Подписаться
Олена Піскунова
Олена Піскунова
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Математичні моделі та методи ринкової економіки
ВВ Вітлінський, ВВ Витлинский, ОВ Піскунова, ЕВ Пискунова, ОВ Ткач, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
282014
Аналіз та оцінка фінансових ризиків діяльності малих підприємств АПК
ОВ Піскунова
Фінанси України, 119-129, 2007
212007
Моделювання розвитку малого підприємства за різних форм державної фінансової підтримки
ОВ Піскунова
Фінанси України, 115-124, 2010
202010
Моделювання управлінських рішень щодо розвитку малого підприємництва: Монографія
ОВ Піскунова
К.: КНЕУ, 2010
162010
Моделювання розвитку страхового ринку в регіонах України
ОА Рядно, ОВ Піскунова, ЛВ Рибальченко
Фінанси України, 106-114, 2007
162007
Дослідження діяльності страхових компаній України методами факторного аналізу та теорії нечітких множин
ВВ Вітлінський, О Піскунова, Л Рибальченко
Економіка України, 46-58, 2009
92009
Моделювання та управління розвитком малого підприємництва/ВВ Вітлінський, ОВ Піскунова
ОВ Піскунова
Вчені записки: зб. наук. праць.–К.: КНЕУ 14, 261-268, 2012
82012
Кластерний аналіз у моделюванні продовольчої безпеки на регіональному рівні
ОВ Піскунова, ОІ Осипова
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2014
62014
Моделювання залежності зведеного бюджету Украіни від агрегованої податкової ставки
ТФ Михайлова, ОВ Піскунова, АА Заікін
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені …, 2008
62008
Динамічні факторні моделі у дослідженні стратегій поведінки страхових компаній України
ОВ Піскунова, ЛВ Рибальченко, ЛА Рядно
Вісник ДДФА, 16, 2006
62006
Системні характеристики управлінських рішень у моделюванні динаміки малого підприємства
ОВ Піскунова
Моделювання та інформаційні системи в економіці, 219-235, 2011
52011
Моделювання залежності обсягів бюджетних надходжень в регіоні від агрегованої податкової ставки (на прикладі Дніпропетровської області)
ОВ Піскунова, ОА Рядно, АА Заікін
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2016
42016
Регресійний аналіз факторів, які визначають споживання продуктів харчування в регіонах України
ОВ Піскунова, ОІ Осипова
Економічний аналіз, 230-239, 2015
42015
Математичні моделі у фінансах: навчальний посібник
ОА Рядно, ОВ Піскунова, ЛВ Рибальченко, ЯВ Хрущ
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2017
32017
Моделі поділу ринку на торгові зони в нечітких умовах
ЛГ Тарасова, ОВ Піскунова
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці, 189-217, 2015
32015
Прогнозування ефективності та ризикованості реальних інвестицій на основі фінансової звітності підприємства
ЛБ Долінський, ОВ Піскунова, ОО Горкун
Моделювання та інформаційні системи в економіці, 150-166, 2012
32012
Застосування системних характеристик у моделюванні динаміки основних економічних показників функціонування малого підприємства
ОВ Піскунова
Бізнес Інформ: журнал.-Х.: Харк. нац. екон. ун-т, 1, 2011
32011
МОДЕЛЮ ВАННЯ Ж ИТТЄЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ СИСТЕМНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ОВ Піскунова
ВІСНИК, 2010
32010
Риск снижения уровня продовольственной безопасности в регионах Украины в условиях экономического спада
ЕВ Пискунова, ОИ Осипова
Бизнес Информ, 92-98, 2015
22015
Рейтингування регіонів України за рівнем продовольчої безпеки
ОВ Піскунова, ОІ Осипова
Формирование рыночных отношений в Украине, 191-198, 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20