ДВНЗ "Університет банківської справи"
ДВНЗ "Університет банківської справи"
Міністерство освіти і науки України
Verified email at ubs.gov.ua - Homepage
TitleCited byYear
Фінансовий словник
АГ Загородній
Вид-во" Центр Європи", 1997
7001997
Фінансова безпека в Україні. Методологія оцінки
ОІ Барановський
К.: КНТЕУ, 2004
6682004
Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: монографія
ВС Пономаренко, ОМ Тридід, МО Кизим
Харків: Інжек, 2003
4192003
Фінансова безпека
ОІ Барановський
К.: Фенікс 338, 3, 1999
4051999
Банківські операції: Навч. посіб
ОВ Васюренко
К.: Знання, 11, 2004
3682004
Інноваційна діяльність в системі державного регулювання
О Лапко
К.: ІЕП НАНУ, 21-23, 1999
3441999
Банківський менеджмент: посібник
ОВ Васюренко
К.: Видавничий центр «Академія, 210-233, 2001
3072001
Фінанси підприємств
РА Слав’юк
К.: ЦУЛ, 2002
2562002
Банківський менеджмент
О Кириченко, І Гіленко, А Ятченко
К.: Основи, 1999
2461999
Економіка та організація інноваційної діяльності: навчальний посібник
ВМ Тебенко, ВН Тебенко
Вид-во: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2014
238*2014
Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки
ОВ Дзюблюк
Поліграфкнига, 2000
2352000
Кредит і банківська справа: підручник
ОД Вовчак, НМ Рущишин, ТЯ Андрейків
К.: Знання 564, 2008
2212008
Організаційно-економічний механізм стратегічного розвитку підприємства: монографія
ОМ Тридід
Харків: ХДЕУ, 2002
2212002
Економічний аналіз: підручник
ГІ Кіндрацька, МС Білик, АГ Загородній
К.: Знання 487, 133, 2008
2162008
Аудит: навч. посіб.
ЯА Гончарук, ВС Рудницький
К.: Знання 443, 4, 2007
1972007
Фінансовий аналіз: Навч. посібник
РО Костирко
Х.: Фактор, 216, 2007
1862007
Методологія і організація аудиту
ВС Рудницький
Тернопіль: Економічна думка 192, 1998
1821998
Банківські операції: підручник
ВІ Міщенко, НГ Слав’янська, ОГ Коренєва
К.: знання, 155-175, 2007
1792007
Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи
ОВ Дзюблюк, РВ Михайлюк
Терно-граф, 2009
1742009
Інвестування: навч. посіб.
ОД Вовчак
ОД Вовчак–Львів: Новий Світ-2000, 2008
1622008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20