Світлана Федьків
Світлана Федьків
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmapo.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Застосування мультиспіральної комп’ютерної томографії у діагностиці ішемічної хвороби серця
ВМ Коваленко, СВ Федьків
Укр. кардіол. журн, 70-80, 2007
92007
Качество жизни, тревога, депрессия и когнитивная дисфункция у больных с фибрилляцией предсердий неклапанного происхождения и немыми инфарктами головного мозга
БЭС Сычев О.С., Бородай А.А., Федьків С.В.
Український кардіологічний журнал, 54–64, 2015
82015
Європейська стратегія діагностики ішемічної хвороби серця з застосуванням неінвазивних методів візуалізації
SV Fedkіv
Radiation Diagnostics, Radiation therapy, 101-112, 2015
72015
Магнітно-резонансна томографія як сучасний метод візуалізації в кардіології
СВ Федьків
Серцева недостатність, 5-13, 2013
62013
Дослідження варіабельності серцевого ритму та структурно-функціонального стану серця в пацієнтів з міокардитом та дилатаційною кардіоміопатією
ВМ Коваленко, ОГ Несукай, СВ Федьків, СВ Чернюк, РМ Кириченко, ...
Український кардіологічний журнал, 48-53, 2016
52016
Променева діагностика коронарного атеросклерозу та ускладнень ішемічної хвороби серця з використанням методу мультиспіральної комп’ютерної томографії
СВ Федьків
ступ. докт. мед. н, 2010
52010
Амилоидоз: клиника, диагностика, лечение
ЕГ Несукай, АА Даниленко, АС Козлюк, СВ Чернюк, ВА Федькив
Український кардіологічний журнал, 105-117, 2016
32016
Серцево-судинні події в пацієнтів з фібриляцією передсердь неклапанного походження та німими інфарктами головного мозку при спостереженні протягом двох років
ЛЛВ О.С. Сичов, А.О. Бородай, С.В. Федьків, Е.С. Бородай, А.Ю. Рибак
Український кардіологічний журнал, 37-43, 2016
32016
Отложение жировой ткани в миокарде в норме и при патологии. Клинический случай липоматозной гипертрофии правого желудочка
МИ Лутай, СВ Федькив, ИП Голикова, ЕА Немчина, АА Чекалова, ...
Український кардіологічний журнал, 84-93, 2015
32015
Приверженность к длительной антикоагулянтной терапии и ее контроль у больных с фибриляцией предсердий неклапанного происхождения, оценка взаимосвязи данных показателей с немыми …
ФСВ Сычев О.С., Бородай А.О.
Український кардіологічний журнал, 17-25, 2015
3*2015
Динаміка показників структурно-функціонального стану серця та порушень серцевого ритму в пацієнтів з міокардитом протягом 12 місяців спостереження
ВМ Коваленко, ОГ Несукай, СВ Федьків, СВ Чернюк, РМ Кириченко
Український кардіологічний журнал, 73-79, 2018
22018
Changes of the cardiac structure and function parameters and arrhythmias in patients with myocarditis during 12-month follow-up
ВМ Коваленко, ОГ Несукай, СВ Федьків, СВ Чернюк, РМ Кириченко
Украинский кардиологический журнал, 73-79, 2018
12018
Investigation of heart rate variability, structural and functional heart state in patients with myocarditis and dilated cardiomyopathy
VM Kovalenko, EG Nesukay, SV Fedkiv, SV Cherniuk, RM Kirichenko, ...
Украинский кардиологический журнал, 48-53, 2016
12016
Магнитно-резонансная диагностика поражений головного мозга у больных с фибриляцией предсердий неклапанного происхождения
ФСВ Бородай А.А.
Український кардіологічний журнал., 87–95, 2015
12015
Связь между фибрилляцией предсердий, артериальной гипертензией и немыми инфарктами головного мозга
АА Бородай, СВ Федькив, ЭС Бородай, ТВ Гетьман, АВ Рыбак
Український кардіологічний журнал, 71-78, 2015
12015
Магнітно-резонансна візуалізація в діагностиці ішеічного ураження міокарда лівого шлуночка
СВ Федьків, СС Теличкун
Український кардіологічний журнал, 102-112, 2015
12015
Предикторы немых кардиоэмболических инфарктов головного мозга у больных с персистирующей формой фибриляции предсердий неклапанной этиологии
ФСВ Сычев О.С., Бородай А.О.
Український кардіологічний журнал, 65-73, 2015
1*2015
FEATURES OF EARLY MRI DIAGNOSIS OF CEREBRAL SMALL VESSEL DISE ASE IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND DIABETES MELLITUS TYPE 2
IM Dykan, YI Golovchenko, OV Semonova, ТМ Babkina, ТМ Kozarenko, ...
Problems of Endocrine Pathology 74 (4), 39-47, 2020
2020
Результати протезування мітрального клапана у хворих з ішемічною мітральною недостатністю
SA Rudenko, SV Fedkiv, SV Potashev, NО Ioffe, VV Lazoryshynets
Ukrainian journal of cardiovascular surgery, 18-21, 2019
2019
Клінічний випадок клітинного відторгнення після трансплантації серця
SV Fedkiv, SV Potashev, KV Rudenko, VP Zakharova, EA Chizhevskaya
Ukrainian journal of cardiovascular surgery, 82-89, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20