Ірина Сухопара
Ірина Сухопара
Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут,
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЦІННІСНОЇ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
ІГ Сухопара, ИГ Сухопара
Донецький національний технічний університет, 2010
22010
Чинники розвитку емоційого інтелекту молодших школярів у контексті нової української школи
ІГ Сухопара
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2019
12019
Підготовка вчителів початкової школи до формування толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності
І Сухопара
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2016
12016
Групова робота як чинник формування толерантності у молодших школярів у позаурочній діяльності
І Сухопара
Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання (IV(12)). 4 (Додаток …, 2014
12014
Комунікативно-ситуативні завдання як засіб формування у молодших школярів моральних знань і поведінки
Л Олена, І Сухопара
Початкова школа, 45-47, 2008
1*2008
Емоційна компетентність вчителя в контексті нової української школи
І Сухопара
Бердянський державний педагогічний університет, 2020
2020
Організація проектної діяльності в Новій українській школі
КА Сухопара Ірина
Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та …, 2019
2019
Розвиток творчого мислення молодших школярів на уроках літературного читання засобами театралізації
МО Сухопара Ірина
Матеріали XXXVIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції …, 2019
2019
Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів на уроках літературного читання засобами гри
СА Сухопара Ірина
Матеріали XXXVIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції …, 2019
2019
Співтворчість вчителя й учня в системі поглядів В. Сухомлинського і сучасній школі
І Сухопара
Василь Сухомлинський – від пізнання дитини до створення освітньо-виховної …, 2018
2018
Формування толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності: теорія і практика: монографія
І Сухопара, Л Канішевська
ЦП" КОМПРИНТ", 2017
2017
Змістове і методичне забезпечення процесу формування толерантності у молодших школярів у позаурочній діяльності
ІГ Сухопара
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2016
2016
Педагогічні умови виховання толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності
ІГ Сухопара
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
2016
Педагогічні умови формування толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності
С Ірина
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
2016
Виховне середовище в початковій школі
І Сухопара
Початкова школа і сучасність, 7-14, 2015
2015
Темперамент моєї дитини Батьківські збори, 2-3 клас
ІГ Сухопара
Початкова школа і сучасність, 2-7, 2015
2015
Вікторини та конкурси для молодших школярів у період літнього відпочинку
І Сухопара
Початкова школа і сучасність, 13-16, 2015
2015
Виховання толерантності в учнів початкових класів
І Сухопара
навчально-методичні матеріали, 2015
2015
Особливості формування основ толерантності в учнів початкової школи в позаурочній діяльності
І Сухопара
Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання 2 (Додаток 2 до …, 2015
2015
Створення виховного середовища як чинника формування толерантності у молодших школярів
І Сухопара
Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20