Кафедра музикознавства та музичної освіти Інституту мистецтв КУ імені Бориса Грінченка
Кафедра музикознавства та музичної освіти Інституту мистецтв КУ імені Бориса Грінченка
Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Музична педагогіка: Навчальний посібник
ОМ Олексюк
К.: КНУКіМ, 2006
2102006
Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва: навч. посіб.
ОМ Олексюк, ММ Ткач
К.: Знання України 264, 2004
1852004
Формування духовного потенціалу студентської молоді в процесі професійної підготовки
ОМ Олексюк
Олексюк Ольга Миколаївна.─ К, 1997
901997
Музично-педагогічний процес у вищій школі
ОМ Олексюк, ММ Ткач
К.: Знання України, 2009
542009
Ризик-менеджмент кредитної діяльності комерційного банку
ЛА Бондаренко
автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00. 08, 2007
342007
Художній образ: структурна феноменологія і типологія форм
ОП Опанасюк
Дрогобич: Коло, 2004
292004
Побудова системи ризик-менеджменту в комерційному банку
ЛА Бондаренко
Фінанси України, 85-93, 2003
242003
Герменевтичний підхід у вищій мистецькій освіті: колект. монографія
ОМ Олексюк, ММ Ткач, ДВ Лісун
К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 13, 2013
212013
Структуральне буття культур: історичний, метаісторичний та езотеричний аспекти
ОП Опанасюк
Ставропігійські філософські студії. Зб. наук. праць з філософії, психології …, 2008
182008
Методика викладання гри на народних інструментах: навчальний посібник
ОМ Олексюк
К.: ДАККіМ, 2004
182004
Поняття кредитного портфеля комерційного банку і критерії його конкурентоспроможності
Л Бондаренко
Вісник НБУ, 31-33, 2003
172003
Кітч і культура
ОП Опанасюк
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 86-92, 2011
13*2011
Оцінка портфеля проблемних кредитів комерційних банків України в контексті забезпечення стабільності банківської системи
ЛА Бондаренко, ТВ Стародубцева
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 355-362, 2014
122014
Методика формування досвіду саморегулювання майбутніх музикантів-педагогів у вищих мистецьких навчальних закладах
ОМ Олексюк, БА Брилін, ЛВ Остапенко
122007
Інвестування
ТВ Майорова, ВІ Максимович, СВ Урванцева, СМ Бороденко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
11*2012
Художнiй образ: структурна феноменологiя i типологiя форм
ОП Опанасюк
112004
Сучасна музична освіта: інноваційний аспект
ОМ Олексюк
Вісник КНУКіМ: Зб. наук. праць. Сер. Педагогіка.–Вип 5, 73-80, 2001
112001
Проблема формування духовного потенціалу студентів
ОМ Олексюк
Практична психологія та соціальна робота, 47-48, 1999
111999
Формування у школярів естетичного ставлення до дійсності у позаурочній музично-творчій діяльності
АВ Лебедєва, АВ Лебедева
Вінниця, 2011
102011
До питання визначення оптимальних закономірностей структурального буття культур
О Опанасюк
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. МТ Рильського …, 2009
102009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20