Підписатись
Кафедра музикознавства та музичної освіти
Кафедра музикознавства та музичної освіти
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Музична педагогіка
ОМ Олексюк
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013
5432013
Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва: навч. посіб.
ОМ Олексюк, ММ Ткач
К.: Знання України 263, 2004
3912004
Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний аспекти
ОМ Отич
" Зелена Буковина", 2009
3022009
Формування духовного потенціалу студентської молоді в процесі професійної підготовки
ОМ Олексюк
Олексюк Ольга Миколаївна.─ К, 1997
1701997
Музично-педагогічний процес у вищій школі
ОМ Олексюк, ММ Ткач
Знання України, 2009
1072009
Герменевтичний підхід у вищій мистецькій освіті: колект. монографія
ОМ Олексюк, ММ Ткач, ДВ Лісун
Київ: Ун-т імені Бориса Грінченка, 2013
552013
Ризик-менеджмент кредитної діяльності комерційного банку
ЛА Бондаренко
автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00. 08, 2007
502007
Художній образ: структурна феноменологія і типологія форм
ОП Опанасюк
Дрогобич: Коло, 2004
432004
Методика викладання гри на народних інструментах: навчальний посібник
ОМ Олексюк
К.: ДАККіМ, 2004
382004
Активізація інвестиційного процесу в Україні: колективна монографія
ТВ Майорова, МІ Диба, СВ Онишко
Київ: КНЕУ, 2012
29*2012
Словник-довідник термінів педагогічного маркетингу
НМ Флегонтова
" Освіта України", 2008
292008
Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у квазіпрофесійній діяльності
ВВ Шовкун
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2016
282016
Побудова системи ризик-менеджменту в комерційному банку
ЛА Бондаренко
Фінанси України, 85-93, 2003
272003
Оцінка портфеля проблемних кредитів комерційних банків України в контексті забезпечення стабільності банківської системи
ЛА Бондаренко, ТВ Стародубцева
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 355-362, 2014
242014
Інтенціональність у просторі культури: мистецтвознавчий, культурологічний та філософський аспекти: монографія
ОП Опанасюк
Львів: Ліга-Прес, 2013
232013
Поняття кредитного портфеля комерційного банку і критерії його конкурентоспроможності
Л Бондаренко
Вісник НБУ 3, 31-33, 2003
232003
Розвиток духовного потенціалу особистості у постнекласичній мистецькій освіті
ОМ Олексюк
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017
202017
Структуральне буття культур: історичний, метаісторичний та езотеричний аспекти
ОП Опанасюк
Ставропігійські філософські студії. Зб. наук. праць з філософії, психології …, 2008
202008
Кітч і культура
ОП Опанасюк
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 86-92, 2011
18*2011
Методика формування досвіду саморегулювання майбутніх музикантів-педагогів у вищих мистецьких навчальних закладах
ЮС Лисюк
Київський національний університет культури і мистецтв, 2007
182007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20