Ломоносова Оксана Едуардівна
Ломоносова Оксана Едуардівна
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, доцент, кафедра економіки
Підтверджена електронна адреса в nuos.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Залежність між основними трудовими показниками вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації
АВ Ломоносов
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2008
112008
The systematization and classification of socio-economic problems in higher education
O Lomonosova, A Lomonosov, I Nadtochii
Baltic Journal of Economic Studies 5 (4), 137-147, 2019
72019
Методичні засади управління чисельністю науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
АВ Ломоносов
Науково-методний журнал 99, 56-60, 2010
72010
Розрахунки чисельності науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
ОЕЛ А. В. Ломоносов
Економіст, 48 – 51, 2007
72007
Проблеми удосконалення заробітної плати у вищій освіті на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетної сфери
АВ Ломоносов
Економіка та держава, 66-70, 2012
62012
Основні напрямки аналізу трудомісткості навчальної роботи вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
ЛАВ О. Е. Ломоносова
Економіст, С. 70 – 73., 2007
62007
Виявлення резервів зменшення чисельності штатних посад науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
ОЕЛ А. В. Ломоносов
Актуальні проблеми економіки, 114 – 122, 2007
62007
Морська діяльність: сутність, особливості та види
ОЕ Ломоносова, ДА Ломоносов, ІІ Надточій
Вісник соціально-економічних досліджень, 229-238, 2015
52015
Research on the processes of reducing the number of students of one speciality at the higher technical institutions in Ukraine
LOE Boiko L. M. Lomonosov A. V.
Вісник Хмельницького національного університету. – Серія : Економічні науки …, 2016
4*2016
Совершенствование методов расчета численности профессорско-преподавательского состава вузов
ЛАВ О. Е. Ломоносова
Университетское управление, С. 43-51, 2013
42013
Аналіз кадрового забезпечення навчального процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації
АВ Ломоносов
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/SocJGum/ENpr/2008J20/1 …, 2008
42008
Визначення кількості штатних посад науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, що припадають на певний напрям підготовки
АВЛ О. Е. Ломоносова
Економіст, С. 40 – 42, 2007
42007
Управління трудомісткістю навчальної роботи у вищих технічних навчальних закладах [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01
ОЕ Ломоносова
Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, 2006
4*2006
Розрахунки трудомісткості навчальної роботи, що відноситься до певної спеціальності, у вищому навчальному закладі
ОЕ Ломоносова
Збірник наукових праць. Фахове видання, С. 111–116, 2004
42004
SOCIO-ECONOMIC AND INSTITUTIONAL PRECONDITIONS FOR THE FORMATION OF THE EDUCATIONAL SERVICES MARKET IN HIGHER EDUCATION OF UKRAINE
А Ломоносов, О Ломоносова, І Надточії
Baltic Journal of Economic Studies 5 (№ 2 (2019)), 104-116, 2019
32019
Концептуальні засади розвитку системи управління оплатою праці у вищій освіті
АВ Ломоносов
Актуальні проблеми економіки, 94, 2009
32009
Досвід та проблеми уніфікації навчальних планів технічних спеціальностей
ЛАВ О. Е. Савченко (О.Е. Ломоносова)
Вестник Херсонского государственного технического университета, С. 216 – 219., 2001
3*2001
Проблеми розвитку людського інтелектуального капіталу Херсонщини
АВЛ О. Е. Ломоносова
Таврійський науковий вісник : науковий журнал, С. 147 – 152, 2008
22008
Планування рівня внутрішньовузівської уніфікації навчальних планів у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації
АВЛ О. Е. Ломоносова
Вісник Хмельницького національного університету 1 (92), С. 2, 2007
22007
Функція навчального навантаження вищого навчального закладу за певною спеціальністю
ОЕ Ломоносова
22004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20