Нараєвський Сергій Вікторович / Naraievskyi Serhii Viktorovych
Нараєвський Сергій Вікторович / Naraievskyi Serhii Viktorovych
Verified email at kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Класифікація традиційних та альтернативних джерел і технологій отримання енергії
СВ Нараєвський
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 255-269, 2012
192012
Конкурентоспроможність альтернативних технологій отримання енергії
СВ Нараєвський
Режим доступу: http://ela. kpi. ua/handle/123456789/14390122, 2015
52015
Порівняльна характеристика ефективності роботи вітрової енергетики у провідних країнах світу та Україні
СВ Нараєвський
Економіка та держава, 85-87, 2014
42014
Порівняльний аналіз ефективності роботи сонячної енергетики у провідних країнах світу
СВ Нараєвський
НТУУ" КПІ", 2015
32015
Залежність собівартості електроенергії від вартості грошових ресурсів для різних видів генерації
СВ Нараєвський
Економіка та держава, 101-105, 2014
32014
Апробація системи оцінювання альтернативних технологій отримання електроенергії
ОА Гавриш, СВ Нараєвський
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський …, 2014
22014
Економіка зарубіжних країн
СВ Войтко, ОА Гавриш, ОМ Згуровський, СВ Нараєвський
www. voytko. kpi. in. ua, 2017
12017
Оцінювання конкурентоспроможності технологій отримання енергії на основі збалансованої системи показників
СВ Нараєвський
Інвестиції: практика та досвід, 79-84, 2015
12015
Аналіз енергозабезпечення адміністративно-територіальних одиниць України
СВ Войтко, СВ Нараєвський
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 39-46, 2014
12014
Формування енергетичних комплексів в Україні
СВ Нараєвський
Економічна політика в контексті міжнародного співробітництва: матер. Міжнар …, 2014
12014
Розрахунок загальних витрат на виробництво електричної енергії за методом витратної ефективності
СВ Нараєвський
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
12014
Попередній аналіз традиційних та альтернативних технологій отримання електричної енергії в Україні
СВ Нараєвський
Молодий вчений, 49-52, 2014
12014
Аналіз розвитку вітрової енергетики на світовому ринку
С Нараєвський
Економічний аналіз, 329-334, 2012
12012
Особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності фармацевтичними підприємствами
СВ Нараєвський, СГ Корольова
Агросвіт, 116-120, 2020
2020
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
СВ Нараєвський
Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність, 2020
2020
Ефективність роботи світової вітроенергетики
СВ Нараєвський
Регулювання, значення та ефективність міжнародного науково-економічного …, 2019
2019
Розвиток альтернативної енергетики завдяки співробітництву з іноземними партнерами
СВ Нараєвський
КПІ ім. Ігоря Сікорського, Міжнародне науково-технічне співробітництво, 122 …, 2019
2019
Ефективність роботи вітроенергетики країн Європейського Союзу
СВ Нараєвський
Сучасні наукові погляди на економічні механізми стимулювання соціально …, 2019
2019
Ефективність роботи світової сонячної енергетики
СВ Нараєвський
Сучасні напрями модернізації економіки та фінансової системи країни: реалії …, 2019
2019
Особливості оцінювання конкурентоспроможності фармацевтичних підприємств
АЮ Бараш, СВ Нараєвський
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20