Follow
Анатолій Ручка
Title
Cited by
Cited by
Year
Социальные ценности и нормы:(некоторые теоретические и прикладные вопросы социологического анализа)
АА Ручка
Naukova dumka, 1976
3371976
Ценностный подход в системе социологического знания
АА Ручка
Наукова думка, 1987
3061987
Курс історії теоретичної соціології
АО Ручка, ВВ Танчер
К.: Наукова думка 223, 469, 1995
1101995
Стимулирование и мотивация труда на промышленном предприятии
АА Ручка
Наукова думка, 1988
801988
Соціокультурні ідентичності та практики
А Ручка
Київ: Інститут соціології НАН України, 2002
66*2002
Ценностные ориентации рабочей молодежи
LA Aza, VA Piddubnyĭ, AA Ruchka
Наук. думка, 1978
611978
Очерки истории социологической мысли
АА Ручка, ВВ Танчер
К.: Наукова думка, 219, 1992
601992
Особенности системной трансформации современного украинского общества
А Ручка
Современное общество, 6-15, 1994
301994
Ціннісна метаморфоза в ментальності громадян України під час надзвичайних подій 2014 р.
А Ручка
Українське суспільство: моніторинг соціальних змін, 117-124, 2014
292014
Цінності і типи ціннісної ідентифікації в сучасному соціумі
А Ручка, М Наумова
Українське суспільство: моніторинг соціальних змін 1, 285-297, 2013
282013
Цінності і смисли як компоненти соціокультурної реальності
АО Ручка
Смислова морфологія соціуму/за ред. Н. Костенко, 91-123, 2012
282012
Соціологія-короткий енциклопедичний словник
ВИ Волович
Український центр духовної культури, 1998
271998
Ціннісні пріоритети населення України за умов суспільних трансформацій
А Ручка
Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний …, 2011
262011
Цінності та ціннісна зміна у сучасному суспільстві
А Ручка
Культурологічна думка, 172-179, 2013
242013
Социологический справочник
ВИ Волович, ВИ Тарасенко
Политиздат Украины, 1990
231990
Ціннісна зміна як провідна тема сучасного соціологічного аналізу
А Ручка
Український інформаційний простір, 163-169, 2013
222013
Медіа. Демократія. Культура.
РА О.
К.: Ін-т соціології НАН України,, 2008
21*2008
Соціокультурні ідентичності в контексті глобалізаційних перетворень
А Ручка
Культура–суспільство–особистість: навч. посібник.–К.: Інститут соціології …, 2006
21*2006
Соціальна реабілітація: підходи до визначення поняття
Н Гусак
192008
Динаміка ціннісних пріоритетів громадян України
А Ручка
Українське суспільство 2004, 416-436, 1994
191994
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20