Ніфатова (Бихова) Олена   Nifatova (Bykhova) Оlena
Ніфатова (Бихова) Олена Nifatova (Bykhova) Оlena
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Managing a project of competitive-integrative benchmarking of higher educational institutions
L Ganushchak-Yefimenko, V Shcherbak, O Nifatova
Eastern-European journal of enterprise technologies, 2017
142017
Assessing the effects of socially responsible strategic partnerships on building brand equity of integrated business structures in Ukraine
L Ganushchak-Efimenko, V Shcherbak, О Nifatova
Oeconomia Copernicana 9 (4), 715-730, 2018
132018
Класифікація видів бенчмаркінгу в системі управління банками
ОМ Бихова
Економіка розвитку, 15-18, 2014
122014
Роль бренда в організації інтегрованих маркетингових комунікацій
ОМ Бихова
Бізнес Інформ, 191-193, 2012
102012
Управління торговою маркою в механізмі товарної інноваційної політики підприємства
ВГ Щербак, ГО Холодний, ОВ Птащенко, ОМ Бихова
Харківський національний економічний університет, 2013
82013
Активізація політики інноваційного розвитку через утворення інноваційних кластерів як форми державно-приватного партнерства
ОМ Ніфатова, МС Шкода
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2017
72017
Social innovation in entrepreneurship and education as an adaptation tool for servicemen demobilized from the ATO zone
O Nifatova, M Shkoda
Менеджмент, 2018
62018
Aktyvizatsiia polityky innovatsiinoho rozvytku cherez utvorennia innovatsiinykh klasteriv yak formy derzhavnopryvatnoho partnerstva [Enhancing the innovative development policy …
OM Nifatova, MS Shkoda
Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. Seriia …, 2017
52017
Бенчмаркінг інтегрованих структур бізнесу
ОМ Ніфатова
Проблемы экономики, 2017
42017
Адаптація соціального медіа маркетингу до ринку послуг в Україні
ОМ Ніфатова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 97, 2016
42016
Strategic approach to managing the risk of the company's business portfolio
LM GANUSHCHAK-EFIMENKO, MS SHKODA, ОM NIFATOVA
Management 27 (1), 111-118, 2018
32018
Брендинг у системі інтегрованих структур бізнесу: теорія, методологія, практика: монографія
О Ніфатова
Вінниця: ТОВ «Нілан–ЛТД, 2017
32017
Формування інтеграційної сили бренда на засадах компонентної структуризації
ПМ Дудко, ОМ Ніфатова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2017
32017
The role of brand in the organization of integrated marketing communications
OM Bykhova
Bіznes-іnform (Business-іnform) 6, 191-193, 2012
32012
The role of brand in the organization of integrated marketing communications
OM Bykhova
Bіznes-іnform (Business-іnform) 6, 191-193, 2012
32012
Формування системи управління торговими марками на підприємстві
ОМ Бихова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 115-121, 2009
32009
Methodological framework for integrated business structures branding development in Ukraine/Lyudmila Ganushchak-Efimenko, Valeriia Shcherbak, Оlena Nifatova, Oleh Kolodiziev …
L Ganushchak-Efimenko
Innovative Marketing 15 (2), 14-29, 2019
22019
Брендинговий підхід до визначення маркетингової товарної політики підприємства/Ніфатова ОМ Науковий журнал «Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної …
ОМ Ніфатова
Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції …, 2016
22016
Теоретичні основи брендингової діяльності в системі інтегрованих структур бізнесу
ОМ Ніфатова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2016
22016
Фінансові відносини в системі економічних відносин
ТВ Черничко
2*2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20