Олександр Земляний
Олександр Земляний
ДЗ ДМА
Подтвержден адрес электронной почты в домене dsma.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Влияние загрязнения воздушного бассейна ПО «Азот» на численность и морфофизиологические индикаторы грызунов
АА Земляной, МЮ Суворкин, АА Рева
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2001
72001
Використання мікромамалій для біоіндикації впливу джерел розсіювання емісії важких металів на природне середовище
OA Zemlianyj
Biosystems Diversity 17 (1), 95-99, 2009
52009
Морфофизиологические и биохимические особенности адаптации Apodemus sylvaticus (Mammalia, Rodentia) к техногенной трансформации среды
АА Земляной, МВ Шульман
Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія.–Д.: ДНУ, 167-171, 2003
42003
Біогенні мікроелементи в організмі Mus Musculus із зони природної геохімічної аномалії Криворізького залізорудного басейну
ОА Земляний
ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах V Міжнародна …, 2009
32009
Модифікуючий вплив цитрату селену та цитрату германію на ембріотоксичність солей кадмію при комбінованому введенні у щурів
ОО Нефьодов, ДВ Білишко, ОА Земляний, ВФ Шаторна, ...
Український журнал медицини, біології та спорту 4 (4), 45-50, 2019
12019
Особливості накопичення важких металів органами та тканинами мікромамалій у різних за ступенем забруднення біогеоценозах
ОА Zemliany
Regulatory Mechanisms in Biosystems 1 (1), 60-65, 2010
12010
Еколого-мікроморфологічна характеристика ґрунтотворних процесів біогеоценозів верхньої третини байраку глибокого
ОВ Стрижак, ОА Земляний, ЛЛ Ломига
Вісник проблем біології і медицини= Bulletin of problems biology and …, 2021
2021
POTASSIUM AND ITS EFFECTS ON HUMAN HEALTH.
T Eliseeva, O Zemlianyi
SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY, 91-97, 2020
2020
Наночастинки в повітрі робочої зони як фактор ризику для здоров’я працюючих у різних галузях виробництва
ШOC Севальнєв А.І., Шаравара Л.П., Куцак А.В., Нефьодов О.О., Земляний О.А ...
Медичні перспективи. 25 (3), 169-176, 2020
2020
Ультраструктура міокарда лівого шлуночка щурів після поєднаної дії радіації і важких металів
СС Островська, ВФ Шаторна, ОА Земляний
Матеріали. наук-практ. конф. з міжнар. участю «Теорія і практика сучасної …, 2019
2019
Вплив техногенного забруднення на деякі показники статевої системи дрібних ссавців в умовах Придніпровського регіону
ОА Земляний
2019
Деякі особливості виведення свинцю з екскреціями лабораторних щурів в умовах експерименту
ОА Земляний
Український журнал медицини, біології та спорту, 255-260, 2019
2019
Вплив свинцю на деякі показники екскрецій лабораторних шурів в умовах експерименту
ОА Земляний
Український журнал медицини, біології та спорту, 258-263, 2018
2018
SOME REMARKS ON THE MEDICAL BIOLOGY IN-CLASS WORK IN FIRST YEAR STUDENTS
ВФ Шаторна, ІІ Кононова, ОА Земляний
Велес, 36-39, 2017
2017
CADMIUM EXCRETION IN FECES OF RATS AT EXPERIMENTAL CONDITIONS
OA Zemlianyi
Ukrainian Journal of Ecology 4 (3), 55, 2014
2014
Некоторые особенности выведения кадмия с экскрециями лабораторных крыс в условиях эксперимента
АА Земляной
Ukrainian Journal of Ecology 4 (3 (12)), 2014
2014
Деякі особливості виведення кадмію з екскреціями лабораторних щурів в умовах експерименту
ОА Земляний
Біологічний вісник МДПУ ім. Б. Хмельницького, 55-69, 2014
2014
SEX STRUCTURE AND REPRODUCTIVE FEATURES OF MICROMAMMALIA POPULATION UNIDER CONDITION OF TECHNOGENIC POLLUTION
OA Zemlyaniy
Ukrainian Journal of Ecology 3 (1), 50, 2013
2013
Статева структура популяції мікромамалій та її репродуктивні особливості в умовах техногенного забруднення
ОА Земляний
Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2013
2013
Количественная оценка уровня тяжелых металлов в сообществах микромаммалий трансформированных экосистем
АА Земляной
Природные системы и ресурсы, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20