ДВНЗ "Університет банківської справи"
ДВНЗ "Університет банківської справи"
Міністерство освіти і науки України
Verified email at ubs.gov.ua - Homepage
TitleCited byYear
Фінансовий словник
АГ Загородній
Вид-во" Центр Європи", 1997
7411997
Фінансова безпека в Україні. Методологія оцінки
ОІ Барановський
К.: КНТЕУ, 2004
7202004
Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: монографія
ВС Пономаренко, ОМ Тридід, МО Кизим
Харків: Інжек, 2003
4462003
Фінансова безпека
ОІ Барановський
К.: Фенікс 338, 3, 1999
4351999
Банківські операції
ОВ Васюренко
навчальний посібник/ОВ Васюренко–3-тє вид., стереот.–К.: Знання 255, 2002
3702002
Інноваційна діяльність в системі державного регулювання
О Лапко
К.: ІЕП НАНУ, 21-23, 1999
3461999
Банківський менеджмент: посібник
ОВ Васюренко
К.: Видавничий центр «Академія, 64, 2001
3182001
Фінанси підприємств
РА Слав’юк
навч. посібник/РА Слав’юк.–К.: ЦУЛ, 2002
2742002
Економіка та організація інноваційної діяльності: навчальний посібник
ВМ Тебенко, ВН Тебенко
Вид-во: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2014
257*2014
Банківський менеджмент
О Кириченко, І Гіленко, А Ятченко
К.: Основи, 1999
2571999
Кредит і банківська справа: підручник
ОД Вовчак, НМ Рущишин, ТЯ Андрейків
К.: Знання 564, 2008
2452008
Організаційно-економічний механізм стратегічного розвитку підприємства: монографія
ОМ Тридід
Харків: ХДЕУ 363, 150-167, 2002
2312002
Економічний аналіз: підручник
ГІ Кіндрацька, МС Білик, АГ Загородній
К.: Знання 487, 133, 2008
2202008
Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки
ОВ Дзюблюк
К.: Поліграфкнига 512, 2000
2172000
Банківські операції: підручник
ВІ Міщенко, НГ Слав’янська, ОГ Коренєва
К.: знання, 155-175, 2007
2072007
Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи: монографія
ОВ Дзюблюк, РВ Михайлюк
Тернопіль: ТНЕУ 316, 2009
1982009
Аудит: навч. посіб.
ЯА Гончарук, ВС Рудницький
К.: Знання 443, 4, 2007
1982007
Фінансовий аналіз: Навч. посібник
РО Костирко
Х.: Фактор, 216, 2007
1982007
Методологія і організація аудиту
ВС Рудницький
Тернопіль: Економічна думка 192, 1998
1911998
Інвестування: навч. посіб.
ОД Вовчак
Львів: Новий Світ-2000, 2008
1682008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20