Анатолій Ручка
Title
Cited by
Cited by
Year
Ценностный подход в системе социологического знания
АА Ручка
Наукова думка, 1987
2291987
Социальные ценности и нормы:(некоторые теоретические и прикладные вопросы социологического анализа)
АА Ручка
Naukova dumka, 1976
2271976
Курс історії теоретичної соціології
АО Ручка, ВВ Танчер
К.: Наукова думка 223, 469, 1995
791995
Стимулирование и мотивация труда на промышленном предприятии
АА Ручка
Наукова думка, 1988
551988
Ценностные ориентации рабочей молодежи: ЛА Аза, ВА Поддубный, АА Ручка; Отв. ред. ВФ Черноволенко; АН УССР. Ин-т философии
ЛА Аза, ВА Поддубный, АА Ручка
Наукова думка, 1978
491978
Очерки истории социологической мысли
АА Ручка, ВВ Танчер
Наук. думка, 1992
461992
Соціокультурні ідентичності та практики
АО Ручка
К.: Ін-т соціології НАН України 346, 2002
35*2002
Особенности системной трансформации современного украинского общества
А Ручка
Современное общество, 6-15, 1994
241994
Ціннісні пріоритети населення України за умов суспільних трансформацій
А Ручка
Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний …, 2011
192011
Соціокультурні ідентичності в контексті глобалізаційних перетворень
А Ручка
Культура–суспільство–особистість: навч. посібник.–К.: Інститут соціології …, 2006
18*2006
Социологический справочник
ВИ Волович, ВИ Паниотто, АИ Вишняк
Политиздат Украины, 1990
171990
Цінності і смисли як компоненти соціокультурної реальності
АО Ручка
Смислова морфологія соціуму/за ред. Н. Костенко, 91-123, 2012
142012
Соціальна реабілітація: підходи до визначення поняття
Н Гусак
142008
Медіа. Демократія. Культура.
РА О.
К.: Ін-т соціології НАН України,, 2008
14*2008
Соціологія: короткий енциклопедичний словник
ВІ Волович, ВІ Тарасенко, МВ Захарченко
Український центр духовної культури, 1998
141998
Ціннісна метаморфоза в ментальності громадян України під час надзвичайних подій 2014 р.
А Ручка
Українське суспільство: моніторинг соціальних змін, 117-124, 2014
132014
Цінності і типи ціннісної ідентифікації в сучасному соціумі
А Ручка, М Наумова
Українське суспільство 2013, 285-297, 1992
131992
Ціннісна ментальність українського соціуму в першій декаді нового століття
А Ручка
Українське суспільство 2009, 285-292, 1992
121992
Ціннісна зміна як провідна тема сучасного соціологічного аналізу
AO Ruchka
Український інформаційний простір 1 (2), 163-169, 2013
112013
Динаміка ціннісних пріоритетів громадян України
А Ручка
Українське суспільство 2004, 416-436, 1994
111994
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20