Подписаться
Піддячий Микола (Piddiachyi Mykola)
Піддячий Микола (Piddiachyi Mykola)
доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогіки НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене undip.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВП Андрущенко, ІД Бех, ВЮ Биков, СІ Болтівець, МІ Бурда, ...
Педагогічна думка, 2011
136*2011
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень
Київ. Акад. пед. наук України 376, 2009
582009
Енциклопедія освіти/Акад. пед. наук України, головний ред. ВГ Кремень
ВГ Кремень
К.: Юрінком Інтер 1040, 2008
392008
Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності: підручник/За ред. проф. МВ Вачевського
МВ Вачевський, ВГ Кремень, ВМ Мадзігон, ВГ Скотний, ГЄ Левченко, ...
К.: ВД Професіонал, 2005
372005
Соціально-професійний розвиток: компетентності старшокласників та студентів
МІ Піддячий
Посвіт, 2019
362019
Освіта і наука України у вимірі громадянських суспільств: соціально-професійна орієнтація
М Піддячий
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 59-65, 2016
362016
Організаційно-педагогічні умови підготовки старшокласників до професійного самовизначення у міжшкільних навчально-виробничих комбінатах
МІ Піддячий
МІ Піддячий: дисер.… канд. пед. наук за спеціальністю 13, 2002
332002
Підготовка старшокласників до професійної діяльності в умовах профільного навчання
МІ Піддячий
Наукова думка, 2008
312008
Виховання і розвиток дітей засобами праці
МІ Піддячий
Трудова підготовка в закладах освіти, 2007
312007
Проблематика та перспектива інформатизації освіти
ВМ Мадзігон
Київ: Либідь, 2006
312006
Теоретичні засади створення електронних підручників
ВМ Мадзігон
Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць/Ін-т педагогіки АПН України …, 2006
292006
Педагогічна наука: пошуки, здобутки, завдання
ВМ Мадзігон
Педагогіка і психологія, 5-11, 2002
282002
Історичні передумови та теоретичні засади профорієнтації школярів
МІ Піддячий
Педагогіка і психологія 3 (52), 29-36, 2006
272006
Освіта і наука України: соціально-трудовий розвиток молоді
МІ Піддячий
НПУ імені МП Драгоманова, 2017
252017
Ключові компетентності старшокласників: організація здорового способу життя
МІ Піддячий
НПУ імені МП Драгоманова, 2020
242020
Теоретико-методичні засади підготовки старшокласників до професійної діяльності в умовах профільного навчання
МІ Піддячий
Ін-т педагогіки НАПН України. Київ, 2010
232010
Сутність формування компетентностей старшокласників
МІ Піддячий
Пед. думка, 2019
222019
Соціально-професійний розвиток старшокласників: праця як основа життєдіяльності та поступу
МІ Піддячий
Технології інтеграції змісту освіти: зб. наук. праць/Інститут педагогіки …, 2018
212018
Навчально-виховний комплект старшокласників: соціально-професійна орієнтація
МІ Піддячий
Проблеми сучасного підручника, 141-149, 2015
202015
Навчально-виховний процес профільної школи: соціально-професійне спрямуванння
МІ Піддячий
Педагогічна освіта: теорія і практика, 98-105, 2014
202014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20