ДВНЗ "Університет банківської справи"
ДВНЗ "Університет банківської справи"
Міністерство освіти і науки України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ubs.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансовий словник
АГ Загородній
Вид-во" Центр Європи", 1997
8161997
Фінансова безпека в Україні. Методологія оцінки
ОІ Барановський
К.: КНТЕУ, 2004
7852004
Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: монографія
ВС Пономаренко, ОМ Тридід, МО Кизим
Харків: Інжек, 2003
5032003
Фінансова безпека: монографія
ОІ Барановський
К.: Фенікс 2, 1999
4901999
Банківські операції
ОВ Васюренко
навчальний посібник/ОВ Васюренко–3-тє вид., стереот.–К.: Знання 255, 2002
3942002
Інноваційна діяльність в системі державного регулювання
О Лапко
К.: ІЕП НАНУ, 21-23, 1999
3631999
Банківський менеджмент: посібник
ОВ Васюренко
К.: Видавничий центр «Академія, 64, 2001
3432001
Фінанси підприємств
РА Слав’юк
К.: ЦУЛ, 2002
3042002
Економіка та організація інноваційної діяльності: навчальний посібник
ВМ Тебенко, ВН Тебенко
Вид-во: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2014
293*2014
Банківський менеджмент
О Кириченко, І Гіленко, А Ятченко
К.: Основи, 1999
2811999
Кредит і банківська справа: підручник
ОД Вовчак, НМ Рущишин, ТЯ Андрейків
К.: Знання 564, 2008
2782008
Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки
ОВ Дзюблюк
Поліграфкнига, 2000
2682000
Організаційно-економічний механізм стратегічного розвитку підприємства: монографія
ОМ Тридід
Харків: ХДЕУ 363, 150-167, 2002
2542002
Економічний аналіз: підручник
ГІ Кіндрацька, МС Білик, АГ Загородній
К.: Знання 487, 133, 2008
2512008
Аудит: навч. посіб.
ЯА Гончарук, ВС Рудницький
К.: Знання 443, 4, 2007
2302007
Банківські операції: підручник
ВІ Міщенко, НГ Слав’янська, ОГ Коренєва
К.: знання, 155-175, 2007
2282007
Фінансовий аналіз: навч. посібник
РО Костирко
Х.: Фактор, 216, 2007
2232007
Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи: монографія
ОВ Дзюблюк, РВ Михайлюк
Тернопіль: ТНЕУ 316, 2009
2162009
Методологія і організація аудиту
ВС Рудницький
Тернопіль: Економічна думка 192, 1998
2041998
Стратегічне управління розвитком підприємства: навч. посіб.
ВС Пономаренко, ОІ Пушкар, ОМ Тридід
Х.: Вид. ХДЕУ, 2002
1942002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20