Olha V. Prokopenko, Ольга Прокопенко
Olha V. Prokopenko, Ольга Прокопенко
Tallinn University of Technology
Подтвержден адрес электронной почты в домене taltech.ee
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування ринку екологічних інновацій: екологічні основи управління
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, SM Illiashenko, СН Ильяшенко, ...
Університетська книга, 2002
1452002
Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід
ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко, O Prokopenko
Університетська книга, 2008
932008
Соціально-економічна мотивація екологізації інноваційної діяльності
ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко, O Prokopenko
Сумський державний університет, 2010
722010
Екологічний маркетинг
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, SM Illiashenko, ОВ Прокопенко, ...
Преса України, 2003
622003
Поведінка споживачів: навч. посіб.
ОВ Прокопенко, МЮ Троян
К.: ЦУЛ, 2008
612008
Менеджмент екологічних інновацій: Навчальний посібник
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, O Prokopenko
Суми: Вид-во СумДУ, 2003
502003
Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, ЛГ Мельник, ВВ Божкова, ...
Університетська книга, 2005
422005
Економічна суть контролінгу, його місце в системі управління підприємством
ОВ Прокопенко, ЛБ Криворучко
Видавництво СумДУ, 2011
382011
Інфраструктура товарного ринку. Навчальний посібник
ОВ Прокопенко, ВЮ Школа, ОО Дегтяренко, СМ Махнуша
К.: Центр учбової літератури 33, 2007
342007
Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток національних економічних систем
ЄМ Терехов, ОВ Прокопенко
Сумський державний університет, 2010
302010
Екологічний маркетинг
ОВ Прокопенко
К.: Знання, 2012
262012
Role of international factor in innovation ecosystem formation
OV Prokopenko, VA Omelianenko, YI Eremenko
Інститут трансформації суспільства, 2014
252014
Гармонизация социально-экономического развития как магистральное направление повышения конкурентоспособности современного государства
СГ Емельянов, ИВ Минакова, ВВ Коварда, ЕИ Масалов, ЛГ Мельник, ...
АПЛИТ, 2011
242011
Мотиваційний механізм інноваційного розвитку: складові та стан його ринкової структури
ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2011
242011
Малі підприємства України: поточний фінансово-економічний стан
ОВ Прокопенко
Механізм регулювання економіки, 167-175, 2010
202010
Net zero house: EU experience in Ukrainian conditions
T Pimonenko, O Prokopenko, J Dado
International Journal of Ecological Economics & Statistics 38 (4), 46-57, 2017
182017
Priority selection within national innovation strategy in global context
O Prokopenko, V Omelyanenko
Economics and Business 31 (1), 5-18, 2017
162017
Sotsialno-ekonomichna motyvatsiia ekolohizatsii innovatsiinoi diialnosti [Socioeconomic motivation of ecologization of innovation activity]
OV Prokopenko
Sumy, Ukraine: Vyd-vo SumDU, 2010
162010
Підходи до удосконалення економічного мотивування екологізації виробництва
ОВ Прокопенко
Видавництво СумДУ, 2005
162005
Економічні основи формування ринку екологічних товарів
ОВ Прокопенко
Вид-во СумДУ, 2001
162001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20