Лариса Сергеєва / Larysa Sergeieva
Лариса Сергеєва / Larysa Sergeieva
професор педагогіки в галузі управління розвитком, Університет менеджменту освіти НАПН України
Підтверджена електронна адреса в umo.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління розвитком професійно-технічного навчального закладу: теорія і методика: монографія/за наук. ред. ВВ Олійника
ЛМ Сергеєва
К.–Херсон: Айлант, 2013
342013
Лідерство: навч. посібн
ЛМ Сергеєва, ВП Кондратьєва, МЯ Хромей
За наук. ред. ЛМ Сергеєвої. Івано–Франківськ.«Лілея-НВ, 2015
332015
Управлінські навички молодшого спеціаліста: теорія та методика формування: Монографія/За ред. СО Сисоєвої
ЛМ Сергеєва
К.: Кадри, 2001
322001
Моніторинг фахового успіху випускників професійних навчальних закладів
ЛМ Сергеєва, ГГ Русанов, ІВ Ілько
К.: ТОВ «Етіс Плюс, 2008
272008
Інституції професійно-технічної освіти країн Європейського Союзу
ЛМ Сергеєва
Арт-економі, 2012
262012
Сучасні орієнтири змісту управлінської компетентності керівника навчального закладу
ЛМ Сергеєва
Теорія та методика управління освітою, 23, 2010
242010
Лідерство в управлінні професійно-технічним навчальним закладом
ЛМ Сергеєва
Арт-економі, 2011
202011
Гейміфікація: ігрові механіки для мотивації персоналу
ЛМ Сергеєва
Теорія та методика управління освітою: Електронне наукове фахове видання 2 (15), 2014
162014
Проблеми і перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах розбудови Нової української школи
ВВ Олійник, МО Кириченко, ОМ Отич, ТМ Сорочан, ОІ Бондарчук, ...
Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і …, 2017
112017
Теорія управління розвитком ПТНЗ на основі потреб регіонального ринку праці: монографія/ЛМ Сергеєва/за ред. ВВ Олійника
ЛМ Сергеєва
Херсон: Айлант, 2012
92012
Управління організаційно-освітніми змінами в інституційному середовищі професійного навчального закладу
ЛМ Сергеєва, МО Кириченко
ScienceRise 1 (5 (18)), 2016
82016
Конкурентоздатність фахівця як соціально-педагогічна категорія
ЛМ Сергеєва
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 72-79, 2015
82015
Інституційне освітнє середовище професійного навчального закладу
ЛМ Сергеєва
Педагогічний альманах, 112-117, 2015
82015
Теоретико-методичні основи управління розвитком професійно-технічного навчального закладу: дис.… доктора пед. наук: 13.00. 06
ЛМ Сергеєва
Сергеєва Лариса Миколаївна.–К.–548 с, 20, 2013
82013
Якісна професійно-технічна освіта соціально вразливій молоді: навч.-метод. посіб
ЛМ Сергеєва, НЗ Софій
Київ: Арт Економі, 2012
82012
Управління розвитком професійного навчального закладу: праксіологічні засади
ЛМ Сергеєва
7*2017
Сучасні підходи до партнерства ПТНЗ і роботодавців
ЛМ Сергеєва
Післядипломна освіта в Україні.–2008. Спецвипуск, 16-19, 2008
72008
та ін. За заг. ред. ВВ Олійника Сучасні підходи до управління професійно-технічними закладами: Навчально-методичний посібник
ЛІ Даниленко, ЛМ Сергеєва
К.: ТОВ «Етіс Плюс, 2007
72007
Сутність управлінських процесів як соціального явища
Л Сергеєва
Імідж сучасного педагога, 38-41, 2014
62014
Диверсифікація професійної освіти у контексті інституційного розвитку пофесійно-технічного навчального закладу
Л Сергеєва
Theory and methods of educational management, 14, 2014
62014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20