Подписаться
Лариса Сергеєва / Larysa Sergeieva
Лариса Сергеєва / Larysa Sergeieva
професор педагогіки в галузі управління розвитком, Університет менеджменту освіти НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене umo.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Лідерс-тво: Навч. посібн
ЛМ Сергеєва, ВП Кондратьєва, МЯ Хромей
За наук. ред. ЛМ Сергеєвої. Івано Франківськ.«Лілея НВ, 296, 2015
432015
Управління розвитком професійно-технічного навчального закладу: теорія і методика: монографія/за наук. ред. ВВ Олійника
ЛМ Сергеєва
К.–Херсон: Айлант, 2013
412013
Управлінські навички молодшого спеціаліста: теорія та методика формування: Монографія/За ред. СО Сисоєвої
ЛМ Сергеєва
К.: Кадри, 2001
352001
Моніторинг фахового успіху випускників професійних навчальних закладів
ЛМ Сергеєва, ГГ Русанов, ІВ Ілько
Київ: ТОВ «Етіс Плюс, 2008
302008
Сучасні орієнтири змісту управлінської компетентності керівника навчального закладу
ЛМ Сергеєва
Теорія та методика управління освітою 3, 76, 2010
282010
Інституції професійно-технічної освіти країн Європейського Союзу
ЛМ Сергеєва
Арт-економі, 2012
272012
Гейміфікація: ігрові механіки для мотивації персоналу
ЛМ Сергеєва
Теорія та методика управління освітою: Електронне наукове фахове видання 2 (15), 2014
212014
Лідерство в управлінні професійно-технічним навчальним закладом
ЛМ Сергеєва
Арт-економі, 2011
202011
Проблеми і перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах розбудови Нової української школи
ВВ Олійник, МО Кириченко, ОМ Отич, ТМ Сорочан, ОІ Бондарчук, ...
Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і …, 2017
102017
Теоретико-методичні основи управління розвитком професійно-технічного навчального закладу
ЛМ Сергеєва
Сергеєва Лариса Миколаївна.–К.–548 с, 20, 2013
102013
Як стати майстерним педагогом: навчально методичний посібник/Вид. 2 е, перероблене і допов нене
ВІ Ковальчук, ЛМ Сергеєва, АО Молчанова
Київ: Арт Економі, 2011
102011
Управління розвитком професійного навчального закладу: праксіологічні засади
ЛМ Сергеєва
8*2017
Інституційне освітнє середовище професійного навчального закладу
ЛМ Сергеєва
Педагогічний альманах, 112-117, 2015
82015
Теорія управління розвитком ПТНЗ на основі потреб регіонального ринку праці: монографія/ЛМ Сергеєва; за ред. ВВ Олійника
ЛМ Сергеєва
Херсон: Айлант, 2012
82012
Конкурентоздатність фахівця як соціально-педагогічна категорія
ЛМ Сергеєва
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 72-79, 2015
72015
та ін. За заг. ред. ВВ Олійника Сучасні підходи до управління професійно-технічними закладами: Навчально-методичний посібник
ЛІ Даниленко, ЛМ Сергеєва
К.: ТОВ «Етіс Плюс, 2007
72007
Управління організаційно-освітніми змінами в інституційному середовищі професійного навчального закладу
ЛМ Сергеєва, МО Кириченко
ScienceRise 1 (5 (18)), 27-32, 2016
62016
Диверсифікація професійної освіти у контексті інституційного розвитку пофесійно-технічного навчального закладу
Л Сергеєва
Theory and methods of educational management, 14, 2014
62014
Прогнозування розвитку ринку праці як інструмент діалогу професійних навчальних закладів із соціальними партнерами
Л Сергеєва
Педагогіка і психологія професійної освіти, 235-242, 2013
62013
Сучасні підходи до партнерства ПТНЗ і роботодавців
ЛМ Сергеєва
Післядипломна освіта в Україні.–2008. Спецвипуск, 16-19, 2008
62008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20