Людмила Маркіянівна Мосула, Liudmila Mosula, Mosula, Ludmyla, Mosula Liudmyla
Людмила Маркіянівна Мосула, Liudmila Mosula, Mosula, Ludmyla, Mosula Liudmyla
к.фарм.н., доцент кафедри фармацевтичної хімії Тернопільського національного медичного університету
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Synthesis and anticancer activity evaluation of 4-thiazolidinones containing benzothiazole moiety
BZ D.Havrylyuk, L. Mosula
European Journal of Medicinal Chemistry 45 (№ 11), 5012–5021, 2010
2702010
Synthesis and antitumor activity of novel 2-thioxo-4-thiazolidinones with benzothiazole moieties
DH L. Mosula, B.Zimenkovsky
Farmacia 57 (№ 3), 321-330, 2009
372009
Протипухлинна активнiсть та QSAR-аналiз похiдних роданiну з бензтiазольним фрагментом у молекулах
ЛМ Мосула, БС Зiменковський, ВВ Огурцов
Фармацевтичний журнал., 77, 2010
62010
Особливості організації самостійної роботи іноземних студентів в контексті кредитно-модульної системи при вивченні фармацевтичної хімії
ЛМ Мосула
Медична освіта, 2012
52012
СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ ТІАЗОЛІДИНУ З БЕНЗТІАЗОЛЬНИМ ФРАГМЕНТОМ У МОЛЕКУЛАХ
ЛМ МОСУЛА
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО…, 2010
2*2010
Chromatography-mass spectrometry analysis of tianeptine in urine
LM N. Horlachuk, I. Halkevych
International Journal of Green Pharmacy 13 (№1), 87–91, 2019
1*2019
Chromatography-mass spectrometry analysis of tianeptine in urine
L. Mosula [et al.], N. Horlachuk, I. Halkevych
International Journal of Green Pharmacy 13 (№1), 87–91, 2019
1*2019
Синтез та протипухлинна активність нових неконденсованих похідних піразоліну з 1, 2, 4-тріазольним та бензазольними фрагментами в молекулах
ДЯ Гаврилюк, ЛM Моcула, ОВ Вознюк, РБ Лесик
Фармацевтичний часопис, 7-11, 2012
12012
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ТОКСИКОЛОГІЧНОЇ ТА СУДОВОЇ ХІМІЇ ВІТЧИЗНЯНИМ СТУДЕНТАМ
NV Horlachuk, NO Zarivna, LM Mosula
Медична освіта, 24-28, 2020
2020
IDENTIFICATION OF DENSE EXTRACT OF CREEPING THYME BY THIN LAYER CHROMATOGRAPHY
NO Zarivna, LM Mosula, NV Horlachuk
The 4th International scientific and practical conference “Scientific…, 2019
2019
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ У СТВОРЕННІ ЛІКІВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВ
LM Mosula, LS Kryskiw, TV Kucher
2019
EXPERIENCE IN IMPLEMENTATION OF THE NEW EDUCATIONAL DISCIPLINE “PHYSICO-CHEMICAL ANALYSIS IN DRUG DEVELOPMENT” IN THE PROCESS OF TRAINING OF FUTURE PHARMACISTS
LM Mosula, LS Kryskiw, TV Kucher
Ternopil State Medical University, 2019
2019
Лікарські рослини – друзі здоров'я людини
Л. М. Мосула, Л. І. Будняк
Здоров'язбережувальні технології закладу освіти вумовах сучасних освітніх…, 2019
2019
Досвід впровадження нової навчальної дисципліни Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків у процесі підготовки майбутніх провізорів
ТВК Л. М. Мосула, Л. С. Криськів
Медична освіта, 31-35, 2019
2019
Робочий зошит з аналітичної хімії (Якісний аналіз) для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність Фармація, промислова фармація)
к. фарм. н., доц. Л. М. Мосула та інші к. біол. н., доц. І. Б. Івануса, к ...
2019
Робочий зошит з аналітичної хімії (Якісний аналіз) для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність Фармація, промислова фармація) заочної форми навчання
к. фарм. н., доц. Л. М. Мосула та інші к. біол. н., доц. І. Б. Івануса, к ...
2019
Робочий зошит та конспект лекцій з основ хімічної метрології для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність Фармація, промислова фармація) заочної форми…
ТВК доц. Л. М. Мосула, к. фарм. н., доц. Н. В. Горлачук, к. фарм. н.
2019
Робочий зошит та конспект лекцій з фізико-хімічного аналізу у створенні ліків для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність Фармація, промислова фармація…
ЛСК к. фарм. н., доц. Л. М. Мосула, к. фарм. н., ас. Т. В. Кучер, к. фарм. н.
2019
Досвід впровадження нової навчальної дисципліни Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків у процесі підготовки майбутніх провізорів
ТВК Л. М. Мосула, Л. С. Криськів
Медична освіта, 31-35, 2019
2019
УПРОВАДЖЕННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ
ОБ Поляк, ММ Михалків, ЛМ Мосула, ЛС Криськів, ТВ Кучер
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай., 126, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20