Національна академія внутрішніх справ м. Київ
Національна академія внутрішніх справ м. Київ
Національна академія внутрішніх справ
Verified email at naiau.kiev.ua - Homepage
TitleCited byYear
Адміністративне право України
ВК Колпаков, ОВ Кузьменко
К.: Юрінком інтер 736, 1999
18361999
Адміністративне право України
ВК Колпаков, ОВ Кузьменко
К.: Юрінком інтер 736, 1999
18361999
Адміністративне право України
ВК Колпаков, ОВ Кузьменко
К.: Юрінком інтер 736, 1999
18361999
Адміністративне право України
ВК Колпаков, ОВ Кузьменко
К.: Юрінком інтер 736, 1999
18361999
Адміністративне право України
ВК Колпаков, ОВ Кузьменко
К.: Юрінком інтер 736, 1999
18361999
Адміністративне право України
ВК Колпаков, ОВ Кузьменко
К.: Юрінком інтер 736, 1999
18361999
Бухгалтерський управлінський облік
ФФ Бутинець, ТВ Давидюк, НМ Малюга, ЛВ Чижевська
ПП" Рута", 2002
7152002
Правовая реальность как предмет философского осмысления
СИ Максимов
дис... д-ра юрид. наук 12, 12, 2002
6602002
Принципи права України: монографія
АМ Колодій
К.: Юрінком Інтер 208, 1998
6571998
Принципи права України: монографія
АМ Колодій
К.: Юрінком Інтер 208, 1998
6571998
Принципи права України: монографія
АМ Колодій
К.: Юрінком Інтер 208, 1998
6571998
Принципи права України: монографія
АМ Колодій
К.: Юрінком Інтер 208, 1998
6571998
Принципи права України: монографія
АМ Колодій
К.: Юрінком Інтер 208, 1998
6571998
Адміністративно-деліктний правовий феномен: монографія
ВК Колпаков
К.: Юрінком Інтер 528, 15, 2004
4332004
Адміністративно-деліктний правовий феномен: монографія
ВК Колпаков
К.: Юрінком Інтер 528, 15, 2004
4332004
Адміністративно-деліктний правовий феномен: монографія
ВК Колпаков
К.: Юрінком Інтер 528, 15, 2004
4332004
Double-blind, controlled, crossover study of cyclosporin in adults with severe refractory atopic dermatitis
JM Sowden, BR Allen, J Berth-Jones, RAC Graham-Brown, RJ Motley, ...
The Lancet 338 (8760), 137-140, 1991
4091991
Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: монографія
АТ Комзюк
Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ 336, 2002
3232002
Права людини і громадянина в Україні: навч. посіб.
АМ Колодій, АЮ Олійник
К.: Юрінком інтер, 167, 2003
3092003
Права людини і громадянина в Україні: навч. посіб.
АМ Колодій, АЮ Олійник
К.: Юрінком інтер, 167, 2003
3092003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20