Кадыкова Ирина (Кадикова Ірина)
Кадыкова Ирина (Кадикова Ірина)
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИМИ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЕКТОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ПРОГРАММЫ
ИН Кадыкова, СА Ларина, ИВ Чумаченко
Управління розвитком складних систем, 68-74, 2016
162016
Информационные технологии в проектном менеджменте на стратегическом уровне
ВН Бабаев, ИН Кадыкова, СА Ларина
Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование …, 2016
152016
Застосування збалансованої системи показників для управління факультетом ВНЗ
ІМ Кадикова, АЛ Алфьорова, ІВ Челпанова
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: Проблеми …, 2010
15*2010
The method of adaptation of a project-oriented organization’s strategy to exogenous changes
VM Babaiev, IM Kadykova, YY Husieva, IV Chumachenko
Науковий вісник Національного гірничого університету, 134-140, 2017
142017
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВУЗА НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ВН Бабаев, ИН Кадыкова
XIII Международная научно-практическая конференция “Управление проектами в …, 2016
11*2016
Управление ожиданиями заинтересованных сторон для обеспечения жизнеспособности продукта проекта информатизации
ИН Кадыкова, ИВ Чумаченко
Управління розвитком складних систем, 34-38, 2014
11*2014
АВТОМАТИЗАЦІЯ ВНУТРІШНІХ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМІ BALANCED SCORECARD УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ Кадикова, АЛ Алфьорова, ОО Павленко
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми …, 2012
11*2012
Участь України в процесах інтеграції і глобалізації: теоретико-методологічний аспект
ОО Шевченко, ІМ Кадикова
Галицький економічний вісник, 5-9, 2010
10*2010
Информационная технология стратегического управления проектно-ориентированной организацией
ИН КАДЫКОВА, СА ЛАРИНА, ИВ ЧУМАЧЕНКО
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць …, 2017
9*2017
Формування ринку землі в умовах ринкової трансформації [Текст] : автореф. дис. … канд. економ. наук: 08.00.01
ІМ Кадикова
Харківський національний університет ім. Каразіна, 2008
9*2008
Метод визначення очікувань зацікавлених сторін і їх коригування при стратегічному управлінні програмою проектів
ІМ Кадикова, СО Ларіна, ІВ Чумаченко
Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості, 51-58, 2019
8*2019
Метрики процесів управління та контролю вимог у проектах
ЮЮ Гусєва, ОС Мартиненко, ІМ Кадикова, ІВ Чумаченко
Радіоелектроніка, інформатика, управління, 179-185, 2017
7*2017
Аналіз ефективності використання інформаційних технологій в галузі управління землекористуванням
АВ Зеленков, ІМ Кадикова
Землевпорядний вісник, 14-16, 2005
72005
Formalizing the problem of a project team bulding based on the utility theory
N Kosenko, I Kadykova, R Artiukh
Innovative technologies and scientific solutions for industries, 53-57, 2017
62017
Использование сценарного анализа при управлении отечественными компаниями в современных условиях
ИН Кадыкова, ВА Триусова
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми …, 2011
62011
Informatsionnye tekhnologii v proektnom menedzhmente na strategicheskom urovne [Information technologies in project management at the strategic level]
VN Babaev, IN Kadykova, SA Larina
Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya" Matematicheskoe …, 2016
52016
Процесне управління ефективністю стратегії вищого навчального закладу
ІМ Кадикова, СО Ларіна, ІВ Чумаченко
Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 54–62, 2018
42018
Model of time management in the system of strategic project management
ІМ Кадикова, БД Каліненко, СО Ларіна, ІВ Чумаченко
Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 29-37, 2017
42017
Управление персоналом как способ повышения эффективности предприятия
ИН Кадыкова, ЕВ Мироевская
Міжн. науково-техн. конференція „Інтегровані комп’ютерні технології в …, 2010
4*2010
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ БАГАТОВАРІАНТНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗА УМОВ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО СТАНУ ЕКОНОМІКИ
ЄМ Воробйов, ІМ Кадикова, ІА Сорокіна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми …, 2008
4*2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20