Підписатись
Клепікова Ольга
Клепікова Ольга
Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційна діяльність на підприємстві як об’єкт управління
ОВ Клепікова
Економіка транспортного комплексу, 71-76, 2009
17*2009
Система управління інноваційною діяльністю в АТП
ВГ Шинкаренко, ОВ Клепікова
Економіка транспортного комплексу, 73-82, 2010
92010
Вибір напрямків інноваційної політики АТП
ВГ Шинкаренко, ОВ Клепікова
Економіка транспортного комплексу, С. 52-62, 2011
82011
Модель інноваційної діяльності в підприємстві
ОВ Клепікова
Економіка транспортного комплексу, 33-40, 2010
72010
System of innovative activity management at a motor-transport enterprise
V Shinkarenko, O Klepikova
Экономика транспортного комплекса, 73-82, 2010
42010
Оценка эффективности инвестиционных проектов на автомобильном транспорте
ОВ Клепикова
Журнал «Экономика и предпринимательство 2, 2011
22011
До проблеми якості освіти в Україні
ОВ Клепікова, ЛІ Пронкіна
Взаємозв’язок освіти, науки та виробництва – основа ефективного навчального …, 2020
2020
Економіка готелів і ресторанів: методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа»
О Клепікова
ХТЕІ КНТЕУ, 2019
2019
Економіка підприємства : підручник
НВ Якименко-Терещенко, ЛІ Пронкіна, ОМ Гавриш, ОВ Благоразумова, ...
Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2018
2018
Економіка ресторанів: методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності «Харчові технології»
ОВ Клепікова
ХТЕІ КНТЕУ, 2018
2018
Класифікація напрямків інноваційної діяльності підприємств сфери послуг
ОВ Клепікова
Стратегия качества в промышленности и образовании : сборник тезисов ХІІ-й …, 2016
2016
Модифікація конкурентної політики в умовах становлення інноваційної економіки : монографія
ЛІ Пронкіна, НВ Якименко-Терещенко, ОВ Благоразумова, ОМ Гавриш, ...
Харків : ФОП Панов А. М., 2016
2016
РОЗВИТОК ЦИКЛІЧНО-ХВИЛЬОВОЇ ТЕОРІЇ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ
ІЮ Кучумова, ІІ Ткачук, ОВ Клепікова
ББК У58 Г52, 326, 2016
2016
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ
ОВ Клепікова, ГО Юмаєва
Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах інтеграції …, 2016
2016
Економіка підприємства : методичні рекомендації до семінарських та практичних занять з дисципліни для студентів спеціальності 6.051701 "Харчові технології та інженерія"
ОВ Клепікова
Харків : ХТЕІ КНТЕУ, 2015
2015
Деякі аспекти формування потенціалу українських підприємств
ОВ Клепікова
Пріоритетні напрями економічної політики України на сучасному етапі …, 2015
2015
Організація науково-дослідної роботи студентів
ОВ Клепікова
Науково-дослідна робота студентів як механізм реалізації фундаментальної …, 2013
2013
Визначення пріоритетності напрямків інноваційної діяльності підприємства
ОВ Клепікова
Проблеми та перспективи розвитку підприємств в умовах світової економічної …, 2011
2011
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Техніко-економічний аналіз" для студентів спеціальності 6.0306.01 "Менеджмент організацій"
ОВ Клепікова, ОМ Жарова
Харків : ХНАДУ, 2010
2010
Уточнення поняття "інноваційна діяльність підприємства"
ОВ Клепікова
Актуальні проблеми сучасної науки : матеріали 7-ої всеукраїнської науково …, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20