Анатолій Васильович Губа
Анатолій Васильович Губа
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретико-методичні засади формування управлінської культури вчителя–майбутнього менеджера освіти.-2010.
АВ Губа
592010
Factor structure of the integral readiness of aerobics athletes (women)
ZL Kozina, ТV Shepelenko, AV Osiptsov, VМ Kostiukevych, OO Repko, ...
Publisher University of Piteşti, Romania, 2017
192017
Концептуальні підходи до формування управлінської культури
НВ Губа
Педагогіка і психологія, 59, 2008
172008
The influence of a special technique for developing coordination abilities on the level of technical preparedness and development of psycho-physiological functions of young …
ZL Kozina, YA Goloborodko, YD Boichuk, IM Sobko, OO Repko, ...
Publisher University of Piteşti, Romania, 2018
162018
Методика технико-тактической подготовки баскетболисток с нарушениями слуха с использованием инновационных технологий
ЖЛ Козина, ИН Собко, АИ Прокопенко, АВ Губа, СС Ермаков, ...
Физическое воспитание студентов 3, 2014
132014
The implementation of the concept of individualization in training elite Female athletes with visual impairment in the sprint
Z Kozina, O Chebanu, I Prokopenko, G Korobeynikov, L Korobeynikova, ...
122018
Характеристика складових управлінської культури в освіті
АВ Губа
Педагогіка і психологія, 107-116, 2008
112008
Теоретико-методологічні засади формування управлінської культури вчителя–майбутнього менеджера освіти: дис.… доктора пед. наук: 13.00. 04
НВ Губа
дис.… д-ра пед. наук 13 (04), 2010
82010
Особистісно-діяльнісний підхід
ОВ Попова, АВ Губа
Наукові підходи до педагогічних досліджень: колект. моногр./за заг. ред. ВІ …, 2012
72012
Підготовка вчителя правознавства. Теорія та методика:[монографія]
АВ Губа, ДЮ Грубіч
Харків: Харківський національний педагогічний університет ім. ГС Сковороди, 2006
72006
Methods of technical and tactical training basketball players with hearing impairments using innovative technologies
ZL Kozina, IN Sobko, AI Prokopenko, AV Guba, SS Iermakov, K Prusik, ...
Physical education of students, 30-40, 2014
42014
Функції освітнього менеджменту: класифікація та зміст Педагогіка, психологія та медико-біологчні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр
АВ Губа
Харків: Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв, 39-44, 2008
4*2008
Формування управлінської культури майбутнього менеджера освіти (теоретико‐методичний аспект): монографія
АВ Губа
Харків: ХНАДУ, 2009
32009
Генезис теории менеджмента
АВ Губа
Pedagogy of Physical Culture and Sports, 2009
12009
Принципи управління процесом навчання: класифікація та сутність
А Губа
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 40-47, 2008
12008
Особливості розбудови цифрового освітнього середовища на засадах гуманістичної педагогіки
ТО Олійник, ВА Борисов, АВ Губа, ІД Денисенко, АВ Соколова, ...
ХНПУ імені ГС Сковороди, 2019
2019
Губа ОВ Прикладна механіка: конспект лекцій для студентів спеціальності «Обладнання та технології зварювального виробництва» денної та заочної форм навчання
АВ Губа, ОВ Губа
2013
Губа ОВ Теорія механізмів і машин. В 2-х ч. Частина 2: конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Інженерна механіка» денної та заочної форм навчання
АВ Губа, ОВ Губа
2013
Теорія механізмів та машин. В 2-х ч. Ч. 1.: методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Теорія механізмів та машин» для студентів напряму підготовки …
АВ Губа, ОВ Губа
2013
Україно-російсько-англійський словник механічних та супутніх термінів
МН Гофман, АВ Губа, ТВ Губа, ТН Карпенко, МН Гофман, ОВ Губа, ...
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20