Підписатись
Коновалова Ганна Василівна (Додонова), Konovalova Hanna
Коновалова Ганна Василівна (Додонова), Konovalova Hanna
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, Херсонська філія НУК, доцент кафедри
Підтверджена електронна адреса в nuos.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Наукова діяльність українських університетів другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
ГВ Коновалова
Мандрівець, 25-29, 2011
72011
Соціокультурна характеристика науково-педагогічних працівників університетів Наддніпрянської України другої половини ХІХ–початку ХХ ст
ГВ Додонова
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних …, 2008
72008
Культурно-просвітницька діяльність наукової інтелігенції Наддніпрянської України в другій половині ХХ – на початку ХХ ст.
ГВ Коновалова
Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету, 89-94, 2006
32006
Архівні та рукописні фонди вітчизняних вчених : склад, інформативні можливості, специфіка використання
ГВ Коновалова, СГ Водотика
Південний архів. Зб. наук. праць. Істор. науки, 147-154, 2006
3*2006
Роль російської православної церкви у житті буржуазії та селянства південної України у кінці ХІХ–на початку ХХ ст.
OY Boikov, GV Dodonova
Zaporizhzhia Historical Review 1 (38), 49-53, 2014
22014
Визначення положення центру плавучості хаусботу на композитному трьохпоплавковому понтоні
ОВ Щедролосєв, СВ Терлич, МО Щедролосєв, ГВ Коновалова
BBK 91, 1024, 2020
12020
Державна та вузівська політика в сфері формування академічних штатів університетів Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
ГВ Коновалова
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2013
12013
Суспільна діяльність наукової інтелігенції Наддніпрянської України в другій половині ХХ – на початку ХХ ст.
ГВ Коновалова
Культура народов Причерноморья, 131-135, 2006
12006
Викладання основ охорони праці та охорони праці в галузі як соціально-педагогічна проблема
МАМ Щедролосєв О.В., Коновалова Г.В., Тубальцев А.М.
Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «Інновації в …, 2019
2019
Дослідження ходових якостей плавучого будинку
ЩМО Щедролосєв О.В., Терлич С.В., Коновалова Г.В.
Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні енергетичні …, 2019
2019
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Підйомні засоби та доковий ремонт суден» для студентів денної форми навчання
КВК О.В. Щедролосєв, О.М. Узлов, Г.В. Коновалова
НУК, 2019
2019
Devices for maintenance of comfortable working conditions in floating docks
КГВ Щедролосєв О.В., Узлов О.М., Кириченко К.В.
Shipbuilding and Marine Infrastructure, 134-143, 2018
2018
Підвищення екологічної культури та освіти з метою професійної підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
КГВ Щедролосєв О.В.
Матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції «Інновації в …, 2018
2018
Modern dock scaffoldings for the maintenance of safe working conditions in floating docks
КГВ Щедролосєв О.В., Узлов О.М., Кириченко К.В.
Матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції «Інновації в …, 2018
2018
Modern ice-retaining devices for the maintenance of comfortable working conditions in floating docks
КГВ Щедролосєв О.В., Узлов О.М., Кириченко К.В.
Збірник матеріалів 9-ої міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні …, 2018
2018
Методичні вказівки та матеріали для самостійної роботи і контролю знань студентів з дисципліни «Історія України»
КГ В.
Миколаїв : НУК, 2018
2018
Особенности внедрения бережливого производства в судостроении
КГВ Яглицький Ю.К., Михайличенко Д.С.
Сучасні технології проектування, побудови, експлуатації і ремонту суден …, 2018
2018
Охорона праці в галузі
ОВ Щедролосєв, ГВ Коновалова, АМ Мозговий, ВВ Савельев
2017
Організаційно-методична діяльність університету св. Володимира щодо відбору кандидатур на вакантні кафедри (1901-1917 рр.)
ІВ Таможська
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2017
2017
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Охорона праці в галузі" для студентів ВНЗ освітнього рівня "магістр" денної форми навчання
ОВ Щедролосєв, АМ Мозговий, ВВ Савельєв, ГВ Коновалова
Миколаїв : Видавництво НУК, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20