Кафедра музикознавства та музичної освіти Інституту мистецтв КУ імені Бориса Грінченка
Кафедра музикознавства та музичної освіти Інституту мистецтв КУ імені Бориса Грінченка
Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Музична педагогіка: Навчальний посібник
ОМ Олексюк
К.: КНУКіМ, 2006
3132006
Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва: навч. посіб.
ОМ Олексюк, ММ Ткач
К.: Знання України 264, 2004
2272004
Формування духовного потенціалу студентської молоді в процесі професійної підготовки
ОМ Олексюк
Олексюк Ольга Миколаївна.─ К, 1997
1121997
Музично-педагогічний процес у вищій школі
ОМ Олексюк, ММ Ткач
К.: Знання України, 2009
622009
Ризик-менеджмент кредитної діяльності комерційного банку
ЛА Бондаренко
автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00. 08, 2007
392007
Герменевтичний підхід у вищій мистецькій освіті: колект. монографія
ОМ Олексюк, ММ Ткач, ДВ Лісун
К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 13, 2013
312013
Художній образ: структурна феноменологія і типологія форм
ОП Опанасюк
Дрогобич: Коло, 2004
312004
Методика викладання гри на народних інструментах: навчальний посібник
ОМ Олексюк
К.: ДАККіМ, 2004
292004
Побудова системи ризик-менеджменту в комерційному банку
ЛА Бондаренко
Фінанси України, 85-93, 2003
272003
Структуральне буття культур: історичний, метаісторичний та езотеричний аспекти
ОП Опанасюк
Ставропігійські філософські студії. Зб. наук. праць з філософії, психології …, 2008
192008
Оцінка портфеля проблемних кредитів комерційних банків України в контексті забезпечення стабільності банківської системи
ЛА Бондаренко, ТВ Стародубцева
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 355-362, 2014
182014
Активізація інвестиційного процесу в Україні: колективна монографія
ТВ Майорова, МІ Диба, СВ Онишко
Київ: КНЕУ, 2012
16*2012
Кітч і культура
ОП Опанасюк
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 86-92, 2011
16*2011
Поняття кредитного портфеля комерційного банку і критерії його конкурентоспроможності
Л Бондаренко
Вісник НБУ, 31-33, 2003
162003
Сучасна музична освіта: інноваційний аспект
ОМ Олексюк
Вісник КНУКіМ: Зб. наук. праць. Сер. Педагогіка.–Вип 5, 73-80, 2001
142001
Інтенціональність у просторі культури: мистецтвознавчий, культурологічний та філософський аспекти: Монографія
ОП Опанасюк
Львів: Ліга-Прес, 2013
132013
Формування у школярів естетичного ставлення до дійсності у різних видах музично-творчої діяльності
АВ Лебедєва, АВ Лебедева
Донецький національний технічний університет, 2010
132010
Методика формування досвіду саморегулювання майбутніх музикантів-педагогів у вищих мистецьких навчальних закладах
ОМ Олексюк, БА Брилін, ЛВ Остапенко
132007
Проблема формування духовного потенціалу студентів
ОМ Олексюк
Практична психологія та соціальна робота, 47-48, 1999
131999
Педагогiка духовного потенцiалу особистостi: сфера музичного мистецтва: навч. посiб.
ОМ Олексюк, М Ткач
122004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20