Follow
Лариса Сергеєва / Larysa Sergeieva
Лариса Сергеєва / Larysa Sergeieva
ДЗВО "Університет менеджменту освіти" НАПН України
Verified email at umo.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Лідерство: навч. посібн
ЛМ Сергеєва, ВП Кондратьєва, МЯ Хромей
За наук. ред. ЛМ Сергеєвої. Івано Франківськ.«Лілея НВ, 296, 2015
1132015
Управління розвитком професійно-технічного навчального закладу: теорія і методика: монографія/за наук. ред. ВВ Олійника
ЛМ Сергеєва
К.–Херсон: Айлант, 2013
462013
Гейміфікація: ігрові механіки для мотивації персоналу
ЛМ Сергеєва
Теорія та методика управління освітою: Електронне наукове фахове видання 2 (15), 2014
382014
Управлінські навички молодшого спеціаліста: теорія та методика формування: монографія/за ред
ЛМ Сергеєва
К.: Кадри, 2001
382001
Управління розвитком професійно-технічного навчального закладу: навч.-метод. посіб.
ВВ Олійник, ЛМ Сергеєва
К.: АртЕк, 2010
342010
Сучасні орієнтири змісту управлінської компетентності керівника навчального закладу
ЛМ Сергеєва
Теорія та методика управління освітою 3, 76, 2010
332010
Моніторинг фахового успіху випускників професійних навчальних закладів
ЛМ Сергеєва, ГГ Русанов, ІВ Ілько
Київ: ТОВ «Етіс Плюс, 2008
312008
Інституції професійно-технічної освіти країн Європейського Союзу
ЛМ Сергеєва
Арт-економі, 2012
282012
Лідерство в управлінні професійно-технічним навчальним закладом
ЛМ Сергеєва
Арт-економі, 2011
222011
Development of the modern educational environment of the institution of professional (vocational-technical) education in the digital space
LM Sergeieva, TI Stoіchуk, OV Tarasova, TS Sulyma, IV Tarasiuk
Linguistics and Culture Review 5 (S3), 459-475, 2021
172021
Проблеми і перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах розбудови Нової української школи
ВВ Олійник, МО Кириченко, ОМ Отич, ТМ Сорочан, ОІ Бондарчук, ...
Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і …, 2017
172017
Управління розвитком професійного навчального закладу: праксіологічні засади
ЛМ Сергеєва
14*2017
Теоретико-методичні основи управління розвитком професійно-технічного навчального закладу
ЛМ Сергеєва
Сергеєва Лариса Миколаївна.–К.–548 с, 20, 2013
142013
Інституційне освітнє середовище професійного навчального закладу
ЛМ Сергеєва
Педагогічний альманах, 112-117, 2015
122015
Як стати майстерним педагогом: навчально-методичний посібник
ВІ Ковальчук, ЛМ Сергеєва, АО Молчанова
Київ: Арт Економі, 2011
102011
Теорія управління розвитком ПТНЗ на основі потреб регіонального ринку праці: монографія/ЛМ Сергеєва; за ред. ВВ Олійника
ЛМ Сергеєва
Херсон: Айлант, 2012
92012
Управління організаційно-освітніми змінами в інституційному середовищі професійного навчального закладу
ЛМ Сергеєва, МО Кириченко
ScienceRise 1 (5 (18)), 27-32, 2016
82016
Compliance of the quality of educational services provided by vocational education institutions with the labor market demand in qualified staff under economic crisis
LM Sergeieva, VV Hriadushcha, GO Dubov, TO Didych, MI Saienko
Studies of Applied Economics 39 (9), 2021
72021
Конкурентоздатність як умова професійного становлення фахівців: монографія.
ЛМ Сергеєва, ТІ Стойчик
72020
Лідерство: посібник
ЛМ Сергеєва, ВП Кондратьєва, МЯ Хромей
Івано-Франківськ, 2015
72015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20