Підписатись
Піддячий Микола (Piddiachyi Mykola)
Піддячий Микола (Piddiachyi Mykola)
доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогіки НАПН України
Підтверджена електронна адреса в undip.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВП Андрущенко, ІД Бех, ВЮ Биков, СІ Болтівець, МІ Бурда, ...
Педагогічна думка, 2011
143*2011
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень
Київ. Акад. пед. наук України 376, 2009
592009
Соціально-професійний розвиток: компетентності старшокласників та студентів
МІ Піддячий
Посвіт, 2019
432019
Освіта і наука України у вимірі громадянських суспільств: соціально-професійна орієнтація
М Піддячий
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 59-65, 2016
402016
Організаційно-педагогічні умови підготовки старшокласників до професійного самовизначення у міжшкільних навчально-виробничих комбінатах
МІ Піддячий
МІ Піддячий: дисер.… канд. пед. наук за спеціальністю 13, 2002
382002
Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності: підручник/За ред. проф. МВ Вачевського
МВ Вачевський, ВГ Кремень, ВМ Мадзігон, ВГ Скотний, ГЄ Левченко, ...
К.: ВД Професіонал, 2005
372005
Виховання і розвиток дітей засобами праці
МІ Піддячий
Трудова підготовка в закладах освіти, 2007
352007
Енциклопедія освіти/Акад. пед. наук України, головний ред. ВГ Кремень
ВГ Кремень
К.: Юрінком Інтер 1040, 2008
332008
Підготовка старшокласників до професійної діяльності в умовах профільного навчання
МІ Піддячий
Наукова думка, 2008
332008
Проблематика та перспектива інформатизації освіти
ВМ Мадзігон
К.: Либідь, 2006
312006
Історичні передумови та теоретичні засади профорієнтації школярів
МІ Піддячий
Педагогіка і психологія 3 (52), 29-36, 2006
302006
Ключові компетентності старшокласників: організація здорового способу життя
МІ Піддячий
НПУ імені МП Драгоманова, 2020
292020
Освіта і наука України: соціально-трудовий розвиток молоді
МІ Піддячий
НПУ імені МП Драгоманова, 2017
282017
Педагогічна наука: пошуки, здобутки, завдання
ВМ Мадзігон
Педагогіка і психологія, 5-11, 2002
282002
Теоретико-методичні засади підготовки старшокласників до професійної діяльності в умовах профільного навчання
МІ Піддячий
Наук. Київ, 2010
272010
Теоретичні засади створення електронних підручників
ВМ Мадзігон
Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць/Ін-т педагогіки АПН України …, 2006
252006
Сутність формування компетентностей старшокласників
МІ Піддячий
Пед. думка, 2019
242019
Соціально-професійний розвиток старшокласників: праця як основа життєдіяльності та поступу
МІ Піддячий
Технології інтеграції змісту освіти: зб. наук. праць/Інститут педагогіки …, 2018
242018
Навчально-виховний комплект старшокласників: соціально-професійна орієнтація
МІ Піддячий
Проблеми сучасного підручника, 141-149, 2015
242015
Навчально-виховний процес профільної школи: соціально-професійне спрямуванння
МІ Піддячий
Педагогічна освіта: теорія і практика, 98-105, 2014
222014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20