ДВНЗ "Університет банківської справи"
ДВНЗ "Університет банківської справи"
Міністерство освіти і науки України
Підтверджена електронна адреса в ubs.gov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Фінансовий словник
АГ Загородній
Вид-во" Центр Європи", 1997
6841997
Фінансова безпека в Україні. Методологія оцінки
ОІ Барановський
К.: КНТЕУ, 2004
6482004
Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: монографія
ВС Пономаренко, ОМ Тридід, МО Кизим
Х.: ІНЖЕК 328, 3, 2003
4012003
Фінансова безпека
ОІ Барановський
К.: Фенікс 338, 3, 1999
3931999
Банківські операції: Навч. посіб
ОВ Васюренко
К.: Знання, 11, 2004
3572004
Інноваційна діяльність в системі державного регулювання
О Лапко
К.: ІЕП НАНУ, 21-23, 1999
3381999
Банківський менеджмент: посібник
ОВ Васюренко
К.: Видавничий центр «Академія, 210-233, 2001
3022001
Фінанси підприємств
РА Слав’юк
К.: ЦУЛ, 2002
2502002
Банківський менеджмент
О Кириченко, І Гіленко, А Ятченко
К.: Основи, 1999
2411999
Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки
ОВ Дзюблюк
Поліграфкнига, 2000
2332000
Економіка та організація інноваційної діяльності: навчальний посібник
ВМ Тебенко, ВН Тебенко
Вид-во: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2014
231*2014
Організаційно-економічний механізм стратегічного розвитку підприємства: монографія
ОМ Тридід
Харків: ХДЕУ, 2002
2152002
Кредит і банківська справа: підручник
ОД Вовчак, НМ Рущишин, ТЯ Андрейків
К.: Знання 564, 2008
2142008
Аудит: навч. посіб.
ЯА Гончарук, ВС Рудницький
К.: Знання 443, 4, 2007
1902007
Банківські операції: підручник
ВІ Міщенко, НГ Слав’янська, ОГ Коренєва
К.: Знання, 155-175, 2007
1822007
Методологія і організація аудиту
ВС Рудницький
Тернопіль: Економічна думка 192, 1998
1771998
Фінансовий аналіз: Навч. посібник
РО Костирко
Х.: Фактор, 216, 2007
1712007
Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи
ОВ Дзюблюк, РВ Михайлюк
Терно-граф, 2009
1662009
Інвестування: навч. посіб.
ОД Вовчак
ОД Вовчак–Львів: Новий Світ-2000, 2008
1622008
Банківська безпека: проблема виміру
ОІ Барановський
Економіка і прогнозування, 2006
1502006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20