Tetiana A. Bilous, Тетяна А. Білоус, Татьяна А. Белоус
Tetiana A. Bilous, Тетяна А. Білоус, Татьяна А. Белоус
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, UKRAINE
Verified email at kpi.kharkov.ua
TitleCited byYear
Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry: monograph
TA Bilous, AG Tulskaya, OL Matrunchyk
Kyiv: KNUTD, 230-234, 2017
62017
Kinetics of anodic processes in acetic acid solutions
TA Bilous, GG Tulsky
Promising Materials and Processes in Technical Electrochemistry: Monograph …, 2016
6*2016
Обґрунтування вибору робочих концентрацій оцтової кислоти для електрохімічного синтезу пероксиоцтової кислоти
ТА Білоус, ГГ Тульський, АМ Корогодська, МО Подустов
НТУ" ХПІ", 2017
32017
The choice of anode material for the electrochemical synthesis of peroxyacetic acid
TA Bilous, AG Tulskaya, OL Matrunchyk
Promising materials and processesin applied electrochemistry, 2017
22017
Обґрунтування вибору промоторів утворення пероксо-груп для електрохімічного синтезу пероксиоцтової кислоти
ТА Білоус, АГ Тульська, ІХ Шахін, СО Самойленко
НТУ" ХПІ", 2018
12018
Обґрунтування складу електроліту для електрохімічного синтезу пероксиоцтової кислоти
ТА Білоус, ГГ Тульський, ОЛ Матрунчик
Вісник НТУ «ХПІ». – Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія., 10-14, 2017
12017
Адсорбція оцтової кислоти та промоторів утворення пероксо-груп на платині при високих анодних потенціалах
ТА Білоус, ГГ Тульський, ІХ Шахін, КМ Кротінова
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія., 3-7, 2019
2019
Збільшення енергоефективності електрохімічного синтезу пероксиоцтової кислоти на PbO2-аноді
ТА Білоус, ГГ Тульський, АГ Тульська, ОМ Муратова
Научно-производственный журнал Экология и промышленность, 83-88, 2019
2019
Обґрунтування вибору електродного матеріалу для електрохімічного синтезу пероксиоцтової кислоти
ТА Білоус, ГГ Тульський, АГ Тульська, ОМ Муратова
Перспективні матеріали та процеси в прикладній електрохімії-2018, 2018
2018
Justification of the choice of electrode material for the electrochemical synthesis of peroxyacetic acid
TA Bilous, GG Tulsky, AG Tulskaya, HM Muratova
Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry – 2018 …, 2018
2018
Electrochemical synthesis of peroxyacetic acid on Pt/PtO and PbO₂ anodes
AG Tulskaya, TA Bilous
2018
Electrochemical synthesis of peroxyacetic acid on Pt/PtO and PbO2 anodes
AG Tulskaya, TA Bilous
The development of technical sciences: problems and solutions, 128-131, 2018
2018
Вибір промоторів для електрохімічного синтезу пероксиоцтової кислоти
ТА Білоус, ГГ Тульський
VIIІ Український з’їзд з електрохімії та VI Науково-практичний семінар …, 2018
2018
Дослідження кінетики анодного процесу в електрохімічному синтезі метансульфонової кислоти
ОЛ Матрунчик, ГГ Тульський, ТА Білоус, ТО Подушка
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези …, 2018
2018
Дослідження впливу добавок галоген-іонів на кінетику анодних процесів при електрохімічному синтезі пероксиоцтової кислоти
ТА Білоус, ГГ Тульський
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези …, 2018
2018
Вибір концентрації електропровідної добавки для електрохімічного синтезу пероксиоцтової кислоти на Pt/PtO та PbO2 анодах
ТА Білоус, ГГ Тульський, ОЮ Дубров
ХІІІ Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних …, 2018
2018
Обґрунтування вибору концентрації електропровідної добавки для електрохімічного синтезу пероксиоцтової кислоти.
TA Bilous, HH Tulskyi, AC Mukhin
Хімічні проблеми сьогодення, 238, 2018
2018
ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ СПЛАВА Cu-Sn ИЗ ПОЛИЛИГАНДНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ
ТА Белоус, ГВ Овчаренко
Современные электрохимические технологии и, 185, 2017
2017
Закономірність зміни ступені дисоціації в концентрованих водних розчинах оцтової кислоти.
TA Bilous, HH Tulskyi
Хімічні проблеми сьогодення, 191-191, 2017
2017
Вплив механічної обробки поверхні сплаву АМг на поведінку анодних оксидних плівок
СО Самойленко, ВП Гомозов, СГ Дерібо, ТА Білоус
Вісник НТУ «ХПІ». – Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія., 66-71, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20