Сніщенко Роман Григорович (Roman Snishchenko)
Сніщенко Роман Григорович (Roman Snishchenko)
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, факультет економіки і
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основні аспекти автоматизації банківської діяльності
РГ Сніщенко, СА Ардашов, ВВ Гладкий
Вісник КДУ імені Михайла Остроградського 1 (5(64)), 87-89, 2010
142010
Фінансова безпека домогосподарств у період нестабільності економіки
РГ Сніщенко
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2014
42014
Механізм формування системи фінансової безпеки банку
РГ Сніщенко
Економіка і регіон, 136-140, 2012
32012
Дефініція економічної безпеки суб’єкта господарювання
Р СНІЩЕНКО
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 70-78, 2020
2020
Основні аспекти моніторингу фінансової безпеки учасників фінансового ринку
СР Григорович
ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні питання …, 2018
2018
Визначення інтегрального індексу ефективності управління інноваціями у фінансовій безпеці учасників фінансового ринку
СР Григорович
Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та …, 2018
2018
Політика фінансової безпеки як реалізатор захисту фінансових ресурсів учасників фінансового ринку
СР Григорович
VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансове забезпечення …, 2018
2018
Індикатори фінансової безпеки як компоненти моніторингу учасників фінансового ринку
РГ Сніщенко
Інвестиції: практика та досвід, 9-13, 2018
2018
Основні аспекти політики фінансової безпеки учасників фінансового ринку
СР Григорович
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка., С. 14-20, 2017
2017
Методологічні проблеми та особливості аналізу і оцінки фінансової безпеки домогосподарств
СР Григорович
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка …, 2017
2017
Моделювання управління інноваціями у фінансовій безпеці учасників фінансового ринку
СР Григорович
V Міжнародна науково-практична конференція «Формування ефективної моделі …, 2017
2017
Визначення індикаторів фінансової безпеки Полтавського регіону
СР Григорович
Збірник наукових праць «Економічний аналіз», С.213-220, 2017
2017
Методологічні проблеми та особливості аналізу і оцінки стану фінансової безпеки учасників фінансового ринку
СР Григорович
Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці», С.210-215, 2017
2017
Інституційні аспекти організації та регулювання фінансової безпеки учасників фінансового ринку
СР Григорович
Науковий вісник Херсонського державного університету Серія "Економічні науки …, 2017
2017
Фінансова привабливість учасників фінансового ринку як індикатор фінансової безпеки
СР Григорович
ХVII Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка Вернадського і …, 2017
2017
Управління інноваціями у фінансовій безпеці учасників фінансового ринку
СР Григорович
Збірник тез доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції …, 2017
2017
Аспекти державної підтримки фінансової безпеки учасників фінансового ринку
СР Григорович
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні детермінанти …, 2017
2017
Методологічні проблеми та особливості аналізу й оцінки фінансової безпеки домогосподарств
РГ Сніщенко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2017
2017
Аспекти державної підтримки фінансової безпеки учасників фінансового ринку
РГ Сніщенко
Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні, 2017
2017
Основні аспекти забезпечення фінансової безпеки держави як регулятора фінансового ринку
РГ Сніщенко
Економіка та держава, 34-38, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20