012
2012
Проектні технології у контексті загальнопедагогічної підготовки викладачів
КО Д.
Проблеми підготовки сучасного вчителя: [збірник наукових праць Уманського …, 2011
2011
Теоретичний аналіз понять «метод проектів» і «проектування»
КО Д.
Україна наукова: [збірник тез доповідей за матеріалами сьомої всеукраїнської …, 2010
2010
Проектні технології як умова підвищення якості освіти
КО Д.
Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав …, 2010
2010
Особливості використання CASE–методу в професійній діяльності педагога
КО Д.
Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте …, 2009
2009
Метод проектів як умова розвитку особистості майбутнього педагога в процесі професійної підготовки у вищих навчальних закладах
ОД Колодницька
Вісник Черкаського університету, С. 63 – 67., 2009
2009
Історичний аналіз поняття «методу проектів» у контексті професійної підготовки майбутнього фахівця у вищих навчальних закладах
КО Д.
Молодь і ринок., С. 125 – 128., 2009
2009
НА ШІ АВТОРИ
О Антоновський, О Артеменко, О Березовська, О Біляковська, ...
Науковий збірник. Виходить 2 рази на рік. Заснований у 2010 році. Засновник …, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20