Анатолій Ручка
TitleCited byYear
Социальные ценности и нормы:(некоторые теоретические и прикладные вопросы социологического анализа)
АА Ручка
Naukova dumka, 1976
2051976
Ценностный подход в системе социологического знания
АА Ручка
Наукова думка, 1987
1911987
Курс історії теоретичної соціології
АО Ручка, ВВ Танчер
К.: Наукова думка 223, 469, 1995
751995
Стимулирование и мотивация труда на промышленном предприятии
АА Ручка, МО Сакада
Наукова думка, 1988
441988
Ценностные ориентации рабочей молодежи
ЛА Аза, ВА Пиддубный, АА Ручка
Наук. думка, 1978
441978
Очерки истории социологической мысли
АА Ручка, ВВ Танчер
Наук. думка, 1992
421992
Соціокультурні ідентичності та практики
АО Ручка
К.: Ін-т соціології НАН України 346, 2002
34*2002
Особенности системной трансформации современного украинского общества
А Ручка
Современное общество, 6-15, 1994
241994
Ціннісні пріоритети населення України за умов суспільних трансформацій
А Ручка
Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний …, 2011
192011
Соціокультурні ідентичності в контексті глобалізаційних перетворень
А Ручка
Культура–суспільство–особистість: навч. посібник.–К.: Інститут соціології …, 2006
19*2006
Социологический справочник
ВИ Волович, ВИ Паниотто, АИ Вишняк
Политиздат Украины, 1990
181990
Медіа. Демократія. Культура.
РА О.
К.: Ін-т соціології НАН України,, 2008
15*2008
Цінності і смисли як компоненти соціокультурної реальності
АО Ручка
Смислова морфологія соціуму/за ред. Н. Костенко, 91-123, 2012
142012
Соціальна реабілітація: підходи до визначення поняття
Н Гусак
142008
Ціннісна ментальність українського соціуму в першій декаді нового століття
А Ручка
Українське суспільство 2009, 285-292, 1992
131992
Соціологія: короткий енциклопедичний словник
ВІ Волович, ВІ Тарасенко, МВ Захарченко
К.: Укр. центр духовн. культури, 1998
121998
Цінності і типи ціннісної ідентифікації в сучасному соціумі
А Ручка
Українське суспільство 2013, 285-297, 1992
121992
Ціннісна метаморфоза в ментальності громадян України під час надзвичайних подій 2014 р.
А Ручка
Українське суспільство: моніторинг соціальних змін, 117-124, 2014
112014
Ціннісна зміна як провідна тема сучасного соціологічного аналізу
AO Ruchka
Український інформаційний простір 1 (2), 163-169, 2013
102013
Природа людини як предмет теоретикосоціологічного дискурсу
АА Ручка
К: Ін-т культури НАМ України, 20-31, 2011
92011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20