Теодозія Яцишин / Teodoziya Yatsyshyn
Теодозія Яцишин / Teodoziya Yatsyshyn
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, кафедра екології
Подтвержден адрес электронной почты в домене nung.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Theoretical and applied bases of economic, ecological and technological functioning of energy objects
VO Artemchuk, TR Bilan, IV Blinov, OL Dekusha, AO Zaporozhets, ...
282017
Conceptual Approaches for Development of Informational and Analytical Expert System for Assessing the NPP impact on the Environment
O Popov, A Іatsyshyn, V Kovach, V Artemchuk, D Taraduda, V Sobyna, ...
Nuclear and Radiation Safety, 56-65, 2018
192018
Computer-aided chart of ecological safety evaluation of atmospheric pollution by drilling fluid steams
L Shkitsa, T Yatsyshyn
Scientific Bulletin Series D: Mining, Mineral Processing, Non-Ferrous …, 2013
42013
Математичне моделювання забруднення приземного шару атмосфери парами бурового розчину
ЛЄ Шкіца, ТМ Яцишин, ОО Попов
Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету …, 2012
42012
Огляд математичних моделей процесу випаровування
ТМ Яцишин
Збірник наукових праць ІПМЕ ім. ГЄ Пухова НАН України., 18-30, 2012
42012
Дослідження забруднення атмосфери випарами бурового розчину
ЛЄ Шкіца, ТМ Яцишин
“ІІІ всеукраїнський зїзд екологів з міжнародною участю” Збірник наукових …, 2011
42011
Analysis of Possible Causes of NPP Emergencies to Minimize Risk of Their Occurrence.
I Popov, O., ІatsyshynA., Kovach, V., Artemchuk, V., Taraduda, D., Sobyna, V ...
Nuclear and Radiation Safety, 75-80, 2019
3*2019
Аналіз впливу аварійних ситуацій на навколишнє середовище при бурінні нафтогазових свердловин
ТМ Яцишин
Моделювання та інформаційні технології, 81-88, 2017
32017
Аналіз насосно-циркуляційної системи бурової установки з точки зору екологічної безпеки
ЛЄ Шкіца, ТМ Яцишин
«Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві та …, 2012
32012
Аналіз можливих причин виникнення надзвичайних ситуацій на АЕС з метою мінімізації ризику їх виникнення
ДЛ Соколов, МО Демент, ІВ ТМ Матвєєва
ДНТЦ ЯРВБ, 2019
22019
Перспективи розробки математичних та програмних засобів перевірки екологічної ефективності прийняття управлінських рішень
ВО Артемчук, ОО Попов, АВ Яцишин, ЮО Кириленко, ТМ Яцишин
Моделювання та інформаційні технології, 75-80, 2018
22018
Establishing the dependence of pollutant concentration on operational conditions at facilities of an oil-and-gas complex
T Yatsyshyn, Y Mykhailiuk, М Liakh, I Mykhailiuk, V Savyk, I Dobrovolsky
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 56-63, 2018
22018
Дослідження технічних показників устаткування для гідроабразивного відрізання обладнання з фонтануючої свердловини
ІВ Добровольський, ММ Лях, НВ Федоляк, ТМ Яцишин
Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ, 35-42, 2017
22017
Means of atmospheric air pollution reduction during drilling wells
L Shkitsa, T Yatsyshyn, M Lyakh
Innovative ideas in science. Baia Mare, http://conf.cunbm.utcluj.ro/index …, 2015
22015
Дослідження впливу основних технологічних операцій процесу буріння нафтогазових свердловин на атмосферне повітря
ТМ Яцишин, ВМ Савик
Збірник наукових праць ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, 54-59, 2012
22012
Вплив технічної досконалості обладнання бурової установки на екологічну безпеку
Шкіца, ЛЄ, ТМ Яцишин
Збірник наукових праць ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України., 100-106, 2011
2*2011
Методичні та інформаційні засоби аналізу екологічних ризиків на основі даних моніторингу
ВО Артемчук, ІП Каменева, АВ Яцишин, ТМ Яцишин
Моделювання та інформаційні технології, 48-62, 2018
12018
Проблеми ліквідації відкритого нафтогазового фонтану
ІВ Добровольський, ММ Лях, ЛВ Саманів, ТМ Яцишин
Матеріали Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та …, 2016
12016
Вплив нафтогазовидобутку на довкілля і перспективи фітоіндикації та фіторемедіації техногеннотрансформованих територій
ТМ Яцишин, НІ Глібовицька
ІФНТУНГ, 2016
12016
Прогнозирование распространения загрязняющих веществ в атмосфере на территории буровой установки
ЛЕ Шкица, ТМ Яцишин
Нефтяное хазяйство, 136-140, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20