Лариса Вікторівна Корж-Усенко
Лариса Вікторівна Корж-Усенко
СумДПУ імені А.С.Макаренка, ННІПП, кафедра педагогіки
Підтверджена електронна адреса в sspu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Освітня діяльність земств Харківської губернії (в кінці ХІХ–на початку ХХ століття): Дис.… на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук: 13.00. 01/Сумський державний університет
ЛВ Корж
Корж ЛВ—К, 1999
111999
Козацька педагогіка: досвід, реалії, перспективи
ЛВ Корж-Усенко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 237-245, 2014
42014
Концептуальні та організаційно-педагогічні засади розвитку освітнього процесу у вищій школі України (1905–1920 рр.)
ЛВ Корж-Усенко
32019
Пріоритети політики «освіченого гетьманату» К. Розумовського
ЛВ Корж-Усенко, Д Мартиненко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
32012
Європейський вектор університетської освіти України: гуманістичні ремінісценції
ЛВ Корж-Усенко, ДВ Мартиненко
Вища освіта України.–2008.–Том І (8).–Тем. випуск «Вища освіта України у …, 0
3
Традиції та інновації в історії педагогіки України
ЛВ Корж-Усенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2010
22010
Історіографічний вимір становлення вищої освіти в Україні
Л Корж-Усенко
Історико-педагогічний альманах, 2014
12014
СТАНОВЛЕННЯ ЕЛІТАРНОЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ “ШЛЯХЕТСЬКОГО ГНІЗДА”: ДОСВІД ПЕДАГОГІЧНОЇ ФАМІЛІСТИКИ ХІХ–ПОЧАТКУ ХХ СТ.
ЛВ Корж-Усенко
Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя …, 2009
12009
Трансформація системи підготовки фахівців у Сумському державному педагогічному університеті імені АС Макаренка: спроба історичної рефлексії
ЛВ Корж-Усенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
2019
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС І ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
ЛВ Корж-Усенко
Cherkasy University Bulletin: Pedagogical Sciences, 2018
2018
Розбудова мережі вищих навчальних закладів у добу українського державотворення 1917–1920 рр.
Л Корж-Усенко
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2018
2018
Періодизація розвитку вищої освіти в Україні
Л Корж-Усенко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 278-293, 2018
2018
Особливості розвитку національної вищої школи періоду правління українських урядів
ЛВ Корж-Усенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Законодавча база в галузі вищої освіти України: ретроспективний аналіз
ЛВ Корж-Усенко
Cherkasy University Bulletin: Pedagogical Sciences, 2017
2017
Ґенеза концептуальних підходів до організації навчального процесу у вищій школі України
ЛВ Корж-Усенко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2017
2017
Студент як учасник навчально-виховного процесу у вищій школі України на початку ХХ ст.
ЛВ Корж-Усенко
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2017
2017
Права та обов’язки учасників педагогічного процесу у вищій школі: ракурс ретроспективи
ЛВ Корж-Усенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
2017
Академічні традиції та інновації: ретроспекція правового поля та практики вітчизняної вищої школи
ЛВ Корж-Усенко
2017
ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА З ІСТОРІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Л КОРЖ-УСЕНКО
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2016
2016
Інформаційний потенціал архівосховищ та інституту рукописів у вивченні історії вищої освіти України в кінці ХІХ–на початку ХХ ст
Л Корж-Усенко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 172-180, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20