Olha V. Prokopenko, Ольга Прокопенко
Olha V. Prokopenko, Ольга Прокопенко
Подтвержден адрес электронной почты в домене ath.bielsko.pl
НазваниеПроцитированоГод
Формування ринку екологічних інновацій: екологічні основи управління
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, SM Illiashenko, СН Ильяшенко, ...
Університетська книга, 2002
1302002
Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід
ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко, O Prokopenko
Університетська книга, 2008
852008
Соціально-економічна мотивація екологізації інноваційної діяльності
ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко, O Prokopenko
Сумський державний університет, 2010
652010
Екологічний маркетинг
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, SM Illiashenko, ОВ Прокопенко, ...
Преса України, 2003
582003
Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу
СМ Ілляшенко, ВЯ Заруба, ЛГ Мельник, ПГ Перерва, ІЛ Решетнікова, ...
Університетська книга, 2008
492008
Менеджмент екологічних інновацій: Навчальний посібник
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, O Prokopenko
Суми: Вид-во СумДУ, 2003
412003
Поведінка споживачів: навч. посіб.
ОВ Прокопенко, МЮ Троян
К.: ЦУЛ, 2008
392008
Економічна суть контролінгу, його місце в системі управління підприємством
ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко, ЛБ Криворучко, ЛБ Криворучко
Видавництво СумДУ, 2011
322011
Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток національних економічних систем
ЄМ Терехов, ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко
Сумський державний університет, 2010
272010
Екологічний маркетинг: навч. посіб.
ОВ Прокопенко
К.: Знання 319, 2012
222012
Малi пiдприємства України: поточний фiнансово-економiчний стан
ОВ Прокопенко, ЛБ Криворучко, ОВ Прокопенко
Вид-во СумДУ, 2010
222010
Інфраструктура товарного ринку
ОВ Прокопенко, ОО Дегтяренко, ВЮ Школа
К.: Центр навчальної літератури, 2007
222007
Role of international factor in innovation ecosystem formation
OV Prokopenko, VA Omelianenko, YI Eremenko
Інститут трансформації суспільства, 2014
192014
Мотиваційний механізм інноваційного розвитку: складові та стан його ринкової структури
ОВ Прокопенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 167-175, 2011
192011
Економічні основи формування ринку екологічних товарів
ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко
Вид-во СумДУ, 2001
152001
Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств
ЮС Шипуліна, ЮС Шипулина, ВВ Божкова, ВВ Божкова, СМ Ілляшенко, ...
ТОВ" ДД" Папірус", 2012
142012
Підходи до удосконалення економічного мотивування екологізації виробництва
ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко
Видавництво СумДУ, 2005
122005
Міжнародний фактор забезпечення технологічної безпеки держави
ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко, ВА Омельяненко, ВА Омельяненко
Чабаненко ЮА, 2013
112013
Проблеми управлiння iнновацiйним розвитком пiдприємства у транзитивнiй економiцi: монографiя за заг. ред. СМ Iлляшенка
СМ Iлляшенко, ОВ Прокопенко, ЛГ Мельник
112005
Sotsialno-ekonomichna motyvatsiia ekolohizatsii innovatsiinoi diialnosti:[monohrafiia]
OV Prokopenko
Sumy: Vyd-vo SumDU (in Ukrainian), 2010
102010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20