Підписатись
Кафедра музикознавства та музичної освіти Інституту мистецтв КУ імені Бориса Грінченка
Кафедра музикознавства та музичної освіти Інституту мистецтв КУ імені Бориса Грінченка
Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Музична педагогіка
ОМ Олексюк
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013
3832013
Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва: навч. посіб.
ОМ Олексюк, ММ Ткач
К.: Знання України 263, 2004
2612004
Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання
ІА Зязюн, МП Лещенко, ГП Васянович, ОМ Олексюк
2232009
Формування духовного потенціалу студентської молоді в процесі професійної підготовки
ОМ Олексюк
Олексюк Ольга Миколаївна.─ К, 1997
1231997
Музично-педагогічний процес у вищій школі
ОМ Олексюк, ММ Ткач
Знання України, 2009
752009
Герменевтичний підхід у вищій мистецькій освіті: колект. монографія
ОМ Олексюк, ММ Ткач, ДВ Лісун
К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 13, 2013
432013
Ризик-менеджмент кредитної діяльності комерційного банку
ЛА Бондаренко
автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00. 08, 2007
412007
Методика викладання гри на народних інструментах: Навчальний посібник
ОМ Олексюк
К.: ДАККіМ, 2004
352004
Художній образ: структурна феноменологія і типологія форм
ОП Опанасюк
Дрогобич: Коло, 2004
352004
Побудова системи ризик-менеджменту в комерційному банку
ЛА Бондаренко
Фінанси України, 85-93, 2003
272003
Словник-довідник термінів педагогічного маркетингу
НМ Флегонтова
" Освіта України", 2008
252008
Оцінка портфеля проблемних кредитів комерційних банків України в контексті забезпечення стабільності банківської системи
ЛА Бондаренко, ТВ Стародубцева
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 355-362, 2014
192014
Активізація інвестиційного процесу в Україні: монографія
ТВ Майорова
Київ: КНЕУ, 2012
19*2012
Структуральне буття культур: історичний, метаісторичний та езотеричний аспекти
ОП Опанасюк
Ставропігійські філософські студії. Зб. наук. праць з філософії, психології …, 2008
192008
Кітч і культура
ОП Опанасюк
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 86-92, 2011
17*2011
Поняття кредитного портфеля комерційного банку і критерії його конкурентоспроможності
Л Бондаренко
Вісник НБУ, 31-33, 2003
172003
Інтенціональність у просторі культури: мистецтвознавчий, культурологічний та філософський аспекти: Монографія
ОП Опанасюк
Львів: Ліга-Прес, 2013
162013
Методика формування досвіду саморегулювання майбутніх музикантів-педагогів у вищих мистецьких навчальних закладах
ЮС Лисюк
Київський національний університет культури і мистецтв, 2007
132007
Сучасна музична освіта: інноваційний аспект
ОМ Олексюк
Вісник КНУКіМ: Зб. наук. праць. Сер. Педагогіка.–Вип 5, 73-80, 2001
132001
Формування у школярів естетичного ставлення до дійсності у позаурочній музично-творчій діяльності
АВ Лебедєва
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету.–Вип …, 2010
122010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20