Підписатись
Лариса Вікторівна Корж-Усенко
Лариса Вікторівна Корж-Усенко
СумДПУ імені А.С.Макаренка, ННІПП, кафедра педагогіки
Підтверджена електронна адреса в sspu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Нормативно-правові засади розвитку вищої освіти в Україні в умовах євроінтеграції
ЛВ Корж-Усенко, ПФ Рибалко
Физико-математическое образование, 74-80, 2021
272021
Освітня діяльність земств Харківської губернії (в кінці ХІХ–на початку ХХ століття)
ЛВ Корж
ЛВ Корж, 1999
211999
Рeформувaння системи фiзичнoгo вихoвaння у зaклaдах вищoї ocвiти України
І Ковальов, ПФ Рибалко, ЛВ Корж-Усенко, АД Красілов
СумДПУ імені АС Макаренка, 2021
142021
Концептуальні та організаційно-педагогічні засади розвитку освітнього процесу у вищій школі України (1905–1920 рр.)
ЛВ Корж-Усенко
142019
Недержавна вища школа України: ретродосвід та сучасні виклики
ЛВ Корж-Усенко, ОЛ Сидоренко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2020
62020
Козацька педагогіка: досвід, реалії, перспективи
ЛВ Корж-Усенко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 237-245, 2014
52014
Історико-педагогічний альманах
О Музиченко, ОВ Сухомлинська
К 1, 46-53, 2006
42006
Пріоритети політики «освіченого гетьманату» К. Розумовського
ЛВ Корж-Усенко, Д Мартиненко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
32012
Традиції та інновації в історії педагогіки України
ЛВ Корж-Усенко
Редакційна колегія, 28, 2010
32010
Європейський вектор університетської освіти України: гуманістичні ремінісценції
ЛВ Корж-Усенко, ДВ Мартиненко
Вища освіта України.–2008.–Том І (8).–Тем. випуск «Вища освіта України у …, 0
3
Генеза ідеї українського університету: історико-педагогічний вимір
ЛВ Корж-Усенко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 343-352, 2015
22015
Становлення елітарної особистості в умовах «шляхетського гнізда»: досвід педагогічної фамілістики ХІХ–початку ХХ ст.
ЛВ Корж-Усенко
Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя …, 2009
22009
Ідея національно-патріотичного виховання молоді в історії вищої освіти України [Електронний ресурс]
ЛВ Корж-Усенко
Українські педагоги про національнопатріотичне виховання: зб. матеріалів …, 0
2
Періодизація розвитку вищої освіти в Україні
Л Корж-Усенко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 278-293, 2018
12018
Ґенеза концептуальних підходів до організації навчального процесу у вищій школі України
ЛВ Корж-Усенко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2017
12017
Академічна автономія у вищій школі України в ХІХ–на початку ХХ століття
ЛВ Корж-Усенко
НПУ імені МП Драгоманова, 2016
12016
Законодавча база в галузі вищої освіти України: ретроспективний аналіз
ЛВ Корж-Усенко
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2016
12016
Історіографічний вимір становлення вищої освіти в Україні
Л Корж-Усенко
Історико-педагогічний альманах, 2014
12014
Григорій Сковорода і Петро Прокопович: точки дотику духовних світів
Л Корж-Усенко
Переяславські Сковородинські студії, 199-205, 2011
12011
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
Л КОРЖ-УСЕНКО, Ц Чень
ББК 74.04 я43 Р 64, 103, 2024
2024
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20