Sergei Gorobets
Sergei Gorobets
Житомирський державний університет імені І.Франка
Verified email at zu.edu.ua
TitleCited byYear
Теоретичні моделі компетенцій майбутніх економістів
СМ Горобець
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 156-158, 2005
222005
Формування професійної компетентності студентів економічних спеціальностей з використанням комп'ютерно орієнтованих технологій навчання
СМ Горобець
Жду, 2012
122012
Основи комп’ютерної графіки: Навч. посібник./За ред. МВ Левківського
СМ Горобець
К.: Центр навчальної літератури, 2006
92006
Основи комп’ютерної графіки: Навч. пос./За ред.. МВ Лемківського
СМ Горобець
К.: Центр навчальної літератури 232, 2006
52006
Перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій у дистанційному та змішаному навчанні студентів гуманітарних спеціальностей
СМ Горобець, СН Горобец, ОВ Горобець, ОВ Горобец
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2016
42016
Компетентнісна парадигма в освіті: світовий досвід, здобутки українських і польських науковців
С Горобець
Українська полоністика, 226-233, 2014
42014
Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе преподавания дисциплины «Экономика природопользования»
ОВ Горобец, ОВ Горобець, СН Горобец, СМ Горобець
Ульяновский государственный технический университет, 2016
3*2016
Формування саморегулятивно-рефлексивного компонента професійної компетентності засобами комп'ютерно орієнтованих технологій навчання
СМ Горобець
Науковий вісник Ужгородського національного університету, 61-64, 2014
32014
Заснування і походження назв сіл Чернігівського району
С Горобець
Vydavet︠s︡ʹ Lozovyĭ VM, 2014
32014
Использование компьютерно ориентированных технологий обучения в высшей школе
СН Горобец
Минск: БГУ, 2014
32014
Використання педагогічного потенціалу комп’ютерних програм загального призначення у процесі професійної підготовки майбутніх учителів математики та інформатики
СМ Горобець
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2013
32013
Чернігівщина козацька: Ройська сотня: історія створення, населені пункти, сотенна старшина
С Горобець, ІМ Ситий
Desna Polihraf, 2012
32012
Ретроспективний огляд використання комп'ютерно-орієнтованих технологій навчання при підготовці студен-тів економічних спеціальностей
СМ Горобець
Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво.–Луцьк: Вид …, 2011
22011
Списки значкових товаришів Чернігівського полку 1732 та 1737 рр.
С Горобець
Сiверянський лiтопис, 2008
22008
Використання навчальних ресурсів комп’ютерної графіки у процесі формування особистості майбутніх економістів
СМ Горобець
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 96-100, 2008
22008
Методичні підходи щодо навчання комп'ютерній графіці студентів ВНЗ засобами інформаційно-комунікаційних технологій
СМ Горобець
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка …, 2018
12018
Использование информационно-коммуникационных технологий для формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов гуманитарного вуза
АВ Вельш, НА Качалов, ОИ Качалова, ДС Подгайнов
Межкультурная коммуникация: теория и практика: сборник научных трудов XV …, 2016
12016
Розвиток творчих компетентностей майбутніх фахівців під час вивчення дисципліни Основи комп’ютерної графіки
СМ Горобець
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 92-96, 2014
12014
Модель формування професійної компетентності майбутніх економістів з використанням комп'ютерно орієнтованих технологій навчання
СМ Горобець
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 56-59, 2013
12013
Економічна освіта у контексті сталого розвитку
ОВ Горобець, СМ Горобець
Видавництво УжНУ" Говерла", 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20