Подписаться
Анатолій Ручка
Анатолій Ручка
Подтвержден адрес электронной почты в домене i-soc.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Социальные ценности и нормы:(некоторые теоретические и прикладные вопросы социологического анализа)
АА Ручка
Naukova dumka, 1976
3321976
Ценностный подход в системе социологического знания
АА Ручка
Наукова думка, 1987
2981987
Курс історії теоретичної соціології
АО Ручка, ВВ Танчер
К.: Наукова думка 223, 469, 1995
1071995
Стимулирование и мотивация труда на промышленном предприятии
АА Ручка
Наукова думка, 1988
791988
Соціокультурні ідентичності та практики
А Ручка
Київ: Інститут соціології НАН України, 2002
59*2002
Ценностные ориентации рабочей молодежи: ЛА Аза, ВА Поддубный, АА Ручка; Отв. ред. ВФ Черноволенко; АН УССР. Ин-т философии
ЛА Аза, ВА Поддубный, АА Ручка
Наукова думка, 1978
591978
Очерки истории социологической мысли
АА Ручка, ВВ Танчер
К.: Наукова думка, 219, 1992
581992
Ціннісна метаморфоза в ментальності громадян України під час надзвичайних подій 2014 р.
А Ручка
Українське суспільство: моніторинг соціальних змін, 117-124, 2014
292014
Особенности системной трансформации современного украинского общества
А Ручка
Современное общество, 6-15, 1994
281994
Цінності і типи ціннісної ідентифікації в сучасному соціумі
А Ручка, М Наумова
Українське суспільство: моніторинг соціальних змін 1, 285-297, 2013
272013
Цінності і смисли як компоненти соціокультурної реальності
АО Ручка
Смислова морфологія соціуму/за ред. Н. Костенко, 91-123, 2012
272012
Соціологія-короткий енциклопедичний словник
ВИ Волович
Український центр духовної культури, 1998
271998
Ціннісні пріоритети населення України за умов суспільних трансформацій
А Ручка
Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний …, 2011
252011
Цінності та ціннісна зміна у сучасному суспільстві
А Ручка
Культурологічна думка, 172-179, 2013
232013
Социологический справочник
ВИ Волович, ВИ Тарасенко
Политиздат Украины, 1990
231990
Ціннісна зміна як провідна тема сучасного соціологічного аналізу
А Ручка
Український інформаційний простір, 163-169, 2013
212013
Соціальна реабілітація: підходи до визначення поняття
Н Гусак
212008
Соціокультурні ідентичності в контексті глобалізаційних перетворень
А Ручка
Культура–суспільство–особистість: навч. посібник.–К.: Інститут соціології …, 2006
21*2006
Медіа. Демократія. Культура.
РА О.
К.: Ін-т соціології НАН України,, 2008
20*2008
Динаміка ціннісних пріоритетів громадян України
А Ручка
Українське суспільство 2004, 416-436, 1994
181994
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20